IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Катарина Цветановић

Истраживач приправник

 

 

 

 

 

Адреса:

Центар за Микроелектронске технологије, Институт за Хемију, Технологију и Металургију,
Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000 Београд, Србија Телефон: +381 11 2630 757
Fax: +381 11 182 995
E-mail: katarina@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Кратка биографија:

Катарина Цветановић је рођена 1985. године у Београду. Дипломирала је на Факултету за физичку хемију, Универзитет у Београду, где је завршила и мастер студије. У Центру за Микроелектронске технологије, Институт за Хемију, Технологију и Металургију у Београду, има звање истраживача приправника. Њене области научног истраживања и технолошког развоја су микромашинство силицијума за израду различитих врста сензора и актуатора, као и микрореактора (што укључује процесе оксидације, нагризања и фотолитографије), а од скорије и соларне ћелије с фотоосетљивим пигментима.

Професионална достигнућа:

Израда комерцијалних сензора притиска SP-12 који су монтирани у неколико постројења Електропривреде Србије (ЕПС), водовода и Србијагаса.

Најзначајнији пројекти:

Интернационални:
2015 – CellFOS-Optofluidic Platform, Scientific Partner ACMIT, Austria.
Национални:
2011 – 2016 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине – МиНаСиС ТР 32008, Министарство за просвету и науку Републике Србије.

Изабране публикације:

Радови у часописима:

  1. J. Krizmanić, M. Ilić, D. Vidaković, G. Subakov-Simić, J. Petrović, K. Cvetanović. „Diatoms of the Dojkinci River (Stara Planina Nature Park, Serbia)“, Acta Bot. Croat. 74 (2): (2015), DOI 10.1515/botcro-2015-0022

Радови са конференција:

  1. I. Jokić, K. Radulović, M. Frantlović, Z. Đurić, K. Cvetanović, M. Rašljić. “Theoretical and Simulation-Based Analysis of the Response of Adsorption-Based Environmental Sensors with Cylindrical Microchannels”, Poster presentations, 7th Symposium Chemistry and Environmental Protection with international participation 2015, Book of abstracts, Palić, Serbia, June 09 – 12, Session 2, ISBN 978-86-7132-058-0
  2. Ž. Lazić, M. M. Smiljanić, K. Radulović, M. Rašljić, K. Cvetanović, D. Vasiljević – Radović, Z. Đinović, Christoph Kment. “Design and Fabrication of the Silicon Moving Plate with Cantilever Beams for Paraffin Based Actuator”, Proceedings of 2nd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2015, Silver Lake, Serbia, June 8-12, MOI2.1, ISBN 978-86-80509-71-6
  3. M. Milojević-Rakić, B. Nedić Vasiljević, A. Jović, M. Kragović, K. Cvetanović, Lj. Damjanović, V. Dondur. “Cetylpyridinium chloride functionalized clinoptilolite as efficient adsorbent for pesticide removal”, Poster presentations, Zeolite 2014 - 9th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Belgrade, Serbia, June 8-13, Session 6, 2014, ISBN 978-86-82867-26-5