IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Mr Srđan B. MILETIĆ

Diplomirani biohemičar
Istraživač saradnik

Srđan B. MILETIĆ je rođen je 02. 09. 1973. godine u Postojni. Diplomirao je biohemiju na Hemijskom fakultetu u Beogradu 1998. godine, specijalistički rad iz biohemije odbranio je 2000. godine, a magistrirao 2005. godine na istom fakultetu – Smer biohemija. U Centru za hemiju IHTM je radio od 2000. do 2011. godine kao istraživač pripravnik i istraživač saradni, a od 2011. godine prelazi u Centar za remedijaciju IHTM. U zvanje istraživač saradnik izabran je 2005. godine.

Oblast interesovanja i naučno-istraživačkog rada je istraživanje huminskih kiselina, bioremedijacija, metali u zemljištu, i mikrobiološka hemija.

U 2008. godini je sa uspehom završio kurs: Training Course on Molecular Design and Computer-assisted Combinatorial Chemistry (Trst, Italija). Kurs su organizovali ICS (International Centre for Science and High Technology) i UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)

U 2008. godini je sa uspehom završio kurs za trenere TrainMiC® programa: Training in Metrology in Chemistry (Tervuren, Belgija) i postaje član nacionalnog tima za TrainMiC® kurseve. Program se organizuje od strane: EC (European Commission), JRC (Joint Research Centre) i IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements).

Strani jezici: engleski, slovenački.

Član je SHD, DMBS i TrainMiC® tima Srbije.

Institucionalno finansirani projekti na kojima je učestvovala i učestvuje Srđan B. Miletić

 • Primena metaboličkih aktivnosti nekih osobenih mikroorganizama kao izvor biološki aktivnih supstanci i transformacija prirodnih i sintetičkih supstrata (E.br.: MNT.2.11.0295.B), MNTR, 2002-2004
 • Metabolička aktivnost nekih osobenih mikroorganizama kao izvor biološki aktivnih supstanci i transformacija prirodnih i sintetičkih supstrata (E.br.: 101740), MNTR, 2002-2005
 • Organski vezani esencijalni oligo- i mikroelementi, prebiotici i probiotici u zdravoj hrani i infant formulama (E.br.: TR 6845B), MNZŽS, 2005-2007
 • Rekultivacija deponija isplake i mogućnost remedijacije i bioremedijacije zemljišta, otpadnih voda i teških taloga akcidentno i incidentno kontaminiranih naftom i njenih derivata, (E.br.: TD 7032B), MNZŽS, 2005-2007
 • >Biomasa i metabolizam nekih mikroorganizama kao izvor široko upotrebljivih proizvoda i biohemijskih reakcija (E.br.: 142018B), MNZŽS, 2006-2010
 • Proizvodni mobilni bioreaktor i dobijanje biomase mikroorganizama za bioremedijaciju, (E.br.: 20131), MNTR, 2008-2011
 • Simultana bioremedijacija i soilifikacija degradiranih prostora, za očuvanje prirodnih resursa biološki aktivnih supstanci i razvoj i proizvodnju biomaterijala i dijetetskih proizvoda, (E.br.: 043004), MNTR, 2011-2014

Odabrane reference sa SCI liste

 • V.P. Beškoski, G. Gojgić-Cvijović, J. Milić, M. Ilić, S. Miletić, T. Šolević, M.M. Vrvić, Ex situ bioremediation of a soil contaminated by mazut (heavy residual fuel oil) – A field experiment, Chemosphere 83 (2011), 34-40
 • Dubravka Relić, Dragana Đorđević, Sanja Sakan, Ivan Anđelković, Srđan Miletić, Jelena Đuričić; Aqua regia extracted metals in sediments from the industrial area and surroundings of Pančevo, Serbia; J. Hazardous Mat. 186 (2011), 1893-1901

Novi proizvodi i tehnologije

 • M.M. Vrvić, V.P. Beškoski, G. Gojgić-Cvijović, J. Milić, M. Ilić, S. Miletić, Mobilno postrojenje za biološki tretman opasnog otpada bioremedijacijom uz primenu mobilnog proizvodnog bioreaktora za dobijanje biomase zimogenih konzorcijuma aktivnih mikroorganizama, NTD-CH i BREM GROUP doo, Beograd 2009
 • G. Gojgić-Cvijović, V.P. Beškoski, M. Pucarević, J. Milić, M. Ilić, T. Šolević, S. Miletić, B. Potkonjak, J. Vasin, B. Jovančićević, M. Radulović, D. Djordjević, D. Jakovljević, O. Martinov, S. Spasić, V. Matić, B. Nastasijević, P. Sekulić, M.M. Vrvić; Ex situ bioremedijacija vanbilansnih ugljovodonika, tzv. „otpadnog mazuta“ iz JKP „Beogradske elektrane“ na industrijskoj projektovanoj gomili-haldi zapremine oko 600 m3, NTD-CH Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad i BREM GROUP d.o.o., Beograd, 2008. 
  U primeni!
  (www)
 • G. Gojgić-Cvijović, V.P. Beškoski, J. Milić, M. Ilić, T. Šolević, S. Miletić, B. Potkonjak, B. Jovančićević, M. Radulović, D. Djordjević, D. Jakovljević, O. Martinov, S. Spasić, V. Matić, B. Nastasijević, M.M. Vrvić; Ekološki prihvatljiva obrada vanbilansnih- otpadnih emulzija za metalnopreradjivačku industriju „FAM“-a iz Kruševca, dvostepenim fizičko-hemijskim i ex situ bioremedijacionim postupkom: ocena prihvatljivosti, primenljivost i testovi na industrijskom nivou sa ukupnom zapreminom od oko 700 m3 tretiranog fluida, NTD-CH i BREM GROUP d.o.o., Beograd, 2008. 
  U primeni!
  (www)