IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Бојан Бонџић

 

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Студентски Трг 12-16, 11000 Београд
Телефон: 011/3336-740 Електронска пошта: bbondzic@chem.bg.ac.rs

Образовање:

2000-2005 Дипломирани Хемичар, Хемијски Факултет, Универзитет у Београду
2005-2008 Др Хемијских Наука, Универзитет у Дортмунду, Немачка

Звања: 2012- 20.., Научни Сарадник

Чланства у друштвима: Српско Хемијско Друштво

Професионлно искуство:

2009-2011 Постдокторски боравак, Tokyo University of Science, Jaпан
2012-2013 Постдокторски боравак , Универзитет у Хајделбергу, Немачка
2014 Постдокторски боравак, Max-Planck Institut fur Kohlenforschung, Милхајм, Немачка
2011- ИХТМ, Центар За Хемију

Области интересовања: Органска Хемија, Катализа прелазним металима, органокатализа

Знање језика: Српски (матерњи), Енглески, Немачки

Најзначајнији пројекти:

Meђународни:

2016- 2019, COST Action: CM15106 C-H activation in Organic synthesis (CHAOS)

Oсновна истразивања:

2012-20.. Пројекат 172020 Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Eкспериментална и теоријска проучавања реактивности и биолошка активност стереодефинисаних тиазолидина и синтетичких аналога.

Изабране публикације:

 1. Bondžić, B. P. “Rh catalyzed multicomponent tandem and one-pot reactions under hydroformylation conditions” J. Mol. Cat. A: Chemical  2015, 408, 310–334.
 2. Stojanović, M., Džambaski, Z., Bondžić, B., Aleksić, J., Baranac-Stojanović M. “4-Oxothiazolidines with Exocyclic C=C Double Bond(s): Synthesis, Structure, Reactions and Biological Activity“ Curr. Org. Chem. 2014, 18, 1108-1148. 
 3.  Džambaski, Z., Toljić, Đ., Bondžić, B.,  Marković, R., Baranac-Stojanović M. “Unusual mode of reactivity of 2-alkylidene-4-oxothiazolidine S-oxides under the pummerer reaction conditions“ Tetrahedron, 2013, 69 ,9819-9825.
 4. Bondžić, A. M., Lazarević-Pašti, T. D. Bondžić, B. P., Čolović, M. B., Jadranin, M. B. Vasić V. M. “Investigation of reaction between Quercetin and Au(III) in acidic media : Mechanism and indentification of reaction products“ New J. Chem., 2013, 37, 901-908 . 
 5. Bondžić, B. P., Dzambaski, Z., Bondzić, A., Marković, R. “π- annulation reactions of 4-thiazolidinone enaminones in the synthesis of fused bi- and tri-cyclic compounds“ Tetrahedron 2012, 68, 9556-9565. 
 6. Ishikawa, H., Bondžić, B. P.,Hayashi, Y., " Synthesis of (–)-Oseltamivir by Using a Microreactor in the Curtius Rearrangement", Eur. J. Org. Chem.  2011, 30, 6020-6031. 
 7. Krausova, Z.; Sehnal, P.; Bondžić, B. P.; Chercheja, S.; Eilbracht, P.; Stara, I. G.; Saman, D.; Stary, I..   "Helicene-Based Phosphite Ligands in Asymmetric Transition-Metal Catalysis: Exploring Rh-Catalyzed Hydroformylation and Ir-Catalyzed Allylic Amination",   Eur. J. Org. Chem.  2011,  20-21,  3849-3857.  
 8. Bondžić, B. P. Urushima, T., Ishikawa, H., Hayashi, Y., "Assymetric Epoxidation of a-Substituted Enals Using Diphenyl Prolinol catalyst", Org. Lett., 2010, 12, 5434-5437. 
 9. Bondžić, B. P., Eilbracht, P., "A Novel Access to Tetrahydro β-Carbolines via One-Pot Hydroformylation / Fischer Indole Synthesis: Rearrangement of 3,3- Spiroindoleninium Cations", Org. Lett., 2008, 10, 3433–3436. 
 10. Bondžić B. P., Farwick, A., Liebich, J., Eilbracht, P., "Application of Iridium Catalized Allylic Substitution Reactions in the Synthesis of Branched Triptamines and Homologues via Tandem Hydroformylation/Fischer Indole Synthesis", Org. Biomol. Chem. 2008, 20, 3723-3731.Highlighted in Synfacts, 2008, 12, 1301. 
 11. Bondžić, B. P., Eilbracht, P., "Syntheses of Tetrahydro-β-Carbolines via Tandem Hydformylation / Pictet-Spengler Reaction, Scope and limitations", Org. Biomol. Chem. 2008, 21, 4059-4063.