IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Христина Шалипур

Истраживач - приправник

 

 

 

 

Адреса: Универзитет у Београду, НУ Институт за хемију, технологију и металургију – Институт од националног значаја за републику Србију, Центар за катализу и хемијско инжењерство, Његошева 12, 11000 Београд 6, ПАК 125213, Република Србија
Локација Центра: Зграда Хемијског факултета, Студентски трг 12-16, III спрат, соба 604.
Телефон: +381 11 2630 213; +381 11 2628 587
Факс: +381 11 182 995
Електронска пошта: hristina@ihtm.bg.ac.rs

Датум и место рођења: 20.02.1992. Пријепоље, Србија

Академски степен: 2015. год завршене основне студије Хемијског факултета, Универзитета у Београду.
2016. год завршене мастер студије Хемијског факултета, Универзитета у Београду.

Zvanje: Мастер хемичар

Profesionlno iskustvo: Систематска знања и значајно експериментално искуство стекла је у периоду 2014-2016 у Центру за инструменталну анализу, Истраживачка лабораторија, групи за органску инструменталну анализу на следећим уређајима HPLC; LC/MS; IR; UV-Vis; NMR; GC/MS. Оспособљена је за идентификацију, анализу и структурно одређивање органских једињења и смеша.
Учествовала је у IHRS Biosoft програму од јуна до октобра 2018. године под називом „Карактеризација и фармацеутска примена фузогених липозома“ на Институту Биомеханике у Немачкој. На овом пројекту је стекла знања о флуоросцентној спектроскопији, ласерској конфокалној микроскопији, 2D и 3D припреми ћелијских култура, припреми везикула различитим методама. Пројекат је презентовала у 20-минутном разговору као и у написаном кратком манускрипту. Присуствовала је лабораторијским курсевима и семинарима.

Области интересовања: Наноматеријали, каталитички процеси, биомеханика.

Знање језика: Енглески (напредни ниво), руски (средњи ниво).

Најзначајнији пројекти: Основна истраживања:
Учесник на теми - Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и сорпционим процесима - пројекат под бројем III45001 (од 2019. године).