IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

OI 172065 “Nekovalentne interakcije pi-sistema i njihova uloga u molekulskom prepoznavanju”

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Vrsta projekta:

Osnovna istraživanja

Trajanje projekta

2011. i dalje

Koordinator projekta: Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Realizatori projekta:

  • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu
  • Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Inovacioni centar Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogreadu
  • Institut za nuklearne nauke “Vinča” Univerziteta u Beogradu
  • Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Prirodnomatematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Rukovodilac projekta: Dr Snežana Zarić, redovni profesor

Tema i cilj projekta:

Nekovalentne interakcije pi-sistema i molekulsko prepoznavanje će biti proučavani u nekoliko tipova molekulskih sistema: (a) u organskim aromatičnim molekulima (b) u kompleksima prelaznih metala i (v) u biomolekulima. U istraživanju ćemo koristiti informatički pristup za proučavanje kristalnih struktura iz baza podataka (Kembrička banka podataka i Proteinska banka podataka), kvantno hemijske proračune, kao i proračune molekulske dinamike. Novi molekuli sa pi-sistemima biće sintetisani i opisani spektroskopskim metodama. Jedan od važnih rezultata biće potpuno opisivanje i razumevanje prirode i uloge paralelnih interakcija vode sa aromatičnim prstenovima u različitim sistemima uključujući biomolekule. U sistemima sa prelaznim metalima proučićemo osobine i prirodu intra- i intermolekulskih metal-ligand HN-pi interakcija, steking interakcija helatnih prstenova i SN-pi interakcija helatnih prstenova. Biće opisan uticaj različitih faktora na ove interakcije i otkrivena težnja ka određenom tipu interakcija. Molekulskom dinamikom ćemo dobiti rezultate u vezi sa ulogom pi-interakcija u molekulskom prepoznavanju u protein-protein i protein-ligand interakcijama. Zajednički rezultat ovih proučavanja nekovalentnih interakcija pi-sistema biće uloga nekovalentnih interakcija pi-sistema u molekulskom prepoznavanju u različitim molekulskim sistemima od kristalnih struktura do biomolekula.