IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Библиотека

Библиотека Научне установе Института за хемију, технологију и металургију ИХТМ-а спада у специјализоване научне библиотеке. Корисници су првенствено запослени у институту, али је отворена и за друге кориснике.

Библиотека има дугу традицију. Налази се у саставу Института од његовог оснивања, тачније од 1961.год. Иначе, ИХТМ је наставио традицију Државне хемијске лабораторије коју је још 1859.год. основао кнез Милош Обреновић.

Фонд Библиотеке чини преко 17 000 страних и домаћих публикација.

Централна библиотека ИХТМ-а лоцирана је у Његошевој 12. Приручне библиотеке лоциране су у Центрима ИХТМ-а који користе простор на Хемијском и Технолошко-металуршком факултету.

Библиотека Научне установе Института за хемију, технологију и металургију повезана је преко академске рачунарске мреже са матичном библиотеком Светозар Марковић у Београду. Библиотека је уписана у централни регистар библиотека Србије који води Универзитетска библиотека Светозар Марковић 27.08.1995. 570/35 и решења број06-570/36.
Библиотека ИХТМ-а је чланица Заједнице библиотека Србије, Библиотекарског друштва Србије и Секције библиотекара и књижничара Заједнице Института Србије.

Библиотечко пословање је аутоматизовано, ради се у програму WINISIS, који у потпуности подржава ИСО стандарде прописане од организације ИФЛА, а уграђене у Закон о библиотечкој делатности. Каталог библиотеке није доступан он лине.

Библиотека ИХТМ-а има бесплатан приступ електронским издањима великог броја страних књига и часописа преко Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (KOBSONA).

Библиотекар: Јелена Туркаљ

jelenat@ihtm.bg.ac.rs

Адреса: Његошева 12, Београд 11000, Србија

+381 36 40 223/227, локал 129

+381 11 36 40 223, локал 129;

Радно време (за кориснике): 8.00-15.00