IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Млади истраживачи (приправници)

Стеван Андрић, истраживач приправник
Невена Автић, истраживач приправник
Марко Бошковић, истраживач приправник
Катарина Божић, истраживач приправник
Теодора Вићентић, истраживач приправник
Дуња Д. Даничић, истраживач приправник
Ана Филиповић, истраживач приправник
Стефан Илић, истраживач приправник
Стефан Ивановић, истраживач приправник

Александар Јанковић, истраживач приправник
Јованка Н. Ковачина, истраживач приправник
Вишња Косић, истраживач приправник
Михајло Крунић, истраживач приправник
Верица Љубић, истраживач приправник
Евгенија Милинковић, истраживач приправник
Ксенија Милошевић, истраживач приправник
Биљана Миловановић, истраживач приправник
Ивана Петковић, истраживач приправник
Марина Ристовић, истраживач приправник

Катарина Симић, истраживач приправник
Гордана Стевановић, истраживач приправник
Јелена Голубовић, истраживач приправник
Јелена Стевановић, истраживач приправник
Тамара Тадић, истраживач приправник
Христина Шалипур, истраживач приправник
Марија Шуљагић, истраживач приправник