• 1 Центар за хемију
 • 2 Центар за електрохемију
 • 3 Центар за микроелектронске технологије
 • 4 Центар за катализу и хемијско инжењерство
 • 5 Центар за материјале и металургију
 • 6 Центар за екологију и техноекономику
 • 7 Центар за ремедијацију
 • Центар за хемију

  Основна и примењена истраживања у области: органске, биоорганске, медицинске хемије, молекулског моделовања, биохемије и биотехнологије, полимерних материјала, инструменталне анализе, геохемије и заштите животне средине. Европски валидна акредитација ИСО 17025
  Опширније...
 • Центар за електрохемију

  Један од центара-оснивача ИХТМ. Препознатљив у светским научним круговима, бави се истраживањима и стручним експертизама у синтези и карактеризацији електрокаталитичких материјала, галванотехници, електрометалургији, корозији и заштити од корозије.
  Опширније...
 • Центар за микроелектронске технологије

  Ми смо водећи центар за научна истраживања из области микро и наносистемских технологија у Србији и на западном Балкану, акредитовани као центар изузетних вредности. Специјализовани смо за МЕМС и НЕМС израду сензора, детектора и различитих других структура, направа и система.
  Опширније...
 • Центар за катализу и хемијско инжењерство

  Центар за катализу и хемијско инжењерство (ЦКХИ) представља водећу институцију у земљи из области катализе и хемијског инженујерства са читавим спектром активности на пољу катализе, каталитичких процеса и хемијског инжењеринга, од фундаменталних истраживања и развоја нових тефнологија до апликативне примене резултата у индустрији.
  Опширније...
 • Центар за материјале и металургију

  Област истаживања ЦММ су савремени магнетни, електроконтактни и фрикциони материјали, композити и легуре укључујући развој, синтезу, карактеризацију и примену, као и оптимизација технолошких процеса у циљу повећања енергетске ефикасности.
  Опширније...
 • Центар за екологију и техноекономику

  Центар за Екологију и ТехноЕкономику (ЦЕТЕ) је научноистраживачка, истраживачко-развојна и консултантска јединица НУ ИХТМ, која се бави лабораторијским истраживањима и испитивањима вода и предмета опште употребе, пројектовањем и израдом техничке доку-ментације технолошких процеса као и маркет инжењерингом и управљањем развојем у процесним индустријама.
  Опширније...
 • Центар за ремедијацију

  Центар за ремедијацију је део научног института ИХТМ-а који се бави истраживањем у областима: проучавање и примена биоремедијације у циљу елиминације опасних токсичних супстанци из животне средине проучавање и примена…
  Опширније...

Новости

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52

Пројекти

Пројекти
Најзначајнији међународни и домаћи пројекти

Сазнајте више

Истраживачи

Истраживачи
Научна, истраживачка и стручна звања

Сазнајте више

Опрема

Опрема
Капитална и стандардна опрема и доступност

Сазнајте више

142023 Синтеза и карактеризација полимера и полимерних (нано)композита дефинисане молекулске и надмолекулске структуре

Министарство за науку Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2006 - 2010

Координатор пројекта:

Технолошко-метакуршки факултет у Београду

Реализатори пројекта:

 • ИХТМ-Центар за хемију у Београду,
 • Технолошко-метакуршки факултет у Београду,
 • Технолошки факултет у Новом Саду,
 • Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину

Руководилац пројекта:

Др Иванка Поповић*

Број истраживача:

16

Тема и циљ пројекта:

Најзначајнији резултати:

Публикације:

 1. V. V. Antić, M. V. Pergal, M. N. Govedarica, M. P. Antić, J. Djonlagić, Copolymers based on poly(butylene terephthalate) and polycaprolactone-b-polydimethylsiloxane-b-polycaprolactone, Polym. Int. 59, 796-807 (2010).
 2. M. V. Vučković, V. V. Antić, M. N. Govedarica, J. Djonlagić, Synthesis and characterization of copolymers based on poly(butylene terephthalate) and ethylene oxide-poly(dimethylsiloxane)-ethylene oxide, J. Appl. Polym. Sci., 115, 3205-3216 (2010).
 3. K. M. Popov-Pergal, D. Poleti, M. P. Rančić, M. Antun, M. V. Pergal, Synthesis and structure of new 5-(arylidene)-3-(4-methylbenzoyl)thiazolidine-2,4-diones, J. Heterocyclic. Chem., 47, 224-228 (2010).
 4. V. V. Antić, M. V. Pergal, M. P. Antić, J. Djonlagić, Rheological behaviour of thermoplastic poly(ester-siloxane)s, Hem. Ind. 64, 537-545 (2010).
 5. V. V. Antić, M. V. Vučković, B. P. Dojčinović, M. P. Antić, M. B. Barać, M. N. Govedarica. About the mode of incorporation of silanol-terminated polysiloxanes into butylene terephthalate-b-dimethylsiloxane copolymers, React. Funct. Polym., 68, 851-860 (2008).
 6. V. V. Antić, M. V. Vučković, J. Djonlagić, Application of reactive siloxane prepolymers for the synthesis of thermoplastic poly(ester siloxane)s and poly(ester ether siloxane)s, J. Serb. Chem. Soc., 72, 139-150 (2007).
 7. V. V. Antić, M. V. Vučković, B. P. Dojčinović, M. N. Govedarica, J. Djonlagić, Synthesis and characterization of poly(ester ether siloxane)s, Polym. Int, 55, 1304-1314 (2006).
 8. M. V. Vučković, M. N. Govedarica, Determination of silanol end groups in polysiloxanes obtained from dimethyldichlorosilane hydrolysate (DDSH), J. Serb. Chem. Soc., 71, 257-261 (2006).
 9. 9. B. P. Dojčinović, V. V. Antić, M. V. Vučković, J. Djonlagić, Synthesis of thermoplastic poly(ester-siloxane)s in the melt and in solution, J. Serb. Chem. Soc. 70, 1469-1485 (2005).

КОРИСНИ ЛИНКОВИ