IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Гордана Девић

Виши  научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Студентски трг 12-16, 11000 Београд
III спрат, Лабораторија 642 
Телефон: +381113336 726 
Факс: +381112636 061 
Електронска пошта: gdevic@chem.bg.ac.rs

Образовање:

1989. Дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
1995. Магистар хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2006. Доктор хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.

Звања:

1991 Истраживач приправник
1995 Истраживач сарадник
2006 Научни сарадник
2015 Виши научни сарадник

Чланства у дрштвима: Српско Хемијско Друштво

Професионално искуство:

1991 – ИХТМ, Центар за хемију

Хонорарни рад:

2006-2012 асистент на Рударско-геолошком факултету, Универзитета у Београду, за предмет Општа и неорганска хемија.

Области интересовања:

Геохемија: састав и структура седиментних стена.

Хемија животне средине: проблеми загађивања вода, седимената и земљишта тешким металима

Знање језика: Енглески језик

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:

  1. 2006-2010 ‘Геохемијска испитивања у функцији проналажења нових лежишта и заштита животне средине бр. 146008
  2. 2011- “Проучавање физичкохемијских и биохемијских процеса у животној средини који утичу на загађење и истраживање могућности за минимизирање последица, ON172001

Интегрисана и интердисциплинарна истраживања:

  1. 2011- “Истраживање климатских промена и њихових утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање бр. 43007