IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Предраг Пољак

Научни сарадник

 

 

 

 

Адреса:

Центар за микроелектронске технологије, Институт за хемију, технологију и металургију,
Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000 Београд Телефон: +381 11 2628 587
Факс: +381 11 182 995
Електронска пошта: predrag.poljak@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Кратка биографија:

Др Предраг Пољак рођен је 1976 у Сиску, Хрватска. Мастер студије завршио је на Факулту техничких наука Универзитета у Новом Саду. Докторирао је 2013. године на истом факултету. Ангажован је у пољу примене микросистема у аутоматици укључујући сензоре и трансмитере притиска.

Изабране публикације:

Публиковани радови:

  1. Miloš Vorkapić, Bogdan Popović, Predrag Poljak, Miloš Frantlović „Lean concept u proizvodnji transmitera“, časopis, str. 23-28, IMK-14 – Istraživanje i razvoj u teškoj mašinogradnji 21(2015)1, UDC 621 ISSN 0354-6829
  2. Miloš Vorkapić, Bogdan Popović, Predrag Poljak, Marko Starčević, Siniša Minić, „Značaj reproizvodnje u proizvodnji transmitera“, časopis, str. 712-718, Tehnika, 2015
  3. Predrag Poljak, Miodrag Kušljević, Josif Tomić, „Power Components Estimation According to IEEE Standard 1459-2010 Under Wide-Range Frequency Deviations“, IEEE transactions on Instrumentation and Measurement, March 2012, IF=1.214 (2011) Volume: 61, Issue: 3, Pages: 636-644
  4. Miodrag Kušljević, Predrag Poljak, „Simultaneous Reactive Power and Frequency Estimation Using Simple Recursive WLS Algorithm and Adaptive Filtering“, IEEE transactions on Instrumentation and Measurement, December 2011, IF=1.214 (2011) Volume: 60, Issue: 12, Pages: 3860-3867
  5. Miloš Vorkapić, Marko Starčević, Bogdan Popović, Miloš Frantlović, Predrag Poljak, Siniša Minić, „Model za unapređenje ispitivanja transdjusera u maloserijskoj proizvodnji“, časopis, str. 1043-1047, Tehnika, 2011
  6. Mladen Popović, Predrag Poljak, Zoran Milosavljević, „Electrometrology and new measure technologies“, Journal, pp. 101-104, JISA INFO 2002.
  7. Mladen Popović, Predrag Poljak, Zoran Milosavljević, „Electrometrology – A new Approach to Engineering Education“, VII International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, Vrnjačka Banja, september 2001. pp. 1-5

Укупно публикованих радова 25