IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Projekti

Za potpunije liste projekata pogledati stranice centara

Projekti SANU

 • F-80 Novi bioaktivni molekuli zasnovani na prirodnim proizvodima
  Rukovodilac: akademik Bogdan Šolaja
  Saradnici: dr Dejan Opsenica, Života Selaković
 • F-97 Pogledi u molekule koji menjaju svet
  Rukovodilac: akademik Živorad Čeković
 • F-152 Hemijska i biohemijska reaktivnost prirodnih hidrohinona i njihovih derivata 
  Rukovodilac: akademik Miroslav Gašić
 • Saradnici: akademik Bogdan Šolaja, prof. dr Dušan Sladić, prof. dr Zoran Vujčić, prof. dr Dragana Milić, dr Miroslava Vujčić, dr Mario Zlatović, dr Irena Novaković,
  dr Natalija Krstić, mr Tatjana Božić, dr Tatjana Kop, Srđan Tufegdžić, Jovana Vilipić, Marko Jeremić
 • F-188 Hemijska karakterizacija i biološka aktivnost sekundarnih metabolita, samoniklih, lekovitih biljaka centralnog Balkana 
  Rukovodilac: dopisni član Slobodan Milosavljević
  Saradnici: dr Vlatka Vajs, prof. dr Vele Tešević, dr Ivana Aljančić, docent dr Iris Đorđević, dr Nina Todorović, dr Snežana Trifunović, dr Milka Jadranin, dr Ivan Vučković, dr Dejan Gođevac, dr Ljubodrag Vujisić, dr Boris Mandić i dr Miroslav Novaković
 • F-193 Razvoj novih sintetičkih metoda i njihova primena u sintezi prirodnih proizvoda i biološki aktivnih jedinjenja 
  Rukovodilac: dopisni član Radomir Saičić

  Saradnici: docent dr Zorana Ferjančić, dr Radomir Matović, dr Milena Trmčić, Bojan Vulović, Miloš Trajković, Jasna Marjanović, Vesna Balanac

 • F-169 Gašić M. Saradnja sa Bugarskom akademijom 
  Rukovodilac: akademik Miroslav Gašić 
  Saradnici: dr Vlatka Vajs, dr Ivana Aljančić, prof. dr Vele Tešević, prof. dr Dušan Sladić, dr Mario Zlatović, mr Ivana Milovanović, dr Snežana Trifunović, docent dr Iris Đorđević, dr Milka Jadranin, dr Teodora Janković
 • F-211 Gašić M. Izolovanje i hemijska i biohemijska karakterizacija jedinjenja sa biološkom aktivnošću iz morskih organizama 
  Rukovodilac: akademik Miroslav Gašić
  Saradnici: prof. dr Dušan Sladić, prof. dr Katarina Anđelković,  dr Zoran Vujčić, dr Mario Zlatović, mr Tatjana Božić, mr Ivana Pajić, dr Nataša Božić, dr Irena Novaković, Srđan Tufegdžić

Osnovna istraživanja