IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Милена Рашљић

Истраживач сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

Центар за Микроелектронске технологије, Институт за Хемију, Технологију и Металургију,
Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000 Београд, Србија Телефон: +381 11 2630 757
Fax: +381 11 182 995
E-mail: milena@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Кратка биографија:

Милена Рашљић је рођена 1985. године у Дрвару, БиХ. Дипломирала и завршила мастер студије на Факултету за физичку хемију, Универзитет у Београду. Тенутно је на докторским студијама на истом факултету. У Центру за Микроелектронске технологије, Институт за Хемију, Технологију и Металургију у Београду, има звање истраживача сарадника. У МЕМС лабораторији Центра за Микроелектронске технологије ради на процесима фотолитографије, укључујући термичке оксидације, влажнa хемијскa нагризања силицијума (ТМАH, КОH), силицијум диоксида и Pyrex стакла. Области научног истраживања и технолошког развоја су: микромашинство силицијума и стакла за израду различитих врста сензора и актуатора, пиезоотпорни сензори притиска, фотодиоде, микрореактори и синтеза наночестица титанијум диоксида.

Професионална достигнућа:

Израда комерцијалног сензора притиска СП-12 који је монтиран у неколико постројења Електропривреде Србије (ЕПС), водовода и Србијагаса.
Дизајн и израда функционалних модела актуатора на бази промене фазе.

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2013 – 2015 Phase Change Actuator, Scientific Partner ACMIT, Austria.
2015 – CellFOS-Optofluidic Platform, Scientific Partner ACMIT, Austria.

Национални:
2011 – 2016 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине – МиНаСиС ТР 32008, Министарство за просвету и науку Републике Србије.

Награде и признања: 2014 награда за најбољи рад на секцији, IcETRAN

Изабране публиакције:

Радови са конференција:

  1. I. Jokić, K. Radulović, M. Frantlović, Z. Đurić, K. Cvetanović, M. Rašljić. “Theoretical and Simulation-Based Analysis of the Response of Adsorption-Based Environmental Sensors with Cylindrical Microchannels”, Poster presentations, 7th Symposium Chemistry and Environmental Protection with international participation 2015, Book of abstracts, Palić, June 09 – 12, 2015, Session 2, ISBN 978-86-7132-058-0
  2. Ž. Lazić, M. M. Smiljanić, K. Radulović, M. Rašljić, K. Cvetanović, D. Vasiljević-Radović, Z. Djinović, C. Kment, "Design and Fabrication of the Silicon Moving Plate with Cantilever Beams for Paraffin Based Actuator", Proceedings of 2nd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN 2015, Silver Lake, Serbia, pp. MOI2.1.1-6, June 8 – 11, 2015, ISBN 978-86-80509-71-6
  3. Ž. Lazić, M. M. Smiljanić, M. Rašljić, I. Mladenović, K. Radulović, M. Sarajlić, D. Vasiljević-Radović, "Wet isotropic chemical etching of Pyrex glass with masking layers Cr/Au", Proc. 1st Conf. IcETRAN, Vrnjačka Banja, June 2 – 5, 2014, pp. MOI1.1.1-4, ISBN 978-86-80509-70-9, Best Section Paper Award: MO
  4. Ž. Lazić, M. M. Smiljanić, M. Rašljić, "Glass Micromachining with Sputtered Silicon as a Masking Layer", Proc. 29th International Conference on Microelectronics MIEL 2014, Niš, Serbia, May 12-15, pp. 175-178, ISBN 978-1-4799-5295-3
  5. M. Matić, Ž. Lazić, K. Radulović, M. M. Smiljanić, M. Rašljić, "Eksperimentalno određivanje optimalne linearnosti senzora pritiska", Proc. 57th ETRAN Conference, Zlatibor, June 3-6, 2013, MO3.1-1-6, ISBN 978-86-80509-68-6
  6. M. M. Smiljanić, Ž. Lazić, V. Jović, M. Rašljić, "Brzine nagrizanja kristalografskih ravni silicijuma u vodenom rastvoru TMAH koncentracije 25 tež. %", Proc. 57th ETRAN Conference, Zlatibor, June 3-6, 2013, MO3.5-1-4, ISBN 978-86-80509-68-6