IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Centri izuzetnih vrednosti

    • Akreditovani centri izuzetnih vrednosti:

      • Centar za mikroelektronske tehnologije

Centar je oformljen 1961. godine u okviru IHTM.
Akreditovan je kao centar izuzetnih vrednosti u oblasti tehničko-tehnoloških nauka – mikrosistema i nanosistema Rešenjem 612-00-2336/2013-14 Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 25. 3. 2014.

Link ka stranici centra je OVDE.

      • Centar za hemiju i inženjering životne sredine

Centar je oformljen 2016. godine.

Link na stranici centra je OVDE.