IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Владимир Петровић

Истраживач сарадник

 

 

 

 

Адреса:

Центар за екологију и техноекономику, Институт за хемију, технологију и металургију,
Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000 Београд
Телефон: +381(0)11-3370-474
Факс: +381(0)11-3370-225
Електронска пошта: petrovic@ihtm.bg.ac.rs

Образовање:

2013. Мастер географ – за област животне средине
2011. Дипломирани просторни планер

Звања:

2015. Истраживач сарадник
2011. Истраживач приправник

Чланства у друштвима: Члан Српског географског друштва

Професионлно искуство:

Октобар 2011 – данас, НУ ИХТМ – Центар за екологију и техноекономику
2011 – 2011 Републички Геодетски Завод

Области интересовања: Екологија, Заштита животне средине, ГИС, Дигитална картографија, Просторно планирање и урбанизам

Стручне вештине:

ГИС анализе, ГИС системи, Просторне анализе, Заштита животне средине, ГИС апликације, ArcGIS, AutoCAD, MapInfo, Дигитална картографија, GPS, Garmin, Просторно планирање, Урбанистичко планирање

Знање језика: Енглески језик

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:

Пројекат бр ОИ 176018
2011 – 2014 “Геолошка и екотоксиколошка истраживања у идентификацији геопатогених зона токсичних елемената у акумулацијама воде за пиће – истраживање метода и поступака смањивања утицаја биогеохемијских аномалија”

Изабране публикације:

 1. Борисов Мирко, Говедарица Миро, Петровић Владимир, Картографске конусне пројекције и њихова примена у државној картографији, Гласник Српског географског друштва, 2011, вол. 91, бр. 4, стр. 183-204, DOI:10.2298/GSGD1104183B, ISSN 0350-3593.
 2. Милка Видовић, Војин Горданић, Марко Родић, Владимир Петровић, Саша Роган, Деградација квалитета воде у акумулацијама као последица неадекватне примене зона санитарне заштите, Дванаеста међународна конференција "Водоводни и канализациони системи", Јахорина, 23-25. Мај 2012. ISBN 978-86-82931-48-5, COBISS.SR-ID 190724876
 3. Војин Горданић, Др. Милка Видовић, Проф. Др. Весна Спасић Јокић, Ивана Трајковић, Владимир Петровић, Application of overbank sediment for geochemical mapping and contamination assessment: results of selected fluvial plains of the southern Serbia, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2012, Albena Resort, Bulgaria 17-23 June, 2012, Conference Proceedings, Volume IV, pp.49-56.  DOI:10.5593/SGEM_GeoConference, ISSN 1314-2704.
 4. Владимир Петровић, Марко Родић, Милка Видовић, Војин Горданић, Саша Роган, Географски информациони системи И њихова примена у управљању животном средином, Пети међународни конгрес „Екологија, здравље, рад, спорт“, Бања Лука, 06.-09.2012., Зборник радова 2, стр. 248-252.
 5. ISBN 987-99955-789-3-6, COBISS.SR-ID 1196522
 6. Милка Видовић, Ивана Трајковић, Марко Родић, Саша Роган, Владимир Петровић, Квалитет флашираних вода као индикатор њихове здравствене исправности, Пети међународни конгрес „Екологија, здравље, рад, спорт“, Бања Лука, 06.-09.2012., Зборник радова 1, стр. 309-318.
 7. ISBN 987-99955-619-2-6, COBISS.BH-ID 1196568
 8. Милка Видовић, Војин Горданић, Весна Спасић-Јокић, Саша Роган, Владимир Петровић,  Hydrogeochemical characteristics of underground aquifer level, lakes and surface flows of the area of Bela Crkva-ecological status, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2013, Albena Co., Bulgaria, 17-22 June, 2013, Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, Conference Proceedings, Volume II, pp.203-210, DOI:10.5593/sgem2013, ISSN 1314-2704, ISBN 978-954-91818-8-3.
 9. Горданић Војин, Милка Видовић, Ивана Трајковић, Владимир Петровић, Ана Секе, The role of overbank and stream sediments in the making of geochemical map of additive scattering halos; Cu+Pb+Zn and defining the ecological status of the region of eastern-central-western and part of southern Serbia, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2013, Albena Resort, Bulgaria 17-22 June, 2013, Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, Conference Proceedings, Volume I, pp.225-232, DOI:10.5593/sgem2013, ISSN 1314-2704, ISBN 978-954-91818-7-6.
 10. Саша Роган, Милка Видовић, Војин Горданић, Ивана Трајковић, Владимир Петровић, Perspectives of geothermal energy in Vojvodina with the development of tourism, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2013, Albena Resort, Bulgaria 17-22 June, 2013, Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining Conference Proceedings - Volume I, pp.173-178, DOI:10.5593/sgem2013, ISSN 1314-2704, ISBN 978-954-91818-7-6.
 11. Мирко Борисов, Владимир М. Петровић, КАРТОГРАФИЈА /Уџбеник, Европски универзитет Брчко Дистрикта, ISBN 978-99955-775-1-3, COBISS.BH-ID 3922200.
 12. Мирко Борисов, Гојко Николић, Владимир Петровић, Радован Ђуровић, Зоран Сушић, Примена ГИС у систему праћења животне средине (Аppliance of GIS at the system of management ecology environment), 5th INTERNATIONAL CONFERENCE CIVIL ENGINEERING - SCIENCE AND PRACTICE, ŽABLJAK, 17-21. Фебруар 2014., Conference Proceedings GNP 2014, ISBN 978-86-82707-23-3, COBISS.CG-ID 24170256.
 13. Милка Видовић, Војин Горданић, Весна Спасић-Јокић, Ивана Трајковић, Владимир Петровић, Hydrogeochemical characteristics of volcanoclastic sediment complex and impact of natural radionuclides on the environment of Vranjska spa,  14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference,  SGEM 2014,  Albena Co.,  Bulgaria, 17 - 26 JUNE, 2014, Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining Conference, Proceedings - Volume II, pp. 473-480, DOI:10.5593/sgem2014B12, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-08-7.
 14. Владимир Петровић , Марко Родић, Милка Видовић , Саша Роган , Војин Горданић, The influence of natural and anthropogenic factors on the degradation of water in "Grliste" reservoir, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2014, Albena Co., Bulgaria, 17 - 26 JUNE, 2014, Ecology, Economics, Education and Legislation, Conference Proceedings - Volume I, pp.735-741, DOI:10.5593/sgem2014B51, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-17-9.
 15. Саша Роган, Милка Видовић, Ивана Трајковић, Владимир Петровић, Војин Горданић, Water quality degradation in the reservoir „Grliste“ as a result of inadequate implementation of sanitary protection zone, 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2014, Albena Co., Bulgaria, 17 - 26 JUNE, 2014, Water resources. Forest, marine and ocean ecosystems, Conference Proceedings – Volume I, pp.857-861, DOI:10.5593/sgem2014B31, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-13-1.
 16. Мирко Борисов, Владимир М. Петровић, Миливој Вулић, Визуализација 3Д модела геоподатака и њихова примена, Геодетски гласник, Савез удружења грађана геодетске струке Босне и Херцеговине, 2014, Vol.48 No.45, UDK 004.6:528.92, ISSN 1512-6102.
 17. Мирко Борисов, Владимир М. Петровић, Миливој Вулић, Прва дигитална географска карта у Србији – изазови и нове могућности, Геодетска служба, 2014, vol.118, UDK: 912.43 : 656.7(084.3-16)](491.11) : 004.9, ISSN 1451-0561.
 18. Милка М. Видовић, Ивана С. Трајковић, Саша С. Роган, Владимир М. Петровић, Сања З. Јованић, Removal of Manganese and Iron from Groundwater in the Presence of Hydrogen Sulfide and Ammonia, Journal of Water Resource and Protection, 2014, Vol.6 No.19, 1781-1792, doi: 10.4236/jwarp.2014.619159, ISSN 1945-3094.
 19. Жарко Несторовић, Милан Трифковић, Мирко Борисов, Владимир Петровић, Милка Видовић, Могућности коришћења постојећих геодетских мрежа за утврђивање раседа на малим подручјима, Удружење инжењера грађевинарства, геотехнике, архитектуре и урбаниста "Изградња", 2015, Vol. 69, No. 1-2, 13 - 18, UDK: 528.41:551.243.17, ISSN 0350-5421.
 20. Мирко Борисов, Владимир М. Петровић, Миливој Вулић, Optimal Map conic projection – A case study for the geographic territory of Serbia, Journal Tehnički vjesnik/Technical Gazette Glasnik, 2015, Vol. 22/No. 2, doi:10.17559/TV-20140707123107, ISSN 1848-6339.
 21. Владимир Петровић, Милка Видовић, Саса Роган, Милијана Вучковић, Ана Пантелић, Нутријенти у отпадним водама притока и њихов утицај на квалитет воде у хидроакумулацији Грлиште, Међународна конференција Отпадне воде, комунални чврсти и опасан отпад, Будва, 21-23 април 2015., Зборник радова, стр. 72-76, COBISS.SR-ID 214377996, ISBN 978-86-82931-68-3.
 22. Мирко Борисов, Владимир М. Пертовић, Модификована поликонусна пројекција и њена примена у службеној картографији, Геодетска служба, 2015, vol.120, 42 - 52, UDK: [528.913 + 528.235](084.3-16)(497.11), ISSN 1451-0561.