IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Дана Васиљевић-Радовић

Научни саветник
Руководилац Центра за микроелектронске технологије Председник научног већа НУ ИХТМ

 

 

 

 

 

Адреса:

Центар за микроелектронске технологије
Институт за хемију, технологију и металургију
Универзитет у Београду
Његошева 12, 11000 Београд Телефон: +381 11 2638 188
Факс: +381 11 182 995
Електронска пошта: dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Образовање:

1991. Дипломирани инжењер, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
1995. Магистар техничких наука - област Наука о материјалима, Универзитет у Београду
1997. Доктор техничких наука - област Наука о материјалима , Универзитет у Београду

Звања:

1993. Истраживач приправник
1995. Истраживач сарадник
1998. Научни сарадник
2002. Виши научни сарадник
2007. Научни саветник

Чланства у друштвима и телима:

• Међуодељенски одбор за физичку хемију материјала САНУ (2003-2011);
• Матични научни одбор за електронику, телекомуникације и информационе технологије МПНТР (2010-)
• Интердисциплинарни научни одбор за информационе и комуникационе технологије МПНТР (2010-)

Професионлно искуство:

1993 – 2003. Центар за мултидициплинарне студије, Одсек за науку о материјалима, Универзитет у Београду;
2003 – Институт за хемију, технологију и металургију, Центар за микроелектронске технологије, Универзитет у Београду
2011 – Руководилац Центра за микроелектронске технологије

Области интересовања:

Проучавање и карактеризација материјала и површина; Скенирајућа микроскопија (СПМ);MEMS/NEMS технологије и компоненте; Полупроводничка физика; Фотоакустична и фототермална спектроскопија

Стручне вештине: СПМ; инфрацрвена спектроскопија; Фотоакустична и фототермална спектроскопија;

Цитираност: 378 (243 без аутоцитата и индиректних цитата) Фебруар 2016; h index = 8 (Scopus)

Знање језика: Енглески

Најзначајнији пројекти:

Међународни пројекти – FP7
2013-2016. New Permanent Magnets for Electric-Vehicle Drive Applications (MAG-DRIVE), Proj. ref. 605348, 7th Framework Programme, Commission of the European Communities, Research Directorate; (Руководилац тима НУ ИХТМ); website: http://mag-drive-fp7.eu/;
2008-2012. Reinforcement of Regional Microsystems and Nanosystems Centre REGMINA, Proj. No. 205533, 7th Framework Programme, Commission of the European Communities, Research Directorate, (Координатор пројекта у периоду 2011-2012.);
website: http://www.nanosys.ihtm.bg.ac.rs/Regmina/index.html

Међународни пројекти - COST акције
2015-2018. Hooking together European research in atomic layer deposition - HERALD, COST Action No.MP1402, (MC Substitute); website: http://www.european-ald.net/
Остали међународни пројекти
2015-2016. Label-Free Detection of Cancer Cells by Fiber-Optic Sensing Technique Based on Low-Coherence Interferometry - cellFOS, Agreement No AN583, Austrian Center for Medical Innovation and Technology (ACMIT), OnkoTec GmbH & Donau-Universität Krem; (Руководилац тима НУ ИХТМ).
2012-2014. Phase Change Actuator (PCA) , Agreement No AN194, Austrian Center for Medical Innovation and Technology (ACMIT), (Руководилац тима НУ ИХТМ);
2005-2008. Micro-nano cantilever based detection of small electromagnetic forces, Proj. ref. IB7320-110923, Swiss National Science Foundation, SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland

Национални пројекти - примењена истраживања:
2011-2016. Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине TR-32008, Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије; (Руководилац пројекта);
2008-2010. Микросистемске, наносистемске технологије и компоненте, ТР 11027, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србијеt, (Руководилац пројекта током 2010. год.);
2005-2007. Микро и наносистемске технологије, структуре и сензори, TР-6151, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије;
2002-2004. Микросистемске и наносистемске технологије за сензоре и оптоелектронику, ИТ.1.04.0062.Б Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије;
1996-2000. Микроелектроника, оптоелектроника и микросистемске технологије, 10E05, Министарство за науку и технологију Републике Србије;
1993-1995. Материјали за микроелектронику и оптоелектронику, Бр. 1001, Министарство за науку и технологију Републике Србије;

Изабране публикације:

Монографије, поглавља у књигама:

 1. B. Todorović-Marković, Z. Marković, I. Draganić, D. Vasiljević-Radović, N. Romčević, M. Romčević,  M. Dramićanin. Surface Modification of Fullerene Thin Films by Different Multiple Charged Ions, in Progress in Fullerene Research, Ed:Milton Lang, Nova Science Publishers, New York, 2007, 369-383, ISBN#: 9781600218415

Публиковани радови:

 1. T.B. Tomkovic,  F.Radovanovic , A.B. Nastasovic, D. Vasiljević-Radović, J. Markovic, B. N. Grgur, A.E. Onjia, Solid phase extraction membranes with submicron multifunctional adsorbent particles, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, (2015), vol. 63 br. , str. 90-100;
 2. K.M. Antić, M.M. Babić, J.J. Vuković, D. Vasiljević-Radović, A.E. Onjia, J.M. Filipović, S.L. Tomić, Preparation and characterization of novel P(HEA/IA) hydrogels for Cd2+ ion removal from aqueous solution, Applied Surface Science,  (2015) doi:10.1016/j.apsusc.2015.02.133.
 3. F.Radovanovic , A.B. Nastasovic, T.B. Tomkovic,  D. Vasiljević-Radović, A. Nesic, S.J. Velickovic, A.E. Onjia,  Novel membrane adsorbers incorporating functionalized polyglycidyl methacrylate,  REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS, (2014), vol. 77 br. , str. 1-10.
 4. M. Obradov, Z.  Jaksic, D. Vasiljević-Radović, Suppression of noise in semiconductor infrared detectors using plasmonics,  Journal of Optics, (2014), vol. 16 br. 11, 125011 doi:10.1088/2040-8978/16/12/125011
 5. M.V. Pergal, J. Nestorov, G.I. Tovilovic,  S.B. Ostojic,  D.M. Godjevac, D. Vasiljević-Radović, J.A.  Djonlagic,, Structure and properties of thermoplastic polyurethanes based on poly(dimethylsiloxane): Assessment of biocompatibility, JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A, (2014), vol. 102 br. 11, str. 3951-3964.
 6. Z.S. Jaksic, D.V. Pantelic, M.J. Sarajlic, S.N.  Savic-Sevic, J.B. Matovic, B.M.  Jelenkovic, D. Vasiljević-Radović, S.B. Curcic, S.M. Vukovic, V.Pavlovic, J. Buha, V.B. Lackovic, M.M. Labudovic-Borovic, B. Curcic, Butterfly scales as bionic templates for complex ordered nanophotonic materials: A pathway to biomimetic plasmonics, OPTICAL MATERIALS, (2013), vol. 35 br. 10, str. 1869-1875.
 7. Z .M. Jovanović, A.M. Kalijadis, D. Vasiljević-Radović. M.  Erić, M. Laušević, S. Mentus, Z. V. Laušević, Modification of glassy carbon properties under low energy proton irradiation, CARBON, (2011), vol. 49 br. 12, str. 3737-3746.
 8. B. Antić, A. Kremenović, I. Draganić, Ph. Colomban, D. Vasiljević-Radović, J. Blanuša, M. Tadić and M. Mitrić, Effects of O2+ ions beam irradiation on crystal structure of rare earth sesquioxides, Applied Surface Science, 225(17) (2009)  7601-7604.
 9. M. Počuča, G. Branković, Z. Branković, D. Vasiljević-Radović,  D. Poleti, Microstructure of LaNiO3 thin films obtained by the spin-on technique from citrate precursors, Ceramics International,  34(2) (2008) 299-303.
 10. N. Ignjatović, P. Ninkov, Z. Ajduković, D. Vasiljević-Radović, D. Uskoković, Biphasic calcium phosphate coated with poly-d,l-lactide-co-glycolide biomaterial as a bone substitute, Journal of the European Ceramic Society, 27 (2-3) (2007) 1589-1594.
 11. M. Počuča, G. Branković, Z. Branković, D. Vasiljević-Radović, D. Poleti, Optimization of processing parameters for preparation of LaNiO3 thin films from the citrate precursors, Journal of the European Ceramic Society,  27 (2-3) (2007) 1083-1086.
 12. B. Gaković, M. Trtica, D. Batani, T. Desai, P. Panjan, D. Vasiljević-Radović, Surface modification of titanium nitride film by a picoseconds Nd:YAG laser, Journal of Optics A: Pure and Applied Optics, 9 (2007) 76–80.
 13. B. Todorović- Marković, D. Vasiljević-Radović,  N. Romčević, M. Romčević,  M. Dramićanin, J. Blanuša, Z. Marković, Synthesis of amorphous carbon nitride by single and multiple charged nitrogen ion bombardment of fullerene thin films, J. Phys. D: Appl. Phys.,  40 (2007) 4264–4270.
 14. Todorovic-Markovic B, Draganic I, D. Vasiljević-Radović, Romcevic N, Blanusa J, Dramicanin M, Markovic Z.  Structural modification of fullerene thin films by highly charged iron ions. Applied Physics A-Materials Science & Processing;  89 3 (2007) 749-754.   
 15. Z. Jakšić, D. Vasiljević-Radović, M. Maksimović, M. Sarajlić, A. Vujanić,  Z. Djurić, Nanofabrication of negative refractive index metasurfaces, Microelectronic Engineering, 83(4-9) (2006) 1786-1791.
 16. Z.D. Dohčević-Mitrović, A. Milutinović, D. Popović, D. Vasiljević-Radović and Z.V. Popović, Variable energy gap of SiCN nanopowders, Applied Physics A-Materials Science & Processing, 84 (1-2) (2006) 197-202.
 17. А. Isaković, Z. Marković, N. Nikolić, B. Todorović-Marković, S. Vranješ-Djurić, Lj. Harhajić, N. Raicević, N. Romcević, D. Vasiljević-Radović, M. Dramićanin,V. Trajković, Inactivation of nanocrystalline C60 cytotoxicity by γ-irradiation, Biomaterials, 27 (2006)  5049-5058.
 18. D. Vasiljević-Radović, P.M. Nikolić, K.T. Radulović, A.I. Bojičić, D. Luković, S. Savić, S. Vujatović,V. Blagojević, L. Lukić, D. Urošević, Photoacoustic investigations of thermal and electronic properties of single crystal Ge doped with Cr, Journal de Physique IV, Vol.125, (2005), 435-438. 
 19. K.T. Radulović, P.M. Nikolić, D. Vasiljević-Radović, D. M. Todorović, S.S. Vujatović, A. I. Bojičić, V. Blagojević, D. Urošević, “A Contribition of Carrier Transport Processes to the Photoacoustic Effects in Doped Narrow Gap Semiconductors”, Rev.Sci.Instrum., 74(1) (2003) 595-597.
 20. D.M. Todorović, P.M. Nikolić, A. Bojičić, M. Smiljanić, D. Vasiljević-Radović, K.T. Radulović, “Photopyropiezoelectric Elastic Bending Method”, Rev.Sci. Instrum., 74(1) (2003) 635-638.
 21. P.M. Nikolić, D. Vasiljević-Radović, K.T. Radulović, S. Đurić, D.I. Siapkas, T.T. Zorba, M.M. Ristić, “Far-Infrared Reflectivity Properties of BaTiO3 Ceramics”, Z. Metallkd., 92(2) (2001) 115-118.
 22. P.M. Nikolić, D.M. Todorović, S.S. Vujatović, S. Đurić, P. Mihajlović, V. Blagojević, K.T. Radulović, A. I. Bojičić, D. Vasiljević-Radović, J. Elazar, D. Urošević, “Anisotropy in Thermal and Electronic Properties of Single Crystal GeSe2 Obtained bz the Phototacoustic Method”, Jpn.J. Appl.Phys., 37 (1998) 4925-30.
 23. M.B.Miletić, P.M.Nikolić, D. Vasiljević-Radović, A.I.Bojičić, The omega sigma method: A new contactless comparison method for measuring electrical conductivity of nonferromagnetic conductors, Rev.Sci.Instr., 68 (9) (1997) 3528-32.
 24. M.D.Dramićanin, Z.D.Ristovski, P.M.Nikolić, D.G.Vasiljević, D.M.Todorović, "Photoacoustic investigation of transport in semiconductors: Theoretical and experimental study of a Ge single crystal", Physical Review B, 51(20) (1995) 14226-32.
 25. D.M.Todorović, P.M.Nikolić, D.G.Vasiljević, Z.D.Ristovski: "Photoacoustic frequency heat transmission technique: thermal and carrier transport parameters measurments in silicon", J.Appl.Phys, 78 (1995) 5750-5.
 26. D.M.Todorović, P.M.Nikolić, D.G.Vasiljević, M.D.Dramićanin: "Photoacoustic investigation of thermal and transport properties of amorphous GeSe thin films", J.Appl.Phys., 76 (1994) 4012-21. 
 27. P.M.Nikolić, W.B.Roys, Z.Maričić, G.A.Glendhill, S.Ðurić, G.Radukić, V.Radišić, P.Mihajlović, D.M.Todorović, D.G.Vasiljević, "Optical Properties of Guanidium Alumium Sulphate Hexahydrate (GASH)", J.Phys.Condens.Mater., 5 (1993) 3039-48.