IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Мисија и визија

Визија

Да у пољима науке и технологије која покрива ИХТМ буде регионални лидер, вредан извор знања и мотор развоја индустрије и друштва у целини.

 

Мисија

Основна и примењена истраживања у мултидисциплинарним областима везаним за хемију, технологију и металургију и њихова примена у индустрији, медицини, заштити човекове околине и разним другим областима, укључујући свакодневни живот.

Ширење високих технологија у оквиру тематике Института на националном, регионалном и међународном нивоу.

Постизање научне изврсности у тим пољима.