IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Вук Филиповић

Истраживач сарадник

 

 

 

 

Адреса:

Центар за екологију и техноекономику, Институт за хемију, технологију и металургију,
Универзитет у Београду
Његошева 12, 11000 Београд
Телефон: Лаб. +381(0)113370153;
Факс: +381(0)113370225
Електронска пошта: vuk_filipovic@chem.bg.ac.rs

Образовање:

2012. уписане докторске студије на Хемијском факултету, Универзитета у Београду, студијски програм – Хемија
2012. дипломирани хемичар – мастер
2011. дипломирани хемичар

Звања:

2014.- Истраживач сарадник
2014.- Истраживач приправник

Чланства у друштвима: Српско хемијско друштво, Клуб младих хемичара Србије

Професионaлно искуство: 2014. – НУ ИХТМ – Центар за екологију и техноекономику, Универзитет у Београду

Области интересовања: Органска синтеза, медицинска хемија, екологија и заштита животне средине

Стручне вештине: Инструменталне методе у аналитичкој хемији (Спектрофотометрија, Течна и гасна хроматографија), Органска синтеза

Знање језика: Енглески језик, Немачки језик

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:
2011. – Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја: ОИ 176018 „Геолошка и екотоксиколошка истраживања у идентификацији геопатогених зона токсичних елемената у акумулацијама воде за пиће – истраживање метода и поступака смањивања утицаја биогеохемијских аномалија“

Изабрне публикације:

  1. Opsenica,  Igor; Filipovic, Vuk; Nuss, Jon E.; Gomba, Laura M.; Opsenica, Dejan; Burnett,James  C.;  Gussio,  Rick;  Solaja,  Bogdan  A.;  Bavari,  Sina The  synthesis  of  2,5-bis(4-amidinophenyl)thiophene derivatives providing submicromolar-range inhibition of the botulinumneurotoxin serotype A metalloprotease. European Journal of Medicinal Chemistry  2012, 53, 374-379.
  2. Kolarski, D.; Milić, J.; Selaković, Ž.; Fillipović, V. Nobelova nagrada za hemiju 2010. Hemijski pregled 2011, 52(1), 3-11
  3. Nikolić Stefan; Opsenica Dejan; Filipović Vuk; Dojčinović Biljana; Aranđelović     Sandra; Radulović Siniša; Grgurić-Sipka Sanja Strong in Vitro Cytotoxic Potential of New Ruthenium–Cymene Complexes. Organometallics 2015, 34(14), 3464-3473.  DOI: 10.1021/acs.organomet.5b00041
  4. Dejan Opsenica, Vuk Filipović, Laura M. Gomba, James C. Burnett, Bogdan A. Šolaja, Sina Bavari, „2,5-Bis(4-aminophenyl)thiophene derivatives as nanomolar-range inhibitors of the botulinum neurotoxin serotype A metalloprotease”, 22nd International Symposium on Medicinal Chemistry, ISMC 2012, Berlin, Germany, 02.-06. September, 2012, Book of abstracts, P253, p192.
  5. Slavica S. Dmitrović, Marijana Skorić, Jelena Boljević, Neda Aničić, Danijela Mišić, Vuk Filipović, Bogdan A. Šolaja, Dejan M. Opsenica, „Elicitacija sekundarnih metabolita u izdancima dve vrste roda Nepeta gajenim in vitro primenom sintetičkih jedinjenja (DO63 i DOVF15)”, 51. Savetovanje Srpskog hemijskog društva i 2. konferencija mladih hemičara Srbije, Niš, Srbija, 05.-07. juni, 2014, Program i kratki izvodi radova, BT O 01, str. 67.