IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Institut danas

Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju -
IHTM je akreditovani državni institut u sastavu Univerziteta u Beogradu

Registracioni broj naučno-istraživačke organizacije: 200026.

Šifra delatnosti: 73101. Matični broj: 7805497. PIB: 100160355.

Osnovne delatnosti instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju su fundamentalna i primenjena multidisciplinarna naučna istraživanja, osvajanje i razvoj tehnolokših procesa u sledećim oblastima:

 • hemija i hemijska tehnologija
 • organska hemija
 • elektrohemija
 • kataliza
 • mikroelektronske tehnologije
 • polimerni i makromolekulski materijali
 • biohemija i biotehnologija
 • nauka o materijalima
 • metalurgija praha i sinterovanih materijala
 • instrumentalna analiza
 • hemijsko inenjerstvo
 • nanonauka i nanotehnologija
 • mikroelektromehanički sistemi (MEMS)
 • senzorika
 • optoelektronika
 • plazmonika
 • poluprovodničke tehnologije
 • magnetski materijali i magnetika
 • metalne legure i metalurgija
 • zatita životne okoline i remedijacija

IHTM je opremljen najmodernijom opremom za fabrikaciju i karakterizaciju iz navedenih oblasti i angažuje oko 200 istraživača, uglavnom hemičara, fizikohemičara, inženjera hemijske tehnologije, elektroinženjera i mašinskih inženjera. U IHTM je zaposleno oko 150 doktora nauka. Struktura po naučnim zvanjima je dostupna na sledećoj stranici.

Aktivnosti instituta se odvijaju u šest specijalizovanih naučno-istraživačkih centara: Centar za hemijuCentar za elektrohemijuCentar za mikroelektronske tehnologije, Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvoCentar za materijale i metalurgiju, i Centar za ekologiju i tehnoekonomiku.

Delatnost Centra za hemiju obuhvata naučni rad i primenjena istraživanja u oblasti organske hemije, biohemije, biotehnologije, hemije biomakromolekula, sintetičkih polimera, hemije životne sredine i teorijske i računarske hemije.

Centar za elektrohemiju se bavi fundamentalnim naučno-istraživačkim radom u oblasti elektrohemije i elektrohemijskog inženjerstva, kao što su kinetika elektrodnih procesa, elektrohemija halogena i njihovih jedinjenja, elektroorganske reakcije, elektrohemija dvojnog sloja i adsorpcija organskih jedinjenja, korozija i zaštita od korozije, prenos mase u elektrohemijskim sistemima, elektrodni materijali, metal-depozicija, elektroanalitička hemija i elektrohemijski senzori, elektrometalurgija i druge.

Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo je jedinstveni centar u zemlji u oblasti katalize i hemijskog inženjerstva, čija delatnost pokriva čitav spektar aktivnosti u oblasti katalize, katalitičkih procesa i hemijskog inženjerstva, počev od osnovnih istraživanja i razvoja novih tehnologija, do primene rezultata u industriji.

Centar za mikroelektronske tehnologije se bavi multidisciplinarnim istraživanjima u oblasti senzorike, mikroelektromehaničkih sistema (MEMS), nanonauka i nanotehnologija, fotonike i plazmonike i nauke o poluprovodnicima. Istraživanja počinju od fundamentalnih koncepata i teorijskih istraživanja i završavaju gotovom napravom odnosno sistemom.

Centar za materijale i metalurgiju se bavi istraživanjima u oblasti metalurgije praha i sinterovanih kompozitnih materijala. Centar nudi usluge u razvoju naučno-istraivačkog rada u oblasti metalurgije praha, u osvajanju i razvoju tehnolokih procesa za proizvodnju i primenu navedenih i drugih specijalnih materijala i elemenata visokog kvaliteta za posebne namene.

Centar za ekologiju i tehnoekonomiku je naučnoistraivačka, istraživačko-razvojna i konsultantska organizaciona jedinica Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju specijalizovana za rad u sledećim oblastima: market inženjering i upravljanje razvojem u procesnim industrijama, projektovanje i inženjerizacija tehnolokih procesa, laboratorijska istraživanja i ispitivanja.