IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Љубица Анђелковић

Истраживач сарадник

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Студентски трг 12-16, 11000 Београд
Лабораторија 544
Телефон: 011-3336-754
Мобилни телефон: 069-1110-309
Електронска пошта: ljubica@chem.bg.ac.rs

Образовање:

2008 Дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2009 Мастер хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2015 Доктор хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.

Звања:

2009 Истраживач приправник
2012 Истраживач сарадник

Чланства у друштвима: Српско хемијско друштво

Професионално искуство:

2009 – у току ИХТМ, Центар за хемију
2014/2015, 2015/2016 Асистент на предмету Теорија хемијске везе на Хемијском факултету Универзитета у Београду
2012 – у току Сарадник Регионалног центра за таленте “Михајло Пупин”, Панчево, Србија

Области интересовања:

теоријска хемија, координациона хемија, (био)неорганска хемија, теорија функционала густине, вибронско купловање, магнетне особине прелазних метала, спинска стања прелазних метала

Знање језика: Енглески, Шпански

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2014 – 2018 - CMST COST Action CM1305 (Explicit Control Over Spin-states in Technology and Biochemistry (ECOSTBio))
Основна истраживања:
2006 – 2011 – Хемијске и биохемијске консеквенце метал-лиганд интеракција
2011 – у току – Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и функционалних материјала релевантних у (био)нанотехнологији

Изабране публикације:

  1. Andjelković, Lj.; Gruden-Pavlović, M. Zlatar, M. Density functional theory study of the multimode Jahn-Teller problem in the open-shell corannulenes and coronenes. Chemical Physics 2015, 460, 64-74.
  2. Perić, M.; Andjelković, Lj.; Zlatar, M.; Daul, C.; Gruden-Pavlović, M. DFT investigation of the influence of Jahn–Teller distortion on the aromaticity in square-planar arsenic and antimony clusters. Polyhedron 2014, 80, 69-80.
  3. Stepanović, S.; Andjelković, Lj.; Zlatar, M.; Andjelković, K.; Gruden-Pavlović, M.; Swart, M. Role of Spin State and Ligand Charge in Coordination Patterns in Complexes of 2,6-Diacetylpyridinebis(semioxamazide) with 3d-Block Metal Ions: A Density Functional Theory Study. Inorganic Chemistry 2013, 52, 13415-13423.
  4. García-Fernández, P.; Andjelković, Lj.; Zlatar, M.; Gruden-Pavlović, M.; Dreuw, A. A simple monomer-based model-Hamiltonian approach to combine excitonic coupling and Jahn-Teller theory. Journal of Chemical Physics 2013, 139, 174101.
  5. Andjelković, Lj.; Gruden-Pavlović, M.; Daul, C.; Zlatar, M. The Choice of the Exchange-Correlation Functional for the Determination of the Jahn–Teller Parameters by the Density Functional Theory. International Journal of Quantum Chemistry 2013, 113, 859-864.
  6. Andjelković, Lj.; Perić, M.; Zlatar, M.; Grubišić, S.; Gruden-Pavlović, M. Magnetic criteria of aromaticity in a benzene cation and anion: how does the Jahn–Teller effect influence the aromaticity? Tetrahedron Letters 2012, 53, 794-799.
  7. Gruden-Pavlović, M.; García-Fernández, P.; Andjelković, Lj.; Daul, C.; Zlatar, M. Treatment of the Multimode Jahn–Teller Problem in Small Aromatic Radicals. Journal of Physical Chemistry A 2011, 115, 10801-10813.