IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Институт данас

Научна установа Институт за хемију, технологију и металургију -
ИХТМ је акредитовани државни институт у саставу Универзитета у Београду

Регистрациони број научно-истраживачке организације: 200026.

Шифра делатности: 73101. Матични број: 7805497. ПИБ: 100160355.

Основне делатности института за хемију, технологију и металургију су фундаментална и примењена мултидисциплинарна научна истраживања, освајање и развој технолокших процеса у следећим областима:

 • хемија и хемијска технологија
 • органска хемија
 • електрохемија
 • катализа
 • микроелектронске технологије
 • полимерни и макромолекулски материјали
 • биохемија и биотехнологија
 • наука о материјалима
 • металургија праха и синтерованих материјала
 • инструментална анализа
 • хемијско инењерство
 • нанонаука и нанотехнологија
 • микроелектромеханички системи (МЕМС)
 • сензорика
 • оптоелектроника
 • плазмоника
 • полупроводничке технологије
 • магнетски материјали и магнетика
 • металне легуре и металургија
 • затита животне околине и ремедијација

ИХТМ је опремљен најмодернијом опремом за фабрикацију и карактеризацију из наведених области и ангажује око 200 истраживача, углавном хемичара, физикохемичара, инжењера хемијске технологије, електроинжењера и машинских инжењера. У ИХТМ је запослено око 150 доктора наука. Структура по научним звањима је доступна са следећој страници.

Активности института се одвијају у шест специјализованих научно-истраживачких центара: Центар за хемију, Центар за електрохемију, Центар за микроелектронске технологије, Центар за катализу и хемијско инжењерство, Центар за материјале и металургију, и Центар за екологију и техноекономику.

Делатност Центра за хемију обухвата научни рад и примењена истраживања у области органске хемије, биохемије, биотехнологије, хемије биомакромолекула, синтетичких полимера, хемије животне средине и теоријске и рачунарске хемије.

Центар за електрохемију се бави фундаменталним научно-истраивачким радом у области електрохемије и електрохемијског инжењерства, као то су кинетика електродних процеса, електрохемија халогена и њихових једињења, електроорганске реакције, електрохемија двојног слоја и адсорпција органских једињења, корозија и затита од корозије, пренос масе у електрохемијским системима, електродни материјали, метал-депозиција, електроаналитичка хемија и електрохемијски сензори, електрометалургија и друге.

Центар за катализу и хемијско инжењерство је јединствени центар у земљи у области катализе и хемијског инењерства, чија делатност покрива читав спектар активности у области катализе, каталитичких процеса и хемијског инењерства, почев од основних истраивања и развоја нових технологија, до примене резултата у индустрији.

Центар за микроелектронске технологије се бави мултидисциплинарним истраивањима у области сензорике, микроелектромеханичких система (МЕМС), нанонаука и нанотехнологија, фотонике и плазмонике и науке о полупроводницима. Истраивања почињу од фундаменталних концепата и теоријских истраивања и завравају готовом направом односно системом.

Центар за материјале и металургију се бави истраживањима у области металургије праха и синтерованих композитних материјала. Центар нуди услуге у развоју научно-истраивачког рада у области металургије праха, у освајању и развоју технолоких процеса за производњу и примену наведених и других специјалних материјала и елемената високог квалитета за посебне намене.

Центар за екологију и техноекономику је научноистраивачка, истраивачко-развојна и консултантска организациона јединица Института за хемију, технологију и металургију специјализована за рад у следећим областима: маркет инжењеринг и управљање развојем у процесним индустријама, пројектовање и инењеризација технолоких процеса, лабораторијска истраивања и испитивања.