IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Ивана Младеновић

Истраживач сарадник

 

 

 

 

Адреса:

Центар за микроелектронске технологије, Институт за хемију, технологију и металургију,
Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000 Београд

Хемијски факултет, Студентски трг 14-16, III спрат, соба 602
11158 Београд 118, ПАК 105104, Србија
Телефон: 011/2628 587
Факс: 011 6182 995
Мобилни телефон: 065/2788 340
Електронска пошта: ivana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Образовање: 2011. дипл.инж. технологије

Звања:

2011. Истраживач приправник
2012. Истраживач сарадник

Чланства у друштвима:

Српско хемијско друштво
Клуб младих хемичара Србије

Професионлно искуство: 2011. – ИХТМ – Центар за микроелектронске технологије

Области интересовања: Микросистемске и наносистемске технологије, материјали ( механичка својства композита)

Стручне вештине: Оптичка микроскопија, Викерсова микроиндентација, Електродепозиција танких металних филмова

Знање језика: руски, енглески

Најзначајнији пројекти:

Примењена истраживања:*
2011 – година ‘’Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди и процесној индустрији и заштити животне средине ‘’ , Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Србија, Бр. Прој.-ТР 32008

Изабране публикације:

Публиковани радови:

  1. Ј. Ламовец, В. Јовић, И. Младеновић, Д. Стојановић, А. Којовић, В.Радојевић: ‘’ Indentation behaviour of soft film on hard substrate composite system type ˝, Заштита материјала, вол. 56, број 3, стр. 269-277, 2015. ,УДК: 620.197.6 , doi: 10.5937/ЗaсMaт1503269Л
  2. J. Ламовец, В. Јовић, И. Младеновић, М.Воркапић, В. Радојевић, Р. Алексић : ˝Микромеханичка својства композитних система формираних електрохемијским таложењем филмова никла и бакра на различитим подлогама ˝ , Техника-Нови материјали, вол. 21, број 1, стр. 9-15, 2012, ИССН : 0040-2176, УДК : 669.059.9.620.17

Саопштења:

  1. В. Јовић, J. Ламовец, И. Младеновић, Б. Поповић, ˝Prevention of Convex Corner Undercutting in Fabrication of Silicon Microcantilevers by Wet Anisotropic Eching ˝ , Proc. 29th International Scientific Conference on Microelectronics MIEL 2014, Београд, Србија, Мај 12-15, стр 163-166, 2014, ИСБН 978-1-4799-5295-3.
  2. В. Јовић, Ј. Ламовец, И. Младеновић, Б. Поповић, В. Радојевић, ˝Effect of substrate type on microhardness of multilayer thin film composite system ¨ , Proc. 6th International Scientific Conference on Defensive Tehnologies OTEH 2014, Београд, стр. 680-683, Oкт. 09-10, ИСБН 978-86-81123-71-3.
  3. И. Младеновић, Ј. Ламовец, В. Јовић, В. Радојевић, ˝Утицај структуре вишеслојних танких филмова никла и бакра на њихова механичка својства и примену у изради МЕМС ˝, Proc 59th ETRAN Conference, Srebrno jezero, Jun 8-10, 2015, MO2.1.1-4, ИСБН 978-86-80509-71-6.