IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Novosti

Obaveštenje o otvorenom pozivu za bilateralne projekte sa Republikom Mađarskom

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Nacionalnom službom za istraživanje, razvoj i inovacije Mađarske je objavilo Konkurs za unapređenje i podršku mobilnosti istraživača u okviru bilateralne naučno-tehnološke saradnje za projektni period 2021-2022. godine. Rok za podnošenje prijava je do 24.09.2020. godine. Detalje poziva možete videti na sajtu Ministarstva: http://www.mpn.gov.rs/ministarstvo-prosvete-nauke-i-tehnoloskog-razvoja-republike-srbije-u-saradnji-sa-nacionalnom-sluzbom-za-istrazivanje-razvoj-i-inovacije-madjarske-raspisuje-osmi-konkurs-za-unapredjenje-i-podrsku-mob/

Otvaranje poziva za prijavu za mobilnost u okviru Erasmus+ programa

U prilogu je obaveštenje Erazmus+ tima Univerziteta u Beogradu   (https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/contact) o pozivima za prijavu za individualnu mobilnost u okviru Erazmus+ programa koji će tokom leta i jeseni biti otvoreni na platformi za mobilnost Univerziteta u Beogradu – MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/ ), kao i o važnim izmenama i novim pojedinostima vezanim za objavljivanje konkursa i prijavljivanje za individualne mobilnosti. Ove izmene i nova pravila važiće od 15.07.2020, kada se očekuje i otvaranje poziva za prijavu na platformi.

pdfDopis članicama UB - otvaranje novog poziva za individualne mobilnosti Erasmus

BOSS platforma - alati za testiranje komercijalnog potencijala istraživanja

Drage koleginice i kolege,

U cilju razvoja preduzetničkog duha i omogućavanja uspešnog kreiranja i transfera inovacija iz akademije u privredu, kreirani su inovativni alati za pružanje podrške studentima, nastavnicima i istraživačima u procesu indentifikacije, razvoja, i komercijalizacije poslovnih prilika.

Alati namenjeni samoproceni, razvoju, i razradi poslovnih prilika su dostupni na otvorenoj, višejezičnoj veb platformi (BOSS platformi), i upotpunjeni su raznovrsnim edukativnim materijalom dostupnim u video i pdf formatu.

Korišćenje alata i materijala je besplatno, a dostupni su na srpskom, engleskom, italijanskom, i francuskom jeziku.

Kako je upotreba platforme sastavni deo procedura vezanih za postupak komercijalizacije rezultata naučno-istraživačkog rada zaposlenih na članicama Univerziteta u Beogradu, molimo vas da se regisrujete na platformi dostupnoj na https://bossplatform.rect.bg.ac.rs/  testirate i razvijate vaše ideje na istoj.

Za sve dodatne informacije, kao i organizaciju konsultacija i radionica za razvoj poslovnih prilika se možete obratiti timu Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, na e-mejl ctt@rect.bg.ac.rs

BOSS platforma je razvijena od strane Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Liježu, i META Grupe u okviru projekta “Business Opportunity Support System upgrade for strengthening European innovation ecosystem” koji se finansira kroz Erazmus + program Evropske unije. Više informacija o samom projektu možete pronaći na http://www.boss.rect.bg.ac.rs/ .

Sporazum šest instituta od nacionalnog značaja

Šest instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju udružili su se i potpisali sporazum o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji. Dokument su potpisali direktori svih šest akreditovanih instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju: Institut za fiziku u Beogradu, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Institut za nuklearne nauke "Vinča" i Institut za medicinska istraživanja.

Sporazum je zaključen na pet godina i njime se ozvaničava postojeća saradnja i stvara osnova za njeno proširivanje i unapređenje, uz uvažavanje međusobnih interesa, definiše se zajednički rad na planiranju i realizaciji naučnih programa kroz učešće istraživača iz ovih ustanova, zajedničko korišćenje opreme u te svrhe, kao i prezentacija postignutih rezultata. Cilj sporazuma je i da ojača društvenu relevantnost prirodnih nauka.

Sporazum o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji šest instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju je propraćen u velikom broju medija, kao što su: National Geographic Srbija (https://www.nationalgeographic.rs/vesti/15322-sporazum-sest-instituta-od-nacionalnog-znacaja.html), N1 (http://rs.n1info.com/SciTech/a605780/Udruzilo-se-sest-instituta-od-nacionalnog-znacaja-za-Srbiju.html ), Danas (https://www.danas.rs/drustvo/potpisan-sporazum-o-saradnji-sest-instituta-od-nacionalnog-znacaja/), Radio-televizija Vojvodina (https://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sporazum-o-saradnji-sest-instituta-od-nacionalnog-znacaja_1130828.html).

Nove vrste silikatnih algi za floru Srbije

U parku prirode „Rusanda” u Melencima kraj Zrenjanina, u okviru projekta „Developing the base for soda pan research at ecosystem level“ u kome učestviju naše kolege  dr Danijela Vidaković i dr Miloš Ćirić, koordinator projekta, nađene su vrste silikatnih algi koje su nove za floru Srbije. Utvrđeno je prisustvo dva nova roda i oko 15 novih vrsta razdela Bacillariophyta za floru Srbije. Istraživanje je obavljeno tako da se ne uznemiri živi svet Parka prirode i ne podstakne širenje invazivnih vrsta.

Više detalja o vesti, kao i fotografije sa terenskih istraživanja mogu se videti na sajtu ustanove „Rezervati prirode Zrenjanin” (https://www.rezervatiprirode.com/index.php/vesti/aktuelne/26-05-2020). Vest je objavljena I u listu “Politika” (http://www.politika.rs/sr/clanak/454943/Nove-vrste-silikatnih-algi-otkrivene-u-Parku-prirode-Rusanda).

Otvoren javni poziv Fonda za nauku Republike Srbije za „Specijalni program istraživanja COVID-19“

Fond za nauku Republike Srbije raspisao je javni poziv za prijavu naučno-istraživačkih projekata u okviru Specijalnog programa istraživanja COVID-19. Prijave predloga projekata na ovaj javni poziv podnose se isključivo u elektronskoj formi, najkasnije 10.06.2020. godine do 15 časova po srednjoevropskom vremenu, popunjavanjem projektne prijave preko portala za eUpravu Republike Srbije. Sve informacije o Programu mogu se naći na sajtu Fonda za nauku (http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2020/05/covid19/). Konkursna dokumentacija se nalazi na linku: http://fondzanauku.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/Specijalni-program-istrazivanja-COVID-19.zip

Program ima za cilj finansiranje projekata koji će doprineti efikasnom naučnom odgovoru na COVID-19 pandemiju izazvanu SARS-CoV-2 virusom i omogućiti bolju spremnost i reagovanje društva na ovu pandemiju. Program podržava primenjena naučna istraživanja, kreiranje interdisciplinarnih i multidisciplinarnih timova i konzorcijumsko podnošenje projekata. Projekti u okviru ovog Programa se podnose na unapred zadate teme u okviru tri grupacije naučnih oblasti: 1) (bio)medicinske nauke; 2) (bio)medicinsko inženjerstvo i informacione tehnologije; 3) ekonomska, sociološka, psihološka istraživanja i upravljanje složenim sistemima. Prema trajanju projekata, Programom su predviđene tri kategorije projekata: 1) kratkoročni projekti sa preporučenim trajanjem do 12 meseci; 2) srednjeročni projekti sa preporučenim trajanjem od 12 do 18 meseci; 3) izuzetno, dugoročni projekti sa maksimalnim trajanjem do tri godine (36 meseci). Ukupan budžet Programa je 2.000.000 evra. Program se finansira iz zajma Svetske banke kroz Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji (SAIGE). Najveći budžet pojedinačnog projekta je 200.000 evra.

Uspeh naših saradnika - projekat „CAPTAIN - Controlled Acidic-eh-potential Selective Leaching of Non-ferrous Metals“ odobren za finansiranje u okviru Programa saradnje sa dijasporom Fonda za nauku

U okviru „Programa saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja“ Fonda za nauku Republike Srbije, odobren je za finansiranje i projekat CAPTAIN - Controlled Acidic-eh-potential Selective Leaching of Non-ferrous Metals koji je predložila koleginica dr Marija Mihailović. Partner iz dijaspore je dr Srećko Stopić sa The Institute for Process Metallurgy and Metal Recycling, RWTH Aachen University, Nemačka.

Čestitamo kolegama na dobijenom projektu i i želimo im puno uspeha u realizaciji planiranih istraživanja!

Obaveštenje - novi rok za podnošenje predloga projekata u okviru programa „Ideje“ Fonda za nauku

Fond za nauku Republike Srbije je objavio novi rok za prijavu predloga projekata u okviru programa Ideje - krajnji rok je petak 07.08.2020. do 15h po srednjeevropskom vremenu (http://fondzanauku.gov.rs/2020/05/program-ideje-novi-rok-za-podnosenje-predloga-projekata/).

Sve informacije o programu Ideje i o aktuelnom pozivu mogu se naći na sajtu Fonda za nauku: http://fondzanauku.gov.rs/2020/03/ideje/ Konkursna dokumentacija se nalazi na linku: http://fondzanauku.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/Projektna_dokumentacija_Program_IDEJE-1.zip

Obaveštenje o produženju rokova za prijavljivanje bilateralnih projekata sa Narodnom Republikom Kinom i Republikom Indijom

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je usled objektivnih okolnosti produžilo rokove za prijave na Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Narodne Republike Kine za period 2021-22 godine i na Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke  saradnje između Republike Srbije i Republike Indije za period 2021-2023.

Rok za podnošenje prijava za bilateralne projekte sa Narodnom Republikom Kinom je do 31.05.2020. http://www.mpn.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/bilateralna-saradnja-sa-narodnom-republikom-kinom/

Rok za podnošenje prijava za bilateralne projekte sa Republikom Indijom je do 31.07.2020. http://www.mpn.gov.rs/produzen-rok-za-prijavljivanje-projekata-na-konkurs-za-sufinansiranje-naucne-i-tehnoloske-saradnje-izmedju-republike-srbije-i-republike-indije-za-period-2021-23-godine/

Obaveštenje o nastavku javnog poziva „Dokaz koncepta“

Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije je nakon ukidanja vanrednog stanja u Republici Srbiji doneo odluku o nastavku javnog poziva za Program dokaza koncepta. Kroz ovaj program istraživači dobijaju podršku da dokažu da će iz istraživanja nastati novi proizvod za kojim postoji potreba na tržištu. Novi rok za dostavljanje prijava je 15.06.2020. Sva pitanja u vezi sa programom Dokaz koncepta možete poslati putem elektronske pošte: poc@inovacionifond.rs