IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Novosti

Obaveštenje

Obaveštenje o imenovanju Izvršnog rukovodioca Laboratorije Centra za hemiju IHTM, akreditovane odlukom Akreditacionog tela Srbije br. 206/2018 od 28.05.2018. godine.

pdfOdluka

Predavanje direktora ERC profesora Žan Pjera Burginjona

Poštovane koleginice i kolege,

Želimo da vas obavestimo da će, u periodu od 03.09. do 04.09.2018. godine, Srbiju posetiti visoki predstavnici Evropskog istraživačkog saveta na čelu sa direktorom Evropskog istraživačkog saveta (ERC) profesorom Žan Pjer Burginjonom. 

Pozivamo vas na predavanje o mogućnostima za učešće srpskih istraživača u okviru ERC programa Horizont 2020 namenjenog finansiranju izuzetnih naučnih istraživanja, koje će profesor Žan Pjer Burginjon održati u ponedeljak 03. septembra 2018. godine u Svečanoj sali Srpske akademije nauke i umetnosti (Knez Mihailova 35) sa početkom u 10:30 časova.

Molimo vas da vaše prisustvo potvrdite najkasnije do petka, 31.08.2018. godine na e-mail adresu nada.milosevic@mpn.gov.rs  

Evropski istraživački savet deo je okvirnog programa Horizont 2020 za istraživanja i inovacije, a osnovan je od strane Evropske komisije kao podrška vrhunskim istraživanjima najboljih istraživača sa ukupnim budžetom  od 13 milijardi evra za period od 2014. do 2020. godine. Grantovi Evropskog istraživačkog saveta se dodeljuju za najprestižnije naučne ideje i projekte u jakoj međunarodnoj konkurenciji zbog čega se ERC projekti neformalno nazivaju i “naučnim Oskarima”. Istraživači iz Srbije su do sada dobili dva ERC granta, i to koleginice Sofija Stefanović i Magdalena Đorđević.  

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republike Srbije 

Konkurs za stipendiranje mladih istraživača preko Programa UNESKO

Obaveštavamo Vas da je raspisan Konkurs za stipendiranje mladih istraživača preko Programa UNESKO/Istraživački program Keizo Obući.

Više informacija u prilogu.

docxStipendije UNESCO

Poziv za učešće na konferenciji „UNIFood” koja će se održati 5. i 6. oktobra 2018. u Kapetan Mišinom zdanju

Drage kolege,

Rektorat Univerziteta u Beogradu povodom proslave godišnjice osnivanja i velikog uspeha, 35-og mesta na Šangajskoj listi za 2017. godinu u oblasti Nauke o hrani i prehrambene tehnologije (http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/food-science-technology.html)

organizuje dvodnevnu konferenciju na kojoj će biti prikazani naučni radovi iz obalasti Nauke o hrani i prehrambene tehnologije. Program konferencije možete pogledati na internet prezentaciji http://unifood.rect.bg.ac.rs/

Istraživači IHTM-a dali su značajan doprinos ovom uspehu našeg Univerziteta.

Od ukupnog broja radova objavljenih u naučnim časopisima sa SCI liste u oblasti Nauke o hrani i prehrambene tehnologije u periodu od 2011. do 2015. godine 10 % rezultat su rada istraživača IHTM-a.

Pozivamo Vas da učestvujete na konferenciji, svojim prisustvom, usmenim ili poster prezentacijama vaših istraživanja doprinesete da svi skupa budemo još uspešniji. Registraciju možete obaviti putem poveznice http://unifood.rect.bg.ac.rs/reg-form.php

Konferencija je sa međunarodnim učešćem, zato pozovete i vaše saradnike iz inostranstva da dođu i predstave svoja istraživanja i upoznaju naš Univerzitet.

Simbolična kotizacija iznosi 1 dinar (ili 1 evro cent za istraživače iz inostranstva) za svaku godinu od osnivanja univerziteta 1808. godine.

Plan je da konferencija nastavi rad i naredne godine. Očekujemo da tada konferenciju nastave svojim angažovanjem u naučnom odboru kolege NS ili VNS IHTM-a.

Miroslav Novaković
Uroš Anđelković
Ovogodišnji članovi naučnog odbora “UNIFood“ iz IHTM-a

Uspeh naših saradnika na Konkursu #IstražiPromeni za naučna istraživanja u okviru programa #PokreniNauku

Na ovogodišnjem konkursu #IstražiPromeni  za naučna istraživanja u okviru programa #PokreniNauku  od ukupno 132 pristigle prijave, dodeljeno je 5 stipendija i 3 granta.

Dr Ljubica Anđelković sa Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu dobitnik je  stipendije za naučno istraživanje pod naslovom: „Spektroskopsko ispitivanje nanostrukturnih oksidnih materijala upotrebljivih u magnetnoj rezonantnoj tomografiji“

Ivana Jevtić sa Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu
kao vođa tima čiji su članovi još i dr Jelena Penjišević (IHTM, UB) i dr Milovan Ivanović (HF, UB), za naučni projekat pod naslovom: „Sinteza, farmakološko ispitivanje i teorijsko modelovanje potencijalnih opioidnih analgetika nove generacije“, dobitnik je granta.

Proces selekcije se sastojao iz ocena na osnovu prijavne dokumentacije i ocena na intervjuu.

 

Promenjen Memorandum IHTM

Obaveštavamo sve zaposlene, da je saglasno Odluci Vlade Republike Srbije br. 022-2943/2018 od 29. marta 2018. godine i Odluci Upravnog odbora IHTM od 18.04.2018. godine, u naziv instituta dodata  odrednica "Institut od nacionalnog značaja", pa je u skladu sa tim promenjen i memorandum instituta. Nove verzije memoranduma dostupne su kod Rukovodioca Centara IHTM.

Predavanje prof. Đure Josića

Drage kolege,

na osnovu bilateralnog naučnog projekta u radnu posetu dolazi nam prof. Đuro Josić sa Univerziteta u Rijeci (Republika Hrvatska) i Brown Univerziteta (Providens, SAD). Planirano je da prof. Josić održi dva predavanja.

Prvo predavanje pod nazivom 30 godina monolitnih nosača” počinje u 14:30 h četvrtak 24.05. u sali za sednice Hemijskog fakulteta, Studentski trg 14.

Pozivamo sve zainteresovane za tematiku hromatografskih razdvajanja biomolekula, a posebno mlade istraživače jer će predavanje prikazati i put razvoja od fundamentalnih naučnih istraživanja, preko zaštite intelektualne svojine do osnivanja kompanije „BIA Separations” koja je danas svetski lider u proizvodnji monolitnih nosača.

Tema drugog predavanja je „Visokoprotočna glikomička analiza različitih antitela sisara kao strategija za laboratorijsku dijagnostiku i identifikaciju biomarkera u okviru simpozijuma Srpskog udruženja za proteomiku biće održano u 14:00 h petak 25.5. u biblioteci Biološkog instituta „Siniša Stanković. Apstrakt ovog predavanja nalazi se u prilogu.

S pozdravom,
Uroš Anđelković
Viši naučni saradnik
CH-IHTM

docxAbstract HTP glycomic analysis Belgrade SePA

docxAbstract 30 years monoliths Belgrade

Na "Pronalazaštvu-Beograd 2018." u konkurenciji 18 prijavljenih zemalja, Grand Prix nagradu za najbolji pronalazak je dobila dr. Milka Avramov Ivić sa saradnicima za pronalazak "Računarski zasnovan sistem za asistenciju pri dijagnostici malignih oboljenja

Pronalazak je jedan od rezultata međunarodnog projekta EUREKA "Računarski zasnovan sistem za asistenciju pri dijagnostici malignih oboljenja" čiji je rukovodilac  Dr. Milka Avramov Ivić a organizacija nosilac, IHTM, Univerziteta u Beogradu. Organizacije učesnici su i Elektrotehnički fakultet, Tehnološko metalurški fakultet i Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Autori pronalaska:

Dr. Milka Avramov Ivić, Prof. Dr. Irini Reljin, Prof. Dr Dušan Mijin, Dr. Jelena Lović, Dr. Sanja Stevanović, Prof. Dr Branimir Reljin, Prof. Dr. Slobodan Petrović, Prof. Dr. Dragan Vuković, Milan Milivojević, dipl. Ing.elektrotehnike, Nikola Mališić,dipl. Ing. аrhitekture, Nenad Šunjevarić, diplomirani ekonomista

Diploma Grand Prix2018

GrandPrix2018