IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Јелена Пењишевић

Истраживач сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ-Центар за хемију, Студентски трг 12-16, 11000 Београд, лаб. 463
Телефон: 011/3336-759
Електронска пошта: jpenjisevic@gmail.com

Образовање:

2005. дипломирани хемичар

Звања:

2005. Истраживач приправник
2009. Истраживач сарадник

Чланства у друштвима: Српско Хемијско друштво

Професионлно искуство: 2005- ИХТМ-Центар за хемију

Области интересовања:

Медицинска хемија, - синтеза и испитивање допаминергичке и серотонергичке активности синтетисаних лиганада и компијутерско моделовање интеракција лиганд-рецептор

Знање језика: енглески

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:

2005 – 2006 Моделовање и синтеза хетероцикличних једињења са биолошком активношћу
2006 – 2010 Синтеза и карактеризација биолошки активних супстанци и компјутерска симулација биолошких система
2011 – Проучавање односа структуре и активности новосинтетисаних биолошки активних супстанци

Изабране публикације:

  1. “Investigation of key interactions between the second extracellular loop of the dopamine D2 receptor and several hydroxy-N-{[2-(4-phenylpiperazin-1-yl)ethyl]phenyl}nicotinamides” Sukalovic Vladimir., Soskic Vukic, Ignjatovic Djurdjica S., Andric Deana B., Penjisevic Jelena, Kostic-Rajacic Sladjana V., Journal of the Serbian Chemical Society, (2014), vol. 79 br. 12, str. 1461-1467
  2. “Pharmacological Evaluation of Halogenated and Non-halogenated Arylpiperazin-1-yl-ethyl-benzimidazoles as D2 and 5-HT2A Receptor Ligands" Tomić, M., Vasković, Đ., Tovilović, G., Andrić, D., Penjišević, J. and Kostić-Rajačić, S., Archiv derPharmazie 344 (5), 287–291 (2011.)
  3. "1-Cinnamyl-4-(2-methoxyphenyl)piperazines: synthesis, binding properties, and docking to dopamine (D2) and serotonin (5-HT1A) receptors", Penjišević, J., Šukalović, V., Andrić, D., Kostić-Rajačić, S., Šoškić, V., Roglić, G., Archiv der Pharmazie,(2007), 340, 456-465.