IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Biblioteka

Biblioteka Naučne ustanove Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju IHTM  spada u specijalizovane naučne  biblioteke. Korisnici su prvenstveno zaposleni u institutu, ali je otvorena i za spoljne korisnike.

Biblioteka ima dugu tradiciju. Nalazi  se  u sastavu Instituta od njegovog osnivanja, tacnije  od 1961.god. Inače, IHTM je nastavio tradiciju Državne hemijske laboratorije koju  je  još 1859.god. osnovao knez Miloš Obrenović.

Fond Biblioteke čini preko 17000 stranih i domaćih publikacija.

Centralna biblioteka IHTM-a locirana je u Njegoševoj 12. Priručne biblioteke locirane su u Centrima IHTM-a koji koriste prostor na Hemijskom i Tehnološko- metalurškom fakultetu.

Biblioteka Naučne ustanove Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju povezana je preko akademske računarske mreže sa matičnom bibliotekom "Svetozar Marković " u Beogradu. Biblioteka je upisana u centralni registar biblioteka Srbije koju vodi Univerzitetska biblioteka "Svetozar Markovic" 27.08.1995.  570/35 i resenja broj 06-570/36.

Biblioteka  IHTM-a je članica Zajednice biblioteka Srbije, Bibliotekarskog društva Srbije i Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije.

Bibliotečko poslovanje je automatizovano, radi se u programu WINISIS, koji u potpunosti podržava ISO standarde propisane od organizacije IFLA, a ugrađene u Zakon o bibliotečkoj delatnosti Republike Srbije.Katalog biblioteke nije dostupan on line.

Biblioteka  IHTM-a ima besplatan  pristup elektronskim izdanjima velikog  broja stranih knjiga i časopisa preko Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KOBSONA). 

Bibliotekar: Jelena Turkalj

jelenat@ihtm.bg.ac.rs

Adresa: Njegoševa 12, Beograd 11000, Srbija

+381 36 40 223/227, lokal 129

+381 11 36 40 223, lokal 129;

Radno vreme (za korisnike): 8.00-15.00