IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Ивана Јокић

Истраживач сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

Центар за микроелектронске технологије, Институт за хемију, технологију и металургију,
Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000 Београд, Србија

Телефон: +381 11 2628 587
Факс: +381 11 2182 995
E-mail: ijokic@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Кратка биографија:

Ивана Јокић је истраживач сарадник Центра за микроелектронске технологије (ЦМТ) Института за хемију, технологију и металургију (ИХТМ) Универзитета у Београду. Завршила је Математичку гимназију, а затим Електротехнички факултет у Београду (са просечном оценом 9.23). На истом факултету је магистрирала.

Научноистраживачка делатност Иване Јокић припада области сензора и других направа заснованих на микро- и наноелектромеханичким системима (МЕМС и НЕМС), а обухвата развој нове генерације МЕМС и НЕМС хемијских и биолошких сензора (теоријска и експериментална истраживања), затим развој метода за мерење физичких величина применом сензора са наменски конструисаним микрогредицама, математичко моделовање механизама шума каракеристичних за МЕМС и НЕМС структуре, као и развој метода за мерење и минимизовање шума код МЕМС и НЕМС компоненти. У области теорије адсорпционо-десорпционих процеса и шума дала је већи број оригиналних научних доприноса, који су применљиви код хемијских и биолошких сензора чији се принцип рада заснива на адсорпцији циљне супстанце, а такође и код других направа (нпр. МЕМС високофреквенцијских резонатора и осцилатора за примену у бежичним телекомуникационим системима).

Учествовала је на већем броју пројеката које је финансирало надлежно министарство за науку Републике Србије, као и на међународним пројектима (SCOPES, финансираном од стране Швајцарске националне фондације за науку (Swiss National Science Foundation): "Micro–nanocantilever based detection of small electromagnetic forces" (IB7320–110923, 2005–2008.) и FP–7 пројекту Европске уније "REGMINA" (2008–2011.)). Тренутно је ангажована на националном пројекту "Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине" (TR32008, 2011-2016.), на којем руководи потпројектом "Истраживање и развој хемијских и биолошких сензора са микро/наногредицама, истраживање адсорпционо-десорпционих процеса и флуктуационих појава код МЕМС/НЕМС структура".

Током студијског боравка на факултету ЕПФЛ у Лозани (Швајцарска) 2011. године учествовала је у истраживањима из области микросистемских технологија.

Завршила је обуку за рад на АФМ уређају нове генерације (NT-MDT Ntegra Prima) и обуку за рад на уређају за ласерску фотолитиграфију.

Aутор je или коаутор 20 радова у међународним часописима, 1 рада у националном часопису, 45 радова на међународним и 11 радова на националним научним конференцијама из области микроелектронике, МЕМС-а, нанотехнологија и телекомуникација. Одржала је предавање по позиву на скупу међународног значаја. Такође је аутор или коаутор 13 техничких решења. Добитник је награде за најбољи рад младих аутора на 47. Конференцији ЕТРАН (Секција за микроелектронику и оптоелектронику).

Рецензент је часописа "Sensors and Actuators A – Physical".

Најважнији радови:

Радови у међународним часописима:

 1. I. Jokić, M. Frantlović, Z. Djurić, K. Radulović, Z. Jokić, "Adsorption–desorption noise in microfluidic biosensors operating in multianalyte environments", Microelectronic Engineering 144 (2015) 32–36.
 2. I. Jokić, Z. Djurić, K. Radulović, M. Frantlović, "Fluctuations of the number of adsorbed micro/nanoparticles in sensors for measurement of particle concentration in air and liquid environments", Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 21 (2015) 141-147.
 3. I. Jokić, M. Frantlović, Z. Djurić, M. L. Dukić, "RF MEMS/NEMS resonators for wireless communication systems and adsorption-desorption phase noise", Invited paper, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics 28 (3) (2015) 345-381.
 4. M. Frantlović, I. Jokić, Ž. Lazić, B. Vukelić, M. Obradov, D. Vasiljević-Radović, S. Stanković, "Temperature measurement performance of silicon piezoresistive MEMS pressure sensors for industrial applications", Facta universitatis - series: Electronics and Energetics 28 (1) (2015) 123-131.
 5. Z. Djurić, I. Jokić, A. Peleš, "Fluctuations of the number of adsorbed molecules due to adsorption-desorption processes coupled with mass transfer and surface diffusion in bio/chemical MEMS sensors", Microelectronic Engineering 124 (2014) 81-85.
 6. O. Jakšić, I. Jokić, Z. Jakšić, Ž. Čupić, Lj. Kolar-Anić, "Adsorption-induced fluctuations and noise in plasmonic metamaterial devices", Phys. Scr. T162 (2014) 014047 1-4.
 7. M. Frantlović, I. Jokić, Z. Djurić, K. Radulović, "Analysis of the Influence of Competitive Adsorption and Mass Transfer on Adsorbed Mass Fluctuations in Affinity-Based Biosensors", Sensors and Actuators B: Chemical 189 (2013) 71-79.
 8. I. Jokić, Z. Djurić, M. Frantlović, K. Radulović, P. Krstajić, Z. Jokić, "Fluctuations of the number of adsorbed molecules in biosensors due to stochastic adsorption-desorption processes coupled with mass transfer", Sensors and Actuators, B: Chemical 166-167 (2012) 535-543.
 9. I. Jokić, Z. Djurić, M. Frantlović, K. Radulović, P. Krstajić, "Fluctuations of the mass adsorbed on microcantilever sensor surface in liquid-phase chemical and biochemical detection", Microelectronic Engineering 97 (2012) 396–399.
 10. M. Frantlović, I. Jokić, V. Savu, S. Xie, J. Brugger, "Effects of tensile stress on electrical parameters of thin film conductive wires fabricated on a flexible substrate using stencil lithography", Microelectronic Engineering 98 (2012) 230–233.
 11. D. Nešić, I. Jokić, M. Frantlović, M. Sarajlić, "Wide band-stop microwave microstrip filter on high-resistivity silicon", Informacije MIDEM, Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials 42 (2012) 282-286.
 12. Z. Djurić, I. Jokić, M. Djukić, M. Frantlović, "Fluctuations of the adsorbed mass and the resonant frequency of vibrating MEMS/NEMS structures due to multilayer adsorption", Microelectronic Engineering 87 (2010) 1181-1184.
 13. Zoran G. Djurić, Ivana M. Jokić, Miloš P. Frantlović, Katarina T. Radulović, "Two-layer adsorption and adsorbed mass fluctuations on micro/nanostructures", Microelectronic Engineering, 86 (2009)  1278-1281.
 14. Z. G. Djurić, I. M. Jokić, M. P. Frantlović, "Analysis of transient adsorption processes using micro/nanocantilever oscillators", Microelectronic Eng. 85 (2008) 1386–1389.
 15. Z. Djurić, I. Jokić, M. Frantlović, O. Jakšić, "Fluctuations of the number of particles and mass adsorbed on the sensor surface surrounded by a mixture of an arbitrary number of gases", Sensors and Actuators B 127 (2007) 625-631.
 16. Z. Djurić, I. Jokić, "Thermomechanical noise of nanooscillators with time-dependent mass", Microelectronic Eng. 84 (2007) 1639-1642.
 17. Z. Djurić, D. Randjelović, I. Jokić, J. Matović, J. Lamovec, "A new approach to IR bimaterial detectors theory", Infrared Physics & Technology 50 (2007) 51-57.