IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Zaposleni

Organizaciona jedinica: Analitičko – Ekološka Laboratorija (AEL)

  • Dr Milka Vidović, dipl.inž.tehn., naučni savetnik – rukovodilac Centra i Rukovodilac AEL
  • Dr Miloš Ćirić, dipl. biolog, naučni saradnik
  • Mr Vesna Vujačić, dipl. fiziko– hemičar, istraživač saradnik – šef Analitičke Laboratorije
  • Zorica Veličić, dipl.inž.preh.tehn. - master, istraživač pripravnik, šef Ekološke Laboratorije
  • Ivana Trajković, dipl. inž.tehn. – master, istraživač saradnik -
    Predstavnik za sistem menadžmenta Analitičko – Ekološke Laboratorije
  • Saša Rogan, dipl. prostorni planer – master, istraživač saradnik –
    uzorkivač i tehnička podrška u Analitičko – Ekološkoj Laboratoriji
  • Vladimir Petrović, dipl. prostorni planer – master, istraživač saradnik –
    uzorkivač i tehnička podrška u Analitičko – Ekološkoj Laboratoriji
  • Ana Pantelić, dipl. hemičar – master, istraživač saradnik –
    analitičar u Analitičkoj Laboratoriji, zamenik Šefa Analitičke Laboratorije
  • Željka Gotovina, dipl. inž.tehn. – master, istraživač saradnik –
    analitičar u Ekološkoj Laboratoriji, zamenik Šefa Ekološke Laboratorije
  • Slađana Popović, dipl. biolog – master, istraživač saradnik
  • Vuk Filipović, dipl. hemičar – master, istraživač saradnik – analitičar u Ekološkoj Laboratoriji
  • Jovana Nikolić, dipl. inž.tehn. – master, istraživač pripravnik, analitičar u Ekološkoj Laboratoriji
  • Dragana Milošević, dipl.inž. tehnologije-master,istraživač pripravnik

Organizaciona jedinica: Odelenje za tehnoekonomiku

Kontakt

centar za ekolgiju i tehnoekonomiku

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju,
Univerzitet u Beogradu

Centar za Ekologiju i TehnoEkonomiku - CETE

Lokacija: Tehhnološko-metalurški fakultet,
Karnegijeva 4, Beograd
Rukovodilac Centra:
Dr Milka Vidović, naučni savetnik,
I sprat, soba 1 i 2
Tel.:+381 11 3370 225, +381 11 3370 474;
Faks: +381 11 3370 225
E-mail: cete@ihtm.bg.ac.rs
Analitička Laboratorija:
II sprat, broj lab. 241, Tel.:+ 381 11 3370 153
Ekološka Laboratorija:
III sprat, broj lab. 338, Tel.: + 381 11 3370 501