IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Naš tim

* (za pozive van zgrade 3336 + željeni lokal)
Red. br. Ime i prezime Mail Telefon/Lokal* Oblast istraživanja
1. Mr Avdalovic Jelena jekic.jelena@yahoo-com 653 Biohemija i biotehnologija
2. Dr Aleksic Jovana jovanat@chem-bg-ac-rs 740 Organska, bioorganska i medicinska hemija 
3. Dr Aljancic Ivana aljancic@chem-bg-ac-rs 659 Instrumentalna analiza
4. Dr Anđelkovic Ljubica ljubica.chem@gmail-com 754 Teorijska hemija i molekulsko modelovanje 
5. Dr Anđelković Uroš uros@chem.bg.ac.rs    
6. Antonijevic Ivana ivana@chem-bg-ac-rs   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje 
7. Balaž Ana Marija ambalaz@gmail-com   Biohemija i biotehnologija
8. Dr Bjelakovic Mira mbjelak@chem-bg-ac-rs 666 Organska, bioorganska i medicinska hemija 
9. Blagojević Jelena      
10. Blažic Marija marijabbl@gmail-com   Biohemija i biotehnologija
11. Dr Božic Nataša nbozic@chem-bg-ac-rs 687 Biohemija i biotehnologija
12. Dr Bondžic Bojan bojanbondzic@yahoo-com 740 Organska, bioorganska i medicinska hemija 
13. Dr Vajs Vlatka vvajs@chem-bg-ac-rs 2630474 Instrumentalna analiza
14. Veselinovic Gorica gorica.grbovic@gmail-com 724 Geohemija i zaštita životne sredine
15. Dr Vidojkovic Sonja sonjavidojkovic@chem-bg-ac-rs 2635839 Polimerni materijali
16. Dr Vitnik Vesna vesnak@chem-bg-ac-rs   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje 
17. Dr Vitnik Željko zvitnik@chem-bg-ac-rs   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje 
18. Dr Vujcic Miroslava mvujcic@chem-bg-ac-rs 679 Biohemija i biotehnologija
19. Gaica Gordana ggajica@gmail-com 724 Geohemija i zaštita životne sredine
20. Dr Godjevac Dejan dgodjev@chem-bg-ac-rs 786 Instrumentalna analiza
21. Dr Gojgic Cvijovic Gordana ggojgic@chem-bg-ac-rs 664 Biohemija i biotehnologija
22. Dr Grubin Kašanin Milica mkasaningrubin@chem-bg-ac-rs 724 Geohemija i zaštita životne sredine
23. Dr Grubišic Sonja grubisic@chem-bg-ac-rs   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje 
24. Dr Devic Gordana gdevic@chem-bg-ac-rs 726 Geohemija i zaštita životne sredine
25. Dr Dojnov Biljana bdojnov@chem-bg-ac-rs 687 Biohemija i biotehnologija
26. Dr Dojcinovic Biljana bmatic@chem-bg-ac-rs 745 Instrumentalna analiza
27. Dr Ðordevic Dragana dragadj@chem-bg-ac-rs 893 Geohemija i zaštita životne sredine
28. Ðordevic Ivana ivana.djordjevic@chem-bg-ac-rs   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje 
29. Aleksandra Đurić      
30. Ekmešcic Bojana bojanae@chem-bg-ac-rs 2635839 Polimerni materijali
31. Živkovic Marijana zmarijana85@gmail-com 666 Organska, bioorganska i medicinska hemija 
32. Dr Zaric Božidarka bzaric@hotmail-com   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje 
33. Dr Zlatar Matija matijaz@chem-bg-ac-rs 754 Teorijska hemija i molekulsko modelovanje 
34. Dr Zmejkovski Bojana bokilik@chem-bg-ac-rs   Organska, bioorganska i medicinska hemija 
35. Dr Jadranin Milka milkaj@chem-bg-ac-rs 649 Instrumentalna analiza
36. Dr Jakovljevic Dragica djakovlj@chem-bg-ac-rs 740 Biohemija i biotehnologija
37. Janovic Barbara bjanovic@chem-bg-ac-rs 679 Biohemija i biotehnologija
38. Dr Janjic Goran janjic_goran@chem-bg-ac-rs   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje 
39. Jevtić Ivana      
40. Dr Kop Tatjana tanjakop@chem-bg-ac-rs 666 Organska, bioorganska i medicinska hemija 
41. Dr Kostic Rajacic Sladjana srkostic@chem-bg-ac-rs 759 Organska, bioorganska i medicinska hemija 
42. Dr Krstic Natalija nkrstic@chem-bg-ac-rs 666 Organska, bioorganska i medicinska hemija 
43. Dr Lugonja Nikoleta nikoletazivic@yahoo-com 664 Biohemija i biotehnologija
44. Dr Margetic Aleksandra aleksandra@chem-bg-ac-rs 687 Biohemija i biotehnologija
45. Dr Markovic Marijana mmarkovic@chem-bg-ac-rs 745 Biohemija i biotehnologija
46. Markovic Nevena markovicnevena6@gmail-com   Biohemija i biotehnologija
47. Dr Matovic Radomir rmatovic@chem-bg-ac-rs 778 Organska, bioorganska i medicinska hemija 
48. Dr Milic Jelena jelenamilic@chem-bg-ac-rs 664 Biohemija i biotehnologija
49. Mr Mihailidi Zelic Aleksandra amzelic@chem-bg-ac-rs 801 Geohemija i zaštita životne sredine
50. Dr Nastasovic Aleksandra  anastaso@chem-bg-ac-rs 2635839 Polimerni materijali
51. Dr Novakovic Irena irenan@chem-bg-ac-rs 683 Organska, bioorganska i medicinska hemija 
52. Dr Novakovic Miroslav mironov@chem-bg-ac-rs 2630474 Instrumentalna analiza
53. Dr Opsenica Dejan dopsen@chem-bg-ac-rs 681 Organska, bioorganska i medicinska hemija 
54. Dr Ostojic Bojana bostojic@chem-bg-ac-rs   Geohemija i zaštita životne sredine
55. Penješevic Jelena jpenjisevic@gmail-com 759 Organska, bioorganska i medicinska hemija 
56. Dr Pergal Marija marijav@chem-bg-ac-rs 745 Instrumentalna analiza
57. Dr Popovic Dragan dpopovic@chem-bg-ac-rs   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje 
58. Dr Radanovic Dušanka radanovic@chem-bg-ac-rs   Organska, bioorganska i medicinska hemija 
59. Radibratovic Milica milicabukorovic@gmail-com   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje 
60. Dr Rašovic Aleksandar arasovic@chem-bg-ac-rs 740 Organska, bioorganska i medicinska hemija 
61. Dr Sakan Sanja ssakan@chem-bg-ac-rs 801 Geohemija i zaštita životne sredine
62. Dr Spasic Snežana svujin@chem-bg-ac-rs 664 Biohemija i biotehnologija
63. Dr Stankovic Ivana stankoviciv@gmail-com   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje 
64. Stankovic Jovana jovanastankovic@hotmail-com 2630474 Instrumentalna analiza
65. Stepanovic Stepan stepanovic.stepan@gmail-com 754 Teorijska hemija i molekulsko modelovanje 
66. Stefanovic Ivan istefanovic@chem-bg-ac-rs 2635839 Polimerni materijali
67. Mr Stojadinovic Sanja mrkics@chem-bg-ac-rs 726 Geohemija i zaštita životne sredine
68. Dr Stojanovic Milovan milovans@chem-bg-ac-rs 740 Organska, bioorganska i medicinska hemija 
69. Dr Stojanovic Srđan srdjanss@chem-bg-ac-rs   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje 
70. Mr Terzic Jovanovic Nataša nterzic@chem-bg-ac-rs 681 Organska, bioorganska i medicinska hemija 
71. Dr Todorovic Nina ninat@chem-bg-ac-rs 786 Instrumentalna analiza
72. Tufegdžic Srdan srdjanst@chem-bg-ac-rs 683 Organska, bioorganska i medicinska hemija 
73. Cvetković Mirjana miracvet@gmail-com 2630474 Instrumentalna analiza
74. Dr Džambaski Zdravko zdzambas@chem-bg-ac-rs 740 Organska, bioorganska i medicinska hemija 
75. Dr Džunuzovic Jasna jasnav2002@yahoo-com 2635839 Polimerni materijali
76. Dr Šainovic Aleksandra sajnovica@chem-bg-ac-rs 724 Geohemija i zaštita životne sredine
77. Dr Šegan Sandra sgaica@chem-bg-ac-rs 755 Teorijska hemija i molekulsko modelovanje 
78. Šokarda Slavic Marinela marinela.sokarda@yahoo-com 687 Biohemija i biotehnologija
79. Dr Šolevic Knudsen Tatjana tsolevic@chem-bg-ac-rs 776 Geohemija i zaštita životne sredine
80. Dr Šukalovic Vladimir shuki@chem-bg-ac-rs 759 Teorijska hemija i molekulsko modelovanje 
81. Potkonjak Branislav kole@eunet-com   Biohemija i biotehnologija
82. Radovanović Ivan     Instrumentalna analiza
83. Vučetić Dejan  dejanv@chem-bg-ac-rs   Instrumentalna analiza
84. Zlatović Dragana depchem@chem-bg-ac-rs 670 sekretar Centra