IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Контакт

ИХТМ се налази у Његошевој 12, Београд,
а лабораторије и део истраживачког кадра се налазе у зградама
Хемијског факултета и Технолошко-металуршког факултета
 • Централа

  Централа

  Његошева 12, 11000 Београд
  ПАК 125213, П. Факс 473
  Телефони:
  Централа +381 11 3640 232;
  Директор +381 11 3640-227;
  факс +381 113640-234
  E-mail: ihtm@ihtm.bg.ac.rs
  вебсајт: www.ihtm.bg.ac.rs
 • Центар за хемију

  Центар за хемију

  Лабораторије: Студенски трг 14-16, Београд
  Тел./факс: +381 11 2636 061
  E-mail: depchem@ihtm.bg.ac.rs
 • Центра за електрохемију

  Центра за електрохемију

  Лабораторије: Карнеггијева 4/III, Београд
  Тел/факс: 011 3370 389
  тел: +381 11 3370 390, +381 11 3370 430
  и Његошева 12, Београд
  Тел: 011 3640 231
  факс: 011 3640 235
  E-mail: ihtm@ihtm.bg.ac.rs
  вебсајт: elchem.ihtm.bg.ac.rs
 • Центар за микроелектронске технологије

  Центар за микроелектронске технологије

  Лабораторије: Студенски трг 16/III, Београд
  тел: +381 11 638 188 , 630 757,
  факс: +381 11 182 995
  E-mail: dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs
  вебсајт: nanosys.ihtm.bg.ac.rs
 • Центар за катализу и електронско инжењерство

  Сектор за катализу Лабораторије: Студенски трг 12-16/III, Београд
  тел/факс: +381 11 2637 977, тел: +381 11 2630 213
  e-mail: kat@nanosys.ihtm.bg.ac.rs
  вебсајт: www.ihtm.bg.ac.rs/CKHI/

  Сектор за хемијско инжењерство Лабораторије: Карнегјева 4/I, Београд
  тел: +381 11 3370 408, 3370 500
  e-mail: garic@tmf.bg.ac.rs
  вебсајт: www.ihtm.bg.ac.rs/CKHI/
 • Центар за материјале и металургију

  Центар за материјале и металургију

  Лабораторије: Карнегијева 4/I, Београд
  тел/факс: +381 11 3370 412
  e-mail: cmm@tmf.bg.ac.rs
  вебсајт: www.ihtm.bg.ac.rs/CMM/
 • Центар за екологију и ТехноЕкономику - ЦЕТЕ

  Центар за екологију и ТехноЕкономику - ЦЕТЕ

  Локација: Технолошко-металуршки факултет,
  Карнегијева 4, Београд
  Руководилац Центра: Др Милка Видовић,
  научни саветник, I спрат, соба 1 и 2
  Тел.:+381 11 3370 225, +381 11 3370 474;
  Факс: +381 11 3370 225
  E-mail: cete@ihtm.bg.ac.rs
  Аналитичка Лабораторија: II спрат, број лаб. 241, Тел.:+ 381 11 3370 153
  Еколошка Лабораторија: III спрат, број лаб. 338, Тел.: + 381 11 3370 501
 • Центар за ремедијацију

  Центар за ремедијацију

  Лабораторије: Студентски трг 14-16, Београд
  тел. +381 11 2637-273,
  факс +381 11 2636-061
  e-mail: czr@ihtm.bg.ac.rs
  вебсајт: www.chem.bg.ac.rs/~czr/