IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Kontakt

IHTM se nalazi u Njegoševoj 12, Beograd,
a laboratorije i deo istraživačkog kadra se nalaze u zgradama
Hemijskog fakulteta i Tehnološko-metalurškog fakulteta
 • Centrala

  Centrala

  Njegoševa 12, 11000 Beograd
  PAK 125213, P. fah 473
  Telefoni:
  Centrala +381 11 3640 232;
  Direktor +381 11 3640-227;
  faks +381 113640-234
  E-mail: ihtm@ihtm.bg.ac.rs
  web sajt: www.ihtm.bg.ac.rs
 • Centar za hemiju

  Centar za hemiju

  Laboratorije: Studentski trg 14-16, Beograd
  Tel./faks: +381 11 2636 061
  E-mail: depchem@ihtm.bg.ac.rs
 • Centar za elektrohemiju

  Centar za elektrohemiju

  Laboratorije: Karnegijeva 4/III, Beograd
  Tel/faks: 011 3370 389
  tel: +381 11 3370 390, +381 11 3370 430
  i Njegošava 12, Beograd
  Tel: 011 3640 231
  faks: 011 3640 235
  E-mail: ihtm@ihtm.bg.ac.rs
  web sajt: elchem.ihtm.bg.ac.rs
 • Centar za mikroelektronske tehnologije

  Centar za mikroelektronske tehnologije

  Laboratorije: Studentski trg 16/III, Beograd
  tel: +381 11 638 188, 630 757,
  faks: +381 11 182 995
  E-mail: dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs
  web sajt: nanosys.ihtm.bg.ac.rs
 • Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo

  Sektor za katalizu Laboratorije: Studentski trg 12-16/III, Beograd
  tel/faks: +381 11 2637 977, tel: +381 11 2630 213
  e-mail: kat@nanosys.ihtm.bg.ac.rs
  web sajt: www.ihtm.bg.ac.rs/CKHI/

  Sektor za hemijsko inženjerstvo Laboratorije: Karnegijeva 4/I, Beograd
  tel: +381 11 3370 408, 3370 500
  e-mail: garic@tmf.bg.ac.rs
  web sajt: www.ihtm.bg.ac.rs/CKHI/
 • Centar za materijale i metalurgiju

  Centar za materijale i metalurgiju

  Laboratorije: Karnegijeva 4/I, Beograd
  tel/faks: +381 11 3370 412
  e-mail: cmm@tmf.bg.ac.rs
  web sajt: www.ihtm.bg.ac.rs/CMM/
 • Centar za Ekologiju i TehnoEkonomiku - CETE

  Centar za Ekologiju i TehnoEkonomiku - CETE

  Lokacija: Tehnološko-metalurški fakultet,
  Karnegijeva 4, Beograd
  Rukovodilac Centra: Dr Milka Vidović,
  naučni savetnik, I sprat, soba 1 i 2
  Tel.:+381 11 3370 225, +381 11 3370 474;
  Faks: +381 11 3370 225
  E-mail: cete@ihtm.bg.ac.rs
  Analitička Laboratorija: II sprat, broj lab. 241, Tel.:+ 381 11 3370 153
  Ekološka Laboratorija: III sprat, broj lab. 338, Tel.: + 381 11 3370 501