IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Олга Јакшић

Научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

Центар за микроелектронске технологије, Институт за хемију, технологију и металургију,
Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000 Београд Телефон: 011 262 8587
Факс: 011 2182 995
Електронска пошта: olga@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Образовање:

2014 Доктор физичкохемијских наука
2005 Магистар електротехничких наука, област дигитални пренос информација
1993 диплoмирaни инжeњeр eлeктрoтeхникe зa eлeктрoнику и тeлeкoмуникaциje

Звања: 2015 Научни сарадник

Чланства у друштвима:

Оптичко друштво Србије (члан и један од оснивача)
Друштво физикохемичара Србије
Удружење професора информатике Србије

Професионално искуство:

1993 – 2006 ИХТМ – Центар за микроелектронске тахнологије и монокристале, Универзитет у Београду
2006 – 2011 Електротехничка школа "Никола Тесла", Панчево
2011 – данас ИХТМ – Центар за микроелектронске тахнологије, Универзитет у Београду

Области интересовања:

• Флуктуације и шум у електронским/нанофотонским направама
• Феномени површине у MEMС и НЕМС направама
• Карактеризација материјала

Цитираност: 70 (без аутоцитата) 02, 2016; h index = 6

Знање језика: српски, енглески, немачки

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2008 – 2011 Reinforcement of Regional Microsystems and Nanosystems Centre REGMINA, Proj. No. 205533, 7th Framework Programme, European Union (project co-chair)
2015 – 2018 Management Committee Member, COST MP 1402: Hooking together European research in atomic layer deposition (HERALD)

Примењена истраживања:
2002 – 2004 "Mикрoсистeмскe и нaнoсистeмскe тeхнoлoгиje зa сeнзoрe и oптoeлeктрoнику", IT.1.04.0062.B, Mинистaрствo зa нaуку, тeхнoлoгиjу и рaзвoj Рeпубликe Србиje
2005 – 2006 "Mикрo и нaнoсистeмскe тeхнoлoгиje, структурe и сeнзoри" TR-6151B, Mинистaрствo нaукe Рeпубликe Србиje
2011 – 2015 "Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине", број пројекта ТР32008, Mинистaрствo просвете, наукe и технолошког развоја Рeпубликe Србиje

Изабране пубикције:

Публиковани радови:

  1. Djurić, Z., Jakšić, O., & Randjelović, D. (2002). Adsorption–desorption noise in micromechanical resonant structures. Sensors and Actuators, A: Physical, 96(2-3), 244–251. doi:10.1016/S0924-4247(01)00834-2
  2. Djurić, Z., Jokić, I., Frantlović, M., & Jakšić, O. (2007). Fluctuations of the number of particles and mass adsorbed on the sensor surface surrounded by a mixture of an arbitrary number of gases. Sens. Actuators, B, 127(2), 625–631. doi:10.1016/j.snb.2007.05.025
  3. Jakšić, O. M., Jakšić, Z. S., Čupić, Ž. D., Randjelović, D. V., & Kolar-Anić, L. Z. (2014). Fluctuations in transient response of adsorption-based plasmonic sensors. Sensors and Actuators B: Chemical, 190, 419–428. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2013.08.084
  4. Jakšić, O. M., Randjelović, D. V, Jakšić, Z. S., Čupić, Ž. D., & Kolar-Anić, L. Z. (2014). Plasmonic sensors in multi-analyte environment: Rate constants and transient analysis. Chemical Engineering Research and Design, 92, 91–101. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.cherd.2013.06.033
  5. Jakšić, Z., Jakšić, O., Djurić, Z., & Kment, C. (2007). A consideration of the use of metamaterials for sensing applications: field fluctuations and ultimate performance. Journal of Optics A: Pure and Applied Optics, 9(9), S377–S384. doi:10.1088/1464-4258/9/9/S16
  6. Jakšić, Z., Jakšić, O., & Matović, J. (2009). Performance limits to the operation of nanoplasmonic chemical sensors: noise-equivalent refractive index and detectivity. J. Nanophotonics, 3(1), 31770. doi:10.1117/1.3124792
  7. Jakšić, O., Jakšić, Z., & Matović, J. (2010). Adsorption–desorption noise in plasmonic chemical/biological sensors for multiple analyte environment. Microsystem Technologies, 16(5), 735–743. doi:10.1007/s00542-010-1043-7
  8. Jakšić, O., Jokić, I., Jakšić, Z., Čupić, Ž., & Kolar-Anić, L. (2014). Adsorption-induced fluctuations and noise in plasmonic metamaterial devices. Physica Scripta, T162(T162), 014047. doi:10.1088/0031-8949/2014/T162/014047
  9. Jakšić, O., Čupić, Ž., Jakšić, Z., Randjelović, D., & Kolar-Anić, L. (2013). Monolayer Gas Adsorption in Plasmonic Sensors: Comparative Analysis of Kinetic Models. Russian Journal of Physical Chemistry, 87(13), 2134–2139. doi:10.1134/S0036024413130128