IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Novosti

Poziv na konferenciju - 10. Svetska konferencija o fizičko-hemijskim metodama u dizajnu i razvoju lekova

Veliko nam je zadovoljstvo da najavimo konferencije 10th World Conference on Physico Chemical Methods in Drug Discovery and Development i 6th World Conference on ADMET and DMPK koje će istovremeno biti održane u okviru jubilarnog 10. skupa Međunarodne asocijacije fiziko-hemičara (International Association of Physical Chemists – IAPC). Konferencije će biti održane u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu u periodu 4-6. septembar 2023. godine u organizaciji IAPC-a i Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta.

Konferencije okupljaju naučnike i istraživače sa univerziteta i iz farmaceutskih kompanija iz svih delova sveta u cilju prezentacije originalnih naučnih istraživanja, razmene iskustava i diskusije o novim izazovima u dizajnu i razvoju lekova. Na konferencijama će biti prikazana najnovija dostignuća u razvoju i primeni fizičko-hemijskih metoda značajnih za proces dizajna i razvoja lekova. Neki od vodećih svetskih eksperata iz oblasti potvrdili su dolazak u Beograd.

Letnja škola pod nazivom 6th European Summer School on Drug Development u trajanju od dva dana (2-3. septembar 2023), a namenjena prvenstveno studentima i mladim istraživačima, ali od koristi svima koji su zainteresovani za oblast, biće održana na Univerzitetu u Beogradu – Hemijskom fakultetu kao uvod i teorijska osnova za konferenciju.

Detaljne informacije o konferencijama i letnjoj školi dostupne su na internet stranici: https://www.iapchem.org/index.php/iapc-10-home 

Kako se ovakav skup prvi put održava u Srbiji, nadamo se da ćete prepoznati njegovu važnost i uzeti učešće u njegovom radu. Zadovoljstvo će, verujemo, biti obostrano.

Lokalni organizacioni odbor i
dr Tatjana Verbić, vanredni profesor
Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet
Predsednik međunarodnog naučnog i organizacionog odbora
i lokalnog organizacionog odbora

10meeting

Srpsko-francuski inovacioni forum 2023

Srpsko-francuski inovacioni forum 2023 (Serbian-French innovation forum) u organizaciji Ambasade Francuske u Srbiji održaće se 6. aprila u Beogradu. Program događaja i registracioni link se mogu naći na sajtu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije: Prijave za Srpsko-francuski inovacioni forum 2023 (nitra.gov.rs)

SAIGE projekat – poseta konsultantkinje za transfer tehnologija

U sredu 08/03 2023, u okviru SAIGE projekta transformacije našeg instituta, ekspertkinja Svetske banke dr Davorka Moslavac Forjan je postila IHTM. Tom prilikom je održan sastanak sa predstavnicima Transformacionog tima našeg instituta na kome se diskutovalo o prvim koracima u Planu transformacije koji se tiču transfera tehnologije. 

Radni doručak u Fondu za nauku povodom prve godine programa IDEJE

Fond za nauku Republike Srbije je povodom uspešne realizacije prve godine programa IDEJE organizovao „radni doručak“ rukovodioca u okviru potprograma za prirodne nauke. Ovom događaju prisustvovale su i naše kolege Sanja Stevanović, Željko Čupić i Matija Zlatar. Oni su predstavili projekte AdCatFC, NES i TMMagCat koji se realizuju na našem institutu. Ovo je bila i prilika za upoznavanje sa ostalim rukovodiocima projekata IDEJE, razmenu iskustava, razgovor o rezultatima ostvarenim u prvoj godini ali i mogućnostima za buduće saradnje.

Program IDEJE je najveći program Fonda za nauku Republike Srbije sa ukupnim budžetom od 30 miliona EUR s kojim se finansira 105 projekata. IHTM je NIO nosilac na 4 projekta i partner na jednom projektu. U okviru potprograma prirodnih nauka finansirano je 39 projekata.

Uspeh naših saradnika – odobren bilateralni projekat sa Francuskom koji je predložio dr Matija Zlatar

U okviru Konkursa za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Francuske (Program integrisanih aktivnosti „Pavle Savić”, odnosno „Partnerstvo Hubert Curien” (PHC)) za dvogodišnji projektni period 2023/2024 odobreno je 20 projekata, od ukupno 70 predloženih koji su ispunjavali uslove Konkursa. Među odobrenim projektima je i projekat Računarski dizajn magnetne anizotropije u molekulskim magnetima na bazi jona prelaznih metala, koji su predložili dr Maylis Orio, sa Aix-Marseille univerziteta i dr Matija Zlatar, naučni savetnik IHTM-a.

Čestitamo kolegi i njegovom timu na dobijenom bilateralnom projektu i želimo im puno uspeha u realizaciji planiranih istraživanja!

Obaveštenje za istraživače – navođenje zahvalnice u publikacijama u 2023 godini

Na osnovu ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada NIO u 2023. godini br. 451-03-47/2023-01/200026 koji je zaključen sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (ugovor se nalazi na: Pravna akta (bg.ac.rs)), navođenje broja ugovora je obavezno u zahvalnicama svih publikacija čiji su autori istraživači stalno zaposleni u IHTM-u.

Primer zahvalnice za publikacije na engleskom jeziku:

This research has been financially supported by the Ministry of Science, Technological Development and Innovation of Republic of Serbia (Contract No: 451-03-47/2023-01/200026).

Predavanja u okviru manifestacije „Kad molekuli kliknu“ na Hemijskom fakultetu

U četvrtak, 2. marta, od 12-13 časova u Sali za sednice Hemijskog fakulteta održaće se manifestacija posvećena Nobelovim nagradama za hemiju 2022. i 2021. Domaćini će biti asistenkinja Hemijskog fakulteta Slađana Savić i vanredni profesor Ljubodrag Vujisić. Učesnici tribine će biti Jovana Milovanović, predstavnica alumnista Filološkog fakulteta, docent na Hemijskom fakultetu dr Aleksandra Mitrović i rukovodilac Centra za Hemiju IHTM-a dr Bojan Bondžić.

  • Koleginica Jovana Milovanović će predstaviti film posvećnen izložbi Zašto baš klik hemija i upoznati nas sa aktivnostima Alumni organizacija koje su učestvovale u organizaciji više izložbi povodom Nobelove nagrade 2022. godine.
  • Predavanje Klik za Nobela, o klik hemiji, iz ugla ovogodišnje laureatkinje Karolin Bertoci, održaće dr Aleksandra Mitrović, docentkinja na Katedri za organsku hemiju Hemijskog fakulteta.
  • Predavanje Razvoj asimetrične organokatalize, o organokatalizi koja je u kratkom vremenskom okviru evoluirala u metodu koja se koristi u svim oblastima organske hemije - od sinteze biološki aktivnih jedinjenja do nauke o materijalima. U okviru predavanja biće dat kratak istorijski osvrt na razvoj organokatalize kao i lični uvid u svakodnevni rad u laboratoriji Nobelovca. Predavanje će održati dr Bojan Bondžić, naučni savetnik Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Doktorirao je 2008 na Univerzitetu u Dortmundu, Nemačka. Postdoktorsko usavršavanje obavio je na Univerzitetu u Tokiju, Japan, i na Maks Plank institutu u Milhajmu, Nemačka, u grupi profesora Bendžamina Lista, u oblasti organokatalize. Trenutno se bavi istraživanjima u oblasto organokatalize, fotoredoks katalize i mikrofluidne hemije i sinteze biološki značajnih jedinjenja.

Prilog o štetnim hemikalijama

Povodom objave interaktivne mape PFAS zagađujućih hemikalija u “Gardijanu”, viša naučna saradnica našeg instituta, dr Jelena Milić govorila je o tome kako su se ove hemikalije našle u životnoj sredini i kako mogu uticati na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Telemaster, TV Happy, 25. februar 2023.

Prilog možete pogledati na:

Obaveštenje za zaposlene – izmene Pravilnika o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja

U prilogu je Pravilnik o izmenama Pravilnika o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja koji je objavljen u Službenom glasniku 20.02.2023.

pdfPravilnik o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja

Predstavljanje projekta AdCatFC u emisiji „Nauka privredi“

U emisiji „Nauka privredi“ na RTV-u (Radio-televizija Vojvodine) predstavljen je projekat AdCatFC (Advanced Catalysts for Low Temperature Fuel Cells: From Model System To Sustainable Catalysts) finansiran kroz program IDEJE Fonda za nauku Republike Srbije. Dr Sanja Stevanović, viši naučni saradnik IHTM-a i rukovodilac projekta kao i članovi tima, predstavili su ciljeve i osnovne koncepte AdCatFC projekta i istovremeno su promovisali i naš institut i deo istraživanja koja se realizuju na IHTM-u.