IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Гордана Гајица

Истраживач сарaдник

 

 

 

 

 

Адреса:

Центар за хемију - ИХТМ, Студентски трг 12-16, ИИИ спрат, Лабораторија 632, 11000 Београд, Србија
Телефон:: +381 11 3336724
Факс: +381 11 2636061
Електронска пошта: ggajica@chem.bg.ac.rs ; ggajica@gmail.com

Датум и место рођења: 1985 Книн, Република Хрватска

Образовање: 2010 Дипломирани хемичар животне средине

Звања:

2011 Истраживач приправник
2014 Истраживач сарадник

Чланства у друштвима: Српско хемијско друштво

Професионално искуство:

2011 – до данас Центар за хемију - ИХТМ
2012– до данас Aсистент на предмету Органске загађујуће супстанце (основне студије) и Органска геохемија и нафтне загађујуће сусптанце (мастер студије), Хемијски факултет,- Универзитет у Београду

Области интересовања:

• Хемија животне средине
• Органске и неорганске загађујуће супстанце у животној средини
• Органска геохемија
• Органска и неорганска геохемија седиментних стена и землјишта

Знанје језика: Српски (матернји), енглески и грчки

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2010–2013 ТЕМПУС пројекат: Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes
2012–2016 ТЕМПУС пројекат: Network for education and training for public environmental laboratories –NETREL
2015–2017 Билатерални пројекат између Републике Србије и Народне Републике Кине: Биохемијско понашанје у животној средини и геомикробиолошки одговори на комбиновано загађенје тешким металима, органским загађујућим супстанцама и флотационим реагенскима услед типичне експлоатације обојених метала у рударско топионичарском басену,
2016–2017 Билатерални пројекат између Републике Србије и Савезне Републике Немчке: Геохронолошка испитиванја језгра седимената Ђердапског језера – реконструкција историјског загађенја,
Основна истраживанја:
2011–2016 Геохемијска испитиванја седимената – фосилних горива и загађивача животне средине

Изабране публикације:

  1. Штрбац С., Гајица Г., Шајновић A., Васић Н., Стојановић К., Јованчићевић B. (2014) The use of biological markers in determination of origin and type of organic matter in the Tisza river sediments. Journal of the Serbian Chemical Society 79, 597-612. 
  2. Đorđević T., Kašanin-Grubin M., Gajica G., Popović Z., Matić R., Josić Lj., Milenković M., Lazarević A., Jovančićević B. (2015) Fruška gora mountainous environments – assessing the impact of geological setting and land use on soil properties. Journal of the Serbian Chemical Society, doi: 10.2298/JSC151014001D