IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Centar za materijale i metalurgiju

Centar za materijale i metalurgiju – CMM nastavlja i unapređuje dugogodišnju tradiciju istraživanja i razvoja u oblasti metalurgije praha i sinterovanih kompozitnih materijala. Saradnici CMM su među prvima u našoj zemlji započeli istraživanja u ovoj oblasti i na osnovu sopstvenog naučno-istraživačkog rada razvili različite tehnologije koje su realizovane u okviru maloserijske i industrijske proizvodnje.

U najznačajnije rezultate ubrajamo: sinterovane kompozitne frikcione materijale za kočione elemente i prenos obrtnog momenta na bazi Fe i Cu za primenu u avionskom saobraćaju, teškim transportnim, građevinskim i poljoprivrednim mašinama; električne kontakte na bazi Ag za primenu u šinskim vozilima, pogonima i radnim mašinama; specijalne višekomponentne legure sa definisanom tačkom topljenja za topive sigurnosne čepove u avioindustriji i druge primene.

CMM ima višegodišnje istraživačko iskustvo u oblasti visokoenergetskih nanostrukturnih magnetnih materijala tipa Sm-Co i Nd-Fe-B, kao i mekomagnetnih materijala na bazi mešovitih oksida Fe i nudi usluge razvoja proizvoda u vidu polimerom vezanih i sinterovanih magneta, mikro ili nanočestičnih prahova. Tekuća istraživanja su usmerena ka sintezi, testiranju i primeni funkcionalnih materijala sa unapred zadatim finalnim svojstvima - kompozita sa polimernom ili metalnom matricom, višekomponentnih metalnih sistema, sinterovanih i biorazgradivih materijala.

U okviru koncepta povećanja energetske efikasnosti i zaštite životne sredine ovi materijali nalaze svoju primenu u membranskim sistemima, kao frikcioni materijali, kontaktni i senzorski elementi, katalizatori itd. Aktivnosti CMM obuhvataju i razvoj laboratorijskih postrojenja, modelovanje i simulaciju hemijskih procesa u različitim industrijskim granama u cilju povećanja energetske efikasnosti, razvoj i implementaciju organskog Rankinovog ciklusa za generisanje električne energije iz otpadne toplote, kao i energetsku integraciju različitih obnovljivih izvora energije.

Centar za materijale i metalurgiju

Kontakt

centar za materijale i metalurgiju

Centar za materijale i metalurgiju

Laboratorije:
Karnegijeva 4/I
11000 Beograd 
Tel/Fax: 011 3370 412
e-mail: cmm@tmf.bg.ac.rs
Rukovodilac Centra:
Dr Jasna Stajić-Trošić, naučni savetnik