IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Милица Кашанин-Грубин

Научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса

Центар за хемију, Институт за хемију, технологију и металургију,
Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000 Београд, Србија
Телефон: (011) 3336 724
Фаx: (011) 2636 061
Е-маил: mkasaningrubin@chem.bg.ac.rs

Година и место рођења: 1969. Београд, Србија

Образовање: 2006 Докторат, Факултет за физичку географију, Универзитет у Торонту, Канада

Звање: 2015 Научни сарадник – Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију

Чланства у друштвима

СГД – Српско геолошко друштво
EGU – European Geosciences Union

Професионално искуство:

2013-сада Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију, ИХТМ, Центар за хемију
2013 Универзитет Educons, Факултет заштите животне средине, ванредни професор
2008-2013 Универзитет Educons, Факултет заштите животне средине, Факултет за примењену безбедност, доцент
2006-2008 Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију, доцент
2001-2006 Универзитет у Торонту, Факултет за физичку географију, асистент у настави
1999-2000 Универзитет у Торонту, Шумарски факултет, истраживач-сарадник
1997-2000 Рио Тинто (Рено, Невада, САД и Београд, Југославија), консултант за геолошка истраживања
1993-1999 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, стипентиста Министарства за науку и технологију

Признања и награде:

• University of Toronto Fellowship; 2004; 2002; 2001
• Ontario Graduate Scholarship; 2003/2004
• McMaster Trust Award; 2003
• ESRI Ontario Graduate Scholarship in Science and Technology, 2002/2003
• Natural Science and Engineering Research Council (NSERC); 2001/2002 i 2000/2001
• Стипендија Министарства за науку и технологију Републике Србије; 1998/1999; 1997/1998; 1996/1997

Oblasti interesovanja:

• Degradacija terena i promene u životnoj sredini
• Geohemija zemljišta, sedimenata i stena
• Geomorfologija
• Osetljivost terena na promene u životnoj sredini

Цитираност 58 (без ауто-цитата), јануар 2016

Страни језици: Одлично познавање енглеског језика; добро познавање руског и француског језика

Учешће на пројектима:
Међународни:
2014-2018 COST Project ES1306 “Connecting European Connectivity Research”
2013-2017 COST Project IS1304 ”Expert judgment network bridging the gap between scientific uncertainty and evidence-based decision making”
2015-2017 Билатерални пројекат између Србије и Кине: Биохемијско понашање у животној средини и геомикробиолошки одговори на комбиновано загађење тешким металима, органским загађујућим супстанцама и флотационим реагенскима услед типичне експлоатације обојених метала у рударско топионичарском басену
2016-2017 Билатерални пројекат између Србије и Немачке: Геохронолошка испитивања језгра седимената Ђердапског језера – реконструкција историјског загађења

Национални:
2013-2015 Пројекат Министарства за науку и технолошки развој: “Геохемијска испитивања седиментних стена – фосила горива И загађиваћи животне средине” ОН176006
2011-2014, Пројекат Министарства за науку и технолошки развој ”Петрогенеза и минерални ресурси Карпато-балканида и њихов значај за заштиту животне средине”, ОН176019
2009-2011 Министарство заштите животне средине и просторног планирања, Пројекат ”Утицај аерозагађења на здравље становништва у Општинама Панчево, Вршац, и Бор”

Публикације:

Монографије:

 1. Kašanin-Grubin, M., Mihajlov, A. 2011. Nauka o životnoj sredini – interdisciplinarni pristup.  Univerzitet Educons – Fakultet zaštite životne sredine. ISBN 978-86-87785-27-4

Поглавља у монографијама:

 1. Vasić, N., Kašanin-Grubin, M. and Grubin, N. 1998. Sedimentological characteristics of limestones, In: Speleological Atlas of Serbia. Ed: Djurovic, P. Serbian Academy of Science and Arts, Sp. Iss. No. 52. pp. 290

Радови:

 1. Đorđević, T., Kašanin-Grubin, M., Gajica, G., Popović, Z., Matić, R., Josić, Lj., Milenković, M., Lazarević, A., Jovančićević, B. 2015. Fruška Gora mountainous environments – assessing the impact of geological setting and land use on soil properties J. Serb. Chem. Soc. DOI: http://dx.doi.org/10.2298/JSC151014001D
 2. Štrbac S., Kašanin-Grubin M., Jovančićević B. and Simonović P. 2015 Bioaccumulation of heavy metals and microelements in silver bream (Brama brama l.), northern pike (Esox lucius l.), sterlet (acipenser ruthenusl.), and common carp (cyprinus carpio l.) from Tisza river, Serbia Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A 78, 663–665.
 3. Perunović, T., Stojanović, K., Kašanin-Grubin, M., Šajnović, A., Simić, V., Jovančićević, B. i Brčeski, I. 2015. Geochemical investigation as a tool in determining of the potential hazard for soil contamination (Kremna Basin, Serbia). J. Serb. Chem. Soc. 80 (8) 1087–1099, JSCS–6122, doi:10.2298/JSC140917107M
 4. Perunović, T., Stojanović, K., Simić, V., Kašanin-Grubin, M., Šajnović, A., Erić, V., Schwarzbauer, J., Vasić, N., Jovančićević, B. i Brčeski, I. 2014. Organic geochemical study of the Lower Miocene Kremna Basin, Serbia. Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol. 84, 185-212.
 5. Štrbac, S., Šajnović, A., Budakov, Lj., Vasić, N., Kašanin-Grubin, M., Simonović, P., Jovančićević, B., 2014. Metals in the sediment and liver of four fish species from different trophic levels in Tisza River, Serbia. Chemistry and Ecology, 30 (2), 169-186. doi:10.1080/02757540.2013.841893
 6. Štrbac, S., Šajnović, A., Kašanin-Grubin, M., Vasić, N., Dojčinović, B., Simonović, P., Jovancicevic, B., 2014. Metals in sediment and Phragmites Australis (common reed) from Tisza river, Serbia. Applied Ecology and Environmental Research, 12, 1,  105-122.
 7. Kašanin-Grubin, M. 2013. Clay mineralogy as a crucial factor in badland hillslope processes. Catena, 106, 54-67.
 8. Ristić, R., Kašanin-Grubin, M., Radić, B., Nikić, Z. and Vasiljević, N. 2012. Land Degradation at the Stara Planina Ski Resort. Environmental Management, 49 (3), 580–592.
 9. Stevanović-Čarapina, H., Žugić-Drakulić, N., Kašanin-Grubin, M. and Mihajlov A. 2011. Assessment of air pollution impact on health in Pancevo. Journal of Environmental Protection and Ecology, 12 (4), 2360-2367. 
 10. Ivanković, N., Kašanin-Grubin, M., Brčeski, I. and Vukelić, N. 2010. Possible sources of heavy metals in urban soils: example from Belgrade, Serbia. Journal of Environmental Protection and Ecology, 11 (2), 455-464.
 11. Stevanović-Čarapina, H., Kašanin-Grubin, M., Žugić-Drakulić, N., Vasilić, R, Mihajlov, A. 2010. Improved methodology for assessing the environmental health indicators. Journal of Environmental Protection and Ecology, 11 (3), 941-948.
 12. Kašanin-Grubin, M. 2008.  Badlands and environmental change. Geographica Helvetica Jg. 63, Heft 1. 15-25.
 13. Kašanin-Grubin, M., Bryan, R. 2007. Lithological properties and weathering response on badland hillslopes.  Catena, 70, 68-78.
 14. Kuhn, N.J., Yair, A. and Kašanin-Grubin, M. 2004.  Spatial distribution of surface properties, runoff generation and landscape development in the Zin Valley Badlands, Northern Negev, Israel.  Earth Surface Processes and Landforms, 29, 11, 1417-1430.
 15. Obradović, J., Vasić, N., Kašanin-Grubin, M. and Grubin, N. 2000. Neogene lacustrine sediments and authigenic minerals geochemical characteristics. Ann. Géol. Penins. Balk. 63; 135-154.
 16. Kašanin-Grubin, M., Vasić, N., Grubin, N., Obradovic, J., Kostić, M. and Radaković, A. 1999/2000.  Analcime-calcite rock from the Razanj basin, Serbia, Trans. of the Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade. Vol. 38/39, 7-20.
 17. Obradović, J., Vasić, N., Kašanin-Grubin, M. and Grubin, N. 2000.  Neogene lacustrine sediments and authegenic minerals geochemical characteristics  Ann. Géol. Penins. Balk. 63, 135-154.