IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Vizija

Da u poljima nauke i tehnologije koja pokriva IHTM bude regionalni lider, vredan izvor znanja i motor razvoja industrije i društva u celini.

 

Misija

Osnovna i primenjena istraživanja u multidisciplinarnim oblastima vezanim za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i njihova primena u industriji, medicini, zaštiti čovekove okoline i raznim drugim oblastima, uključujući svakodnevni život.

Širenje visokih tehnologija u okviru tematike Instituta na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Postizanje naučne izvrsnosti u tim poljima.