IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

O Nama

Centar za hemiju i inženjering životne sredine osnovan je marta 2016. godineisastoji se iz dva tima:

-          Tim za hemiju životne sredine

-          Tim za inženjering životne sredine

Prioritetne oblasti istraživanja Tima za hemiju životne sredine su:

  • proučavanje migracija, transformacija i interakcija polutanata u životnoj sredini (atmosferski aerosoli, zemljišta i rečni sedimenti) sa procenom rizika po živi svet.
  • Procena mutagenosti i potencijala prirodne biodegradacije polutanata u ekosistemima metodama računarske hemije.
  • istraživanje rešenja za uklanjanje polutanata na izvorima emisija i iznalaženja novih postupaka merenja i praćenja sudbine polutanata u životnoj sredini.
  • kombinovana eksperimentalna i teorijska ispitivanja uticaja promene procesnih parametara na strukturna i morfološka svojstva dobijenih mezoporoznih novih materijala za fotokatalitičko uklanjanje organskih zagađivača iz vode u cilju očuvanja prirodnih resursa

Prioritetne oblasti istraživanja Tima za inženjering životne sredine su:

  • postupci, procesi i projektovanje opreme za tretman otpadnih voda primenom električne struje za potpuno uklanjanje nepoželjnih komponenti u otpadnim vodama ili za smanjenje njihovih koncetracija ispod dozvoljenih granica.
  • Reciklaža istrošenih elektrodnih sistema i reparacija istrošenih elektrodnih materijala,
  • Sinteze umreženih poliuretana za primenu u industriji premaza, sa dobrim mehaničkim, termičkim i površinskim svojstvima i dobrom hemijskom otpornošću sa produženim vekom trajanja u cilju smanjenja otpada.
  • Razvijanje novih površinski modifikovanih nanočestica titan-dioksida primenom različitih vrsta modifikatora.
  • Sinteza nezasićenih poliestarskih ili alkidnih smola korišćenjem proizvoda dobijenih glikolizom otpadnog poli(etilen tereftalata).
  • Sinteza poljoprivrednih filmova iz prirodnih polimera i proizvodnja nezasićenih poliesterskih smola iz biomonomera.

Naučnoistraživački rad Centraza hemiju i inženjering životne sredine se organizuje kroz realizaciju naučnoistraživačkih multidisciplinarnih projekata nacionalnog i međunarodnog nivoa kao i saradnjom sa privredom.