IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Марко Обрадов

Истраживач сарадник

 

 

 

 

Адреса:

Центар за микроелектронске технологије, Институт за хемију, технологију и металургију,
Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000 Београд

Центар за микроелектронске технологије, Лабораторија за мерење и тестирање, Хемијски факултет,
Студентски трг 14-16, III спрат, соба 619 11158 Београд 118, ПАК 105104, Србија Телефон: 0112628 587
Факс: 011 182 995
Електронска пошта: marko.obradov@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Образовање:

2008. Дипломирани инжењер електротехнике, дипл. инж. ел.
2010. Дипломирани инжењер електротехнике - мастер, дипл. инж. ел.-мастер

Звања:

2010. Истраживач приправник
2012. Истраживач сарадник

Чланства у друштвима: Оптичко друштво Србије

Професионaлно искуство: 2010. – ИХТМ – Центар за микроелектронске технологије

Области интересовања:

• Плазмоника и наноплазмоника
• Електромагнетски и оптички метаматеријали
• МЕМС и НЕМС сензори
• Средње и дуготаласни инфрацрвени фотодетектори

Знање језика: Енглески , Руски

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2010 – 2012 FP7-REGPOT-2007-1 - Reinforcement of Regional Microsystems and Nanosystems Center - REGMINA

Примењена истраживања:
2011 – 2016 ТР 32008 - Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине МиНаСиС

Изабране публикације:

Публковани радови:

  1. Obradov, M., Jakšić Z., and  Vasiljević-Radović D., Suppression of noise in semiconductor infrared detectors using plasmonics. Journal of Optics, 2014. 16(12): p. 125011.
  2. Tanasković, D., Obradov, M., Jakšić Z., Jakšić Z., A low-loss double-fishnet metamaterial based on transparent conductive oxide. Physica Scripta, 2014. 2014(T162): p. 014048.
  3. Jakšić, Z., Obradov, M., Vuković, S., Belić M., Plasmonic enhancement of light trapping in photodetectors. Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, 2014. 27(2): p. 183-203.

Саопштење:

  1. M. Obradov, Z. Jakšić, M. Sarajlić, D. Randjelović, "Redshift by Design for Plasmonic Enhancement of Ultrathin Infrared Detectors", Proc. 34th PIERS, Stockholm, Sweden, 12-15 August, pp. 1712-1716, 2013, ISBN 978-1-934142-26-4, 2013
  2. M. Obradov, Z. Jakšić, D. Tanasković, "Plasmonic Metamaterial with Fishnet Superlattice for Enhanced Chemical Sensing", Proc. 29th International Conference on Microelectronics MIEL 2014, Belgrade, Serbia, May 12-15, pp. 137-140, ISBN 978-1-4799-5295-3
  3. M. Obradov, Z. Jakšić, D. Vasiljević-Radović, "Infrared Photodetector Enhancement Utilizing Transparent Conductive Oxide Submicrometer Particles Embedded in Gradient Index Antireflection Layer", Proc. 1st Conf. IcETRAN, Vrnjačka Banja, June 2 – 5, 2014, pp. MOI2.4.1-6, ISBN 978-86-80509-70-9
  4. M. Obradov, Z. Jakšić, D. Vasiljević Radović, "Light concentration in semiconductor infrared Detectors for night vision by graded antireflection Layer incorporating plasmonic particles", Proc. 6th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2014, Belgrade, pp. 507-512, Oct. 9-10, 2014, isbn 978-86-81123-71-3