IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Татјана Шолевић Кнудсен

Виши научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

Студентски трг 12-16, 11000 Београд, Србија
Телефон: +381113336776
Факс: +381112636061
Електронска пошта: tsolevic@chem.bg.ac.rs

Образовање:

1996. Дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2004. Магистар хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2008. Доктор хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2010. Постдокторске студије, Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen, Denmark

Звања:

2000. Асистент, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2002. Истраживач, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду
2008. Научни сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду
2016. Виши научни сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду

Чланства у друштвима: Српско хемијско друштво, Association of Chemistry and the Environment

Професионлно искуство:

2000 – 2002, Хемијски факултет – Катедра за примењену хемију, Универзитет у Београду
2002 и даље, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду

Области интересовања: Органска геохемија, Хемија животне средине

Знање језика: Српски (матерњи), Енглески

Најзначајнији пројекти:

2001-2005, “Проучавање структуре, састава и трансформација природних производа Земљине коре (кероген, битумен, нафта, гас) “ Пројекат Број 1574, Министарство науке, Србија
2005-2007, “Рекултивација депонија исплаке и могућност ремедијације и биоремедијације земљишта, отпадних вода и тешких талога, акцидентно и инцидентно контаминираних нафтом и њеним дериватима“ Пројекат Број ТД 7032, Министарство науке, Србија
2006-2010, “Геохемијска испитивања у функцији проналажења нових лежишта фосилних горива и заштите животне средине” Пројекат Број 146008, Министарство науке и заштите животне средине, Србија
2012 - 2015 TEMPUS: Network for education and training for public environmental laboratories –NETREL, међународни пројекат
2011 и даље, “Геохемијска испитивања седиментних стена-фосилна горива и загађивачи животне средине” Пројекат Број ОН176006, Министарство образовања, науке и технолошког развоја, Србија
2014 и даље, Подизање капацитета за анализу и мере смањења дуготрајних органских загађујућих супстанци у Србији) међународни пројекат - Japan International Cooperation Agency (Tokyo, Japan)

Изабране публикације:

  1. Jovančićević B., Antić M., Šolević T., Vrvić M., Kronimus A., Schwarzbauer J. (2005). Investigation of interactions between surface water and petroleum type pollutant; Environmental Science and Pollution Research, 12, 205–212.
  2. Šolević T., Stojanović K., Bojesen-Koefoed J., Nytoft H.P., Jovančićević B., Vitorović D. (2008). Origin of oils in the Velebit oil–gas field, SE Pannonian Basin, Serbia – Source rocks characterization based on biological marker distributions; Organic Geochemistry, 39, 118-134.
  3. Beškoski V., Gojgić-Cvijović G., Milić J., Ilić M., Miletić S., Šolević T., Vrvić M. (2011). Ex situ bioremediation of a soil contaminated by mazut (heavy fuel) field experiment; Chemosphere, 83, 34-40.
  4. Nytoft H. P., Kildahl-Andersen G., Šolević Knudsen T., Stojanović K., Rise F. (2014). Compound ‘‘J’’ in Late Cretaceous/Tertiary terrigenous oils revisited: Structure elucidation of a rearranged oleanane coeluting on GC with 18b(H)-oleanane; Organic Geochemistry, 77, 89-95.
  5. Lević S., Pajić Lijaković I., Đorđević V., Rac V., Rakić V., Šolević Knudsen T., Pavlović V., Bugarski B., Nedović V., (2015). Characterization of sodium alginate/d-limonene emulsions and respective calcium alginate/d-limonene beads produced by electrostatic extrusion; Food Hydrocolloids, 45, 111–123.