IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Милош Франтловић

Истраживач - сарадник

 

 

 

 

Address:

Центар за микроелектронске технологије, Институт за хемију, технологију и металургију,
Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000 Београд, Србија Telephone: +381 11 2628 587
Fax: +381 11 182 995
E-mail: frant@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Short Biography:

Милош Франтловић је истраживач–сарадник Центра за микроелектронске технологије (ЦМТ) Института за хемију, технологију и металургију (ИХТМ) Универзитета у Београду. Дипломирао је и магистрирао на Електротехничком факултету у Београду.

Његове области интересовања обухватају електронске мерне инструменте, сензоре, микроелектромеханичке и наноелектромеханичке системе (МЕМС и НЕМС).

Основао је Лабораторију за електронику и мерне инструменте Центра за Микроелектронске технологије, којом руководи. Иницирао је истраживања и развој интелигентних индустријских инструмената у ИХТМ-у. Најважнији практични резултати обухватају серију интелигентних индустријских трансмитера притиска, нивоа течности и температуре. Ти производи су засновани на оригиналним решењима и примени МЕМС сензора и технологија развијених у ЦМТ-у. По перформансама су упоредиви или бољи од скупљих иностраних производа, док им је поузданост потврђена у тешким условима индустријске примене. Најважнији корисници су Електропривреда Србије и постројења за прераду воде.

Учествовао је у већем броју домаћих и међународних пројеката, укључујући и пројекат "REGMINA" из програма FP-7 Европске Уније (2008–2011.). Сада је ангажован на пројекту "Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине" (ТР–32008) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Милош Франтловић је аутор или коаутор научних радова у међународним часописима, као и бројних конференцијских радова. Учесник је међународних и домаћих конференција из области МЕМС/НЕМС, сензора, електронике и телекомуникација.

Рецензент је међународних часописа Nanoscale и Microelectronics Engineering. Био је члан Техничког комитета међународне конференције IcETRAN 2014.

Радови у међународним часописима:

 1. Djurić Z., Jokić I., Frantlović M., Jakšić O.: Fluctuations of the number of particles and mass adsorbed on the sensor surface surrounded by a mixture of an arbitrary number of gases, - Sensors and Actuators B 127, 2007, pp. 625-631
 2. Djurić Z., Jokić I., Frantlović M.: Analysis of transient adsorption processes using micro/nanocantilever oscillators, - Microelectronics Engineering, Vol. 85, Issues 5-6, May-June 2008, pp. 1386-1389
 3. Djurić Z., Jokić I., Frantlović M.: Radulović K.: Two-layer adsorption and adsorbed mass fluctuations on micro/nanostructures, - Microelectronic Engineering, 86 (4-6), 2009, pp. 1278-1281
 4. Djurić Z., Jokić I., Djukić M., Frantlović M.: Fluctuations of the adsorbed mass and the resonant frequency of vibrating MEMS/NEMS structures due to multilayer adsorption, - Microelectronics Engineering, May-August 2010, pp. 1181-1184
 5. Jokić I., Djurić Z., Frantlović M.: Radulović K., Krstajić P., Jokić Z.: Fluctuations of the number of adsorbed molecules in biosensors due to stochastic adsorption-desorption processes coupled with mass transfer, - Sensors and Actuators, B: Chemical, Vol 166-167,  2012, pp. 535-543
 6. Frantlović M., Jokić I., Savu V., Xie S., Brugger J.: Effects of tensile stress on electrical parameters of thin film conductive wires fabricated on a flexible substrate using stencil lithography, - Microelectronic Engineering 98, 2012, pp. 230–233
 7. Jokić I., Djurić Z., Frantlović M., Radulović K., Krstajić P.: Fluctuations of the mass adsorbed on microcantilever sensor surface in liquid-phase chemical and biochemical detection, - Microelectronic Engineering, 97, 2012, pp. 396–399
 8. Frantlović M., Jokić I., Djurić Z., Radulović K.: Analysis of the competitive adsorption and mass transfer influence on equilibrium mass fluctuations in affinity-based biosensors, - Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 189,  2013, pp. 71–79
 9. Randjelović D. V., Frantlović M. P., Miljković B. L., Popović B. M., Jakšić Z. S.: Intelligent thermal vacuum sensors based on multipurpose thermopile MEMS chips, - Vacuum, vol. 101, 2014, pp. 118–124
 10. Jokić I., Frantlović M., Djurić Z., Radulović K., Jokić Z.: Adsorption–desorption noise in microfluidic biosensors operating in multianalyte environments, -  Microelectronic Engineering vol. 144, 2015, pp. 32–36
 11. Jokić I., Djurić Z., Radulović K., Frantlović M.: Fluctuations of the number of adsorbed micro/nanoparticles in sensors for measurement of particle concentration in air and liquid environments, - Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, Vol. 21 (Issue 1-2), 2014, pp. 141-147
 12. Nešić D., Jokić I., Frantlović M., Sarajlić M.: Wide band-stop microwave microstrip filter on high-resistivity silicon, - Informacije MIDEM, Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials, Vol. 42, 2012, pp. 282-286
 13. Frantlovic M., Jokic I., Lazic Z., Vukelic B., Obradov M., Vasiljevic-Radovic D., Stankovic S.: Temperature measurement performance of silicon piezoresistive MEMS pressure sensors for industrial applications,  - Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, vol. 28, no. 1, 2015, pp. 123–131
 14. Jokic I., Frantlovic M., Djuric Z., Dukic M.: RF MEMS/NEMS resonators for wireless communication systems and adsorption-desorption phase noise, - Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, vol. 28, no. 3, 2015, pp. 345–381