IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Горица Веселиновић (рођена Грбовић)

Истраживач сардник

 

 

 

 

 

Адреса:

Центар за хемију - ИХТМ, Студентски трг 12-16, III спрат, Лабораторија 632, 11000 Београд, Србија
Телефон:: +381 11 3336724
Факс: +381 11 2636061
Електронска пошта: gorica.grbovic@gmail.com ; goricagrbovic@chem.bg.ac.rs

Датум & место рођења: 1985 Прибој, Србија

Образовање: 2010 Дипломирани хемичар животне средине

Звања:

2011 Истраживач приправник
2014 Истраживач сарадник

Чланства у друштвима: Српско хемијско друштво

Професионално искуство:

2011 – до данас Центар за хемију - ИХТМ
2012– Асистент на предмету Хемија вода и отпадних вода и Индустријска хемија – најбоље расположиве технике (основне студије), Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Области интересовања:

• Хемија животне средине
• Органске загађујуће супстанце у животној средини, УВ филтери
• Органска геохемија

Знање језика: Српски (матерњи), енглески и словеначки

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2013-2017 Training and research in environmental chemistry and toxicology – CEEPUS projekat
2012–2016 TEMPUS projekat: Network for education and training for public environmental laboratories –NETREL
Основна истраживања:
2011–2016 Геохемијска испитивања седимената – фосилна горива и загађивача животне средине

Изабране публикације:

  1. Gorica Grbović, Polonca Trebše, Darko Dolenc, Albert T. Lebedev, Mohamed Sarakha (2013) LC/MS study of the UV filter hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-benzoate (DHHB) aquatic chlorination with sodium hypochlorite. Journal of Mass Spectrometry, 48, 1232–1240.
  2. Rensheng Zhuang, Romina Žabar, Gorica Grbović, Darko Dolenc, Jun Yao, Tatjana Tišler, Polonca Trebše (2013) Stability and Toxicity of Selected Chlorinated Benzophenone-type UV Filters in Waters. Acta Chimica Slovenica, 60, 826–832.
  3. Gorica Grbović, Olga Malev, Darko Dolenc, Roberta Sauerborn Klobučar, Želimira Cvetković, Bruno Cvetković, Branimir Jovančićević and Polonca Trebše, “Synthesis, characterisation and aquatic ecotoxicity of the UV filter hexyl 2-(4-diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoate (DHHB) and its chlorinated by-products”, Environmental Chemistry 2015, http://dx.doi.org/10.1071/EN15013