IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Жељка Готовина

Истраживач сарадник
Аналитичар у Еколошкој Лабораторији
Центра зе екологију и техноекономику

 

 

 

 

 

Адреса:

НУ ИХТМ Центар за екологију и техноекономику, Универзитет у Београду,
Његошева 12, 11000 Београд
Телефон: +381 113370501; +381 113370153
Електронска пошта: gotovina@ihtm.bg.ac.rs

Образовање:

2011. Дипломирани инжењер технологије – хемијски инжењер
2012. Мастер инжењер технологије
2013. Уписане докторске студије на Технолошко – Металуршком Факултету, Универзитета у Београду, студијски програм – Хемијско инжењерство

Звања:

2013. Истраживач приправник
2015. Истраживач садраник

Професионлно искуство:

2013. НУ ИХТМ Центар за екологију и техноекономику, Универзитет у Београду

Области интересовања: Технологија воде, Керамички и биокерамички материјали и њихова примена, Заштита животне средине

Стручне вештине:

Инструменталне методе у аналитичкој хемији (Атомска апсорпциона спектрофотометрија, јонска хроматографија, спектрофотометријске методе и др.)

Знање језика: Енглески језик

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:
2011.-2016. Пројекат Министарства просвете и науке OИ 176018 „Геолошка и етоксиколошка истраживања у идентификацији геопатогених зона токсичних елемената у акумулацијама воде за пиће – истраживање метода и поступака смањивања утицаја биогеохемијских аномалија“

Изабране публикације:

  1. Gavrilović, B., Popović, S., Ćirić, M., Gotovina, Ž., Pantelić, A., Subakov–Simić, G. & Vidović, M. (2014). Seasonal aspects of water quality in the Grlište reservoir, Eastern Serbia. The Environment, 1: 17–21. ISSN 1450-5533
  2. Vidović Milka, Jovanić Sanja, Trajković Ivana, Ćirić Miloš, Gotovina Željka, Efficiency of the model application to determine the coefficient of biodegradation of wastewater. International conference “Waste waters, municipal solid wastes and hazardous wastes“, Crna Gora 21.-23. april 2015. ISSN/ISBN: 978-86-82931-68-3
  3. Milka Vidović, Sanja Jovanić, Ivana Trajković, Željka Gotovina, Ana Pantelić, Određivanje koeficijenta biorazgradnje otpadnih voda (Determination of coefficient of biodegardation for wastewater), Sedmi međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, sport (7th International Congress „Ecology, Health, Work, Sport“), Banja Luka 21.-23. maj 2015., Proceedings, Zbornik radova, pp. 150-154. 502/504(082), 504:613(082), COBISS.BH-ID 5008664, ISBN 978-99955-619-5-6