IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Богдан Поповић

Стручни саветник
Руководилац производње трансмитерског програма

 

 

 

 

 

Адреса:

Центар за микроелектронске технологије, Институт за хемију, технологију и металургију,
Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000 Београд, СРБИЈА
Телефон: +381 11 2630 757
Факс: +381 11 2182 995
Мобилни телефон: +381 63 7502 184
Електронска пошта: bpopovic@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Образовање:

1991. Дипломирани машински инжењер, Машински факултет Универзитета у Београду
2011. Међународни инжењер за заваривање, DUZS-CertPers, Србија и Међународни институт за заваривање

Звања:

2010. Стручни саветник – Универзитет у Београду, НУ Институт за хемију, технологију и металургију

Чланства у друштвима:

Друштво за унапређење заваривања у Србији (ДУЗС)

Професионално искуство:

1992 – 1994 “Телеоптик а.д.”- Земун
1994 – 1996 “ДЦД - Мерна техника” - Батајница
1996 – до данас Универзитет у Београду, НУ Институт за хемију, технологију и металургију, Центар за микроелектронске технологије

Области интересовања:

Производња трансмитера
Специјални поступци заваривања и њихова примена у производњи трансмитера

Стручне вештине: Рад на уређају за заваривање микроплазмом

Знање језика: Енглески

Најзначајнији пројекти:

Национални:
2001 – 2005 Трансмитери притиска (нивоа, протока) на бази микроелектромеханичких (МЕМС) сензора, Прој. бр. ИТ.1.04.0063.Б, Министарство за науку и технолошки развој, Република Србија
2005 – 2008 Висококвалитетни трансмитери притиска нове генерације, Прој. бр. ТР-6101Б, Министарство за науку, Република Србија
2006 – 2007 Детектор муља и замућености са контролером, Иновациони пројекат, Прој. бр. ИП06-8139Б, Министарство за науку и заштиту животне средине, Република Србија
2008 – 2010 Интелигентни индустријски трансмитери на бази сопствених ИХТМ сензора, Прој. бр. ТР-11025, Министарство за науку и технолошки развој, Република Србија
2011 – 2016 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине, Прој. бр. ТР-32008, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Република Србија

Изабране публикације:

Публиковани радови:

  1. Danijela Randjelović, Miloš Frantlović, Budimir Miljković, Bogdan Popović, Zoran Jakšić, "Intelligent thermal vacuum sensors based on multipurpose thermopile MEMS chips", Vacuum, 101 (2014) 118-124
  2. J. Lamovec, V. Jović, M. Vorkapić, B. Popović, V. Radojević, R. Aleksić: "Microhardness analysis of thin metallic multilayer composite films on copper substrates", Journal of Mining and Metallurgy Section B-Metallurgy, 47 (1) B (2011) 53-61

Саопштења:

  1. Vesna Jović, Jelena Lamovec, Ivana Mladenović, Milče Smiljanić, Bogdan Popović, "Prevention of Convex Corner Undercutting in Fabrication of Silicon Microcantilevers by Wet Anisotropic Etching", 2014 29th International Conference On Microelectronics Proceedings - MIEL 2014, (2014), pp. 163-166
  2. Jelena Lamovec, Vesna Jović, Ivana Mladenović, Miloš Vorkapić, Bogdan Popović, Vesna Radojević, "Comparative Microhardness Analysis of Various Thin Metallic Multilayer Composite Films", 2012 28th International Conference On Microelectronics (MIEL), (2012), str. 143-146
  3. Danijela Randjelović, Miloš Frantlović, Budimir Miljković, Bogdan Rosandić, Zoran Jakšić, Bogdan Popović, "Intelligent thermopile-based vacuum sensor" ,  Procedia Engineering, Volume 25, 2011, pp. 575-578, ISSN: 1877-7058, doi: 10.1016/j.proeng.2011.12.143
  4. J. Lamovec, V. Jović, B. Popović, D. Vasiljević-Radović, R. Aleksić, V. Radojević, "Structural and Microhardness Characterization of Thin Electrodeposited Ni/Cu Multilayers on Copper Substrates", Proc. 27th Internat. Conf. on Microelectronics MIEL 2010, Niš, Serbia, 16-19 May 2010, pp. 217-220, isbn 978-1-4244-7199-7
  5. V. Radojević , J. Lamovec, V. Jović, B. Popović, R. Aleksić, "Micromechanical behaviour of composite structures consisted of nickel electrodeposited films on different substrates" , Proc. 3rd International symposium: Light metals and composite materials, September 12-14, 2008, Belgrade, p.127-132
  6. M. M. Smiljanić, K. Radulović, Ž. Lazić, V. Jović, B. Popović, "SOI piezoresistive low pressure sensor for high temperature environments", Proc. 5th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2012, Belgrade, pp. 422-426, Sep. 18-19, 2012, isbn 978-86-81123-85-4.