IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Милош Воркапић

Истраживач сарадник
Руководилац квалитета у Центру за микроелектронске технологије

 

 

 

 

 

Адреса:

Универзитет у Београду, НУ Институт за хемију, технологију и металургију,
Центар за микроелектронске технологије, Његошева 12, 11000 Београд, СРБИЈА
Телефон: +381 11 2630 757
Факс: +381 11 2182 995
E-mail: worcky@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Академско звање:

2007 Магистар техничких наука, Универзитет у Београду – Maшински факултет

Истраживачко звање:

2013 Истраживач сарадник, Универзитет у Београду – НУ Институт за хемију, технологију и металургију

Радно искуство:

2000 – до данас, Универзитет у Београду, НУ Институт за хемију, технологију и металургију,
Центар за микроелектронске технологије

Област истраживања:

• Контрола квалитета
• Индустријски менаџмент
• Производни процеси
• Производња трансмитера

Професионални успех:

• Аутор или коаутор 20 иновативних техничких решења из области мерења карактеристика трансмитера за потребе процесне индустрије
• Руководилац квалитета у ЦМТ-у

Знање страних језика: Енглески (добро), Руски (основно)

Главни пројекти:

Национални:
2001 - 2005 Трансмитери притиска (нивоа, протока) на бази микроелектромеханичких (МЕМС) сензора, Прој. бр. ИТ.1.04.0063.Б, Министарство за науку, технологиј и развој, Република Србија
2005 - 2008 Висококвалитетни трансмитери притиска нове генерације, Прој. бр. ТР-6101Б, Министарство за науку, Репиблика Србија
2006 - 2007 Детектор муља и замућености са контролером, Иновациони пројекат, Прој. бр. ИП06-8139Б, Министарство за науку и заштиту животне средине, Репиблика Србија
2008 – 2010 Интелигентни индустријски трансмитери на бази сопствених ИХТМ сензора, Прој. бр. ТР-11025, Министарство за науку и технолошки развој, Репиблика Србија
2011 – 2016 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреци, процесној индустрији и заштити животне средине, Прој. бр. ТР-32008, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Република Србија

Главне публикације:

  1. J. Lamovec, V. Jović, M. Vorkapić, B. Popović, V. Radojević, R. Aleksić, “Microhardness analysis of thin metallic multilayer composite films on copper substrates”, Journal of Mining and Metallurgy, Section B – Metallurgy 47 (1) B, 53–61, 2011
  2. V. Jović, M. Matić, B. Vukelić, M. Starčević, M. M. Smiljanić, J. Lamovec, M. Vorkapić: "Montaža čipova MEM silicijumskih piezorezistivnih senzora pritiska korišćenjem različitih adheziva", Hemijska industrija, 65 (4) 497-505, 2011
  3. M. Vorkapić, F. Radovanović, D. Ćoćkalo, D. Djordjević, "NPD in small manufacturing enterprises in Serbia", Technical Gazette, 24 (1), in press, DOI: 10.17559/TV-20150807185156