IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Ана Марија Балаж

 

 

 

 

 

 

Адреса:

Никодима Милаша 8/46
Телефон: 0637290124
Електронска пошта: ambalaz@gmail.com

Образовање:

2014- Докторске академске студије, смер биохемија, Универзитет у Београду
2013-2014. Мастер академске студије, смер биохемија, Универзитет у Београду
2006-2013. Основне академске студије, смер биохемија, Универзитет у Београду

Звања: 2015- Истраживач приправник, Институт за Хемију, Технологију и Металургију, Београд

Области интересовања:

Високо ефикасна претрага мутаната ензима која се базира на употреби проточне цитометрије, Диригована еволуција ензима и њихов скрининг у циљу детекције ензима са побољшаним особинама, Пречишћавање и карактеризација рекомбинантних ензима

Знање језика: Српски (матерњи), Енглески

Изабране публикације:

Радови у међународним часописима са СЦИ листе (M23)

Војин М. Тадић, Ана Марија Ј. Балаж, Марија П. Петрић, Снежана М. Милошевић, Невена Д. Зеленовић, Мартин З. Распор, Јован М. Тадић, Радивоје М. Продановић, „Cloning of the gene for a carbohydrate oxidase from Lactuca sativa in the yeasts Saccharomyces cerevisiae and Pichia pastoris“, Хемијска индустрија (2014).

Саопштења са скупова националног значаја штампана у изводима (M64)

Aна Марија Балаж, Радивоје Продановић. Cloning and expression cellobioso dehydrogenase from Phanerochaete chrysosporium as himera with enhanced green fluorescent protein from Aequoera victoria. 2nd Conference of the Young Chemists of Serbia, Niš 2014, Book of Abstracts p.125 (2014).