IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Милован Стојановић

Научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Студентски трг 12-16, 11000 Београд, Лабораторија 531
Телефон: +381 11 336740
Факс: +381 11 2636061
Електронска пошта: milovans@chem.bg.ac.rs

Образовање:

2001 Дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2005 Магистар хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2012 Доктор хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Звања:

2002-2005 Истраживач приправник
2005-2012 Истраживач сарадник
2012- до данас Научни сарадник

Чланства у друштвима: Српско хемијско друштво

Професионлно искуство:

2001-2002 - асисстент - Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду
2002 до данас - истраживач и научни сарадник – ИХТМ – Центар за хемију

Области интересовања: Синтетичка органска хемија, хемија хетероцикала, органска стереохемија, рачунарска органска хемија

Знање језика: Енглески

Најзначајнији пројекти:

Међународни:

2010– 2012 - Пројекат Немачке службе за академску размену DAAD – Project ID 504252270

Основна истраживања:

2010– 2016 – Пројеката Министарства образовања, науке и технолошког развоја ОН172020

Изабране публикације:

1. Stojanović, Milovan; Baranac-Stojanović, Marija. Aromaticity of Diazaborines and Their Protonated Forms. Journal of Organic Chemistry (2016)
2. Aleksić, Jovana; Stojanović, Milovan; Baranac-Stojanović, Marija. Origin of fluorine/sulfur gauche effect of -fluorinated thiol, sulfoxide, sulfone and thionium ion. Journal of Organic Chemistry (2015), 80, 10197−10207
3. Baranac-Stojanović, Marija; Stojanović, Milovan. 1H NMR Chemical Shifts of Cyclopropane and Cyclobutane: a Theoretical Study. Journal of Organic Chemistry (2013), 78, 1504-1507
4. Baranac-Stojanović, Marija; Stojanović, Milovan. Magnetic Anisotropy of the CC Single Bond. Chemistry. A European Journal (2013), 19, 4249-4254
5. Stojanović, Milovan; Marković, Rade; Kleinpeter, Erich; Baranac-Stojanović, Marija. Synthesis of Thiazolidine-Fused Heterocycles via exo-Mode Cyclizations of Vinylogous N-Acyliminium Ions. Organic and Biomolecular Chemistry (2012), 10, 575-589