IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Слађана Костић Рајачић

Научни саветник

 

 

 

 

 

Адреса:

Центар за хемију, Хемијски факултет, Студентски трг 14-16, I спрат, соба 463,
11158 Београд 118, ПАК 105104, Србија
Телефон: 011-3336-759
Факс: 011-2636-061
Електронска пошта: srkostic@chem.bg.ac.rs

Образовање:

1990 Дипломирани хемичар
1994 Магистар хемијских наука
1998 Доктор хемијских наука

Звања:

1991 Истраживач приправник
1995 Истраживач сарадник
1998 Научни сарадник
2004 Виши научни сарадник
2009 Научни саветник

Чланства у друштвима: Српско хемијско друштво

Професионлно искуство: 1991 – ИХТМ – Центар за хемију

Области интересовања:

Органска хемија и биохемија. Синтеза хетероцикличних једињења и фармаколошка карактеризација новосинтетисаних лиганада. Компјутерска хемија, проучавање интеракција лиганд-рецептор.

Знање језика: енглески

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:
1991 – 2001 Синтеза и биоактивност допаминергичких агониста, антагониста и антикоагуланаса
2005 – 2006 Моделовање и синтеза хетероцикличних једињења са биолошком активношћу
2006 – 2010 Синтеза и карактеризација биолошки активних супстанци и компјутерска симулација биолошких система
2011 – 2014 Проучавање односа структуре и активности новосинтетисаних биолошки активних супстанци

Изабране публикације:

Публиковани радови:

  1. Arylpiperazine Dopamineric Ligands Protect Neuroblastoma Cells from Nitric Oxide (NO)-Induced Mitochondrial Damage and Apoptosis, Tovilovic Gordana,  Zogovic Nevena S,  Harhaji-Trajkovic Ljubica M,  Misirkic-Marjanovic Maja S,  Janjetovic Kristina D,  Vucicevic Ljubica M,  Kostic-Rajacic Sladjana V,  Schrattenholz Andre,  Isakovic Aleksandra J,  Soskic Vukic,  Trajkovic Vladimir S , CHEMMEDCHEM, (2012), 7 (3), 495-508
  2.  Modeling key interactions between the second extracellular loop of the dopamine D2 receptor and arylpiperazine ligands, Sukalovic Vladimir V,  Soskic Vukic , Andric Deana B,  Roglic Goran M,  Kostic-Rajacic Sladjana V , JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, (2012), 77(3), 259-277
  3. The mechanisms responsible for neuroprotective capacity of arylpiperazine dopaminergic ligands against cell death induced by sodium nitroprusside, Ignjatovic Djurdjica S , Vojnovic-Milutinovic Danijela,  Nikolic-Kokic Aleksandra L , Slavic Marija,  Andric Deana B,  Tomic Mirko D,  Kostic-Rajacic Sladjana V , EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, (2012), 683 (1-3), 93-100
  4. Investigation of Antibacterial Activity of Cinnamyl Derivatives of Arylpiperazine, Novakovic Irena T,  Penjisevic Jelena , Sukalovic Vladimir V , Andric Deana B,  Roglic Goran M , Kostic-Rajacic Sladjana V, ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, (2012), 64 (1), 15-20
  5. Interactions of N-{[2-(4-phenyl-piperazin-1-yl)-ethyl]-phenyl}-2-aryl-2-yl-acetamides and 1-{[2-(4-phenyl-piperazin-1-yl)-ethyl]-phenyl}-3-aryl-2-yl-ureas with dopamine D-2 and 5-hydroxytryptamine 5HT(1A) receptors, Sukalovic Vladimir V,  Ignjatovic Djurdjica S,  Tovilovic Gordana,  Andric Deana B,  Shakib Kaveh,  Kostic-Rajacic Sladjana V,  Soskic Vukic , BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, (2012), 22 (12), 3967-3972
  6. Pharmacological Evaluation of Halogenated and Non-halogenated Arylpiperazin-1-yl-ethyl-benzimidazoles as D-2 and 5-HT2A Receptor Ligands, Tomic Mirko D,  Vaskovic Djurdjica S,  Tovilovic Gordana,  Andric Deana B , Penjisevic Jelena,  Kostic-Rajacic Sladjana V , ARCHIV DER PHARMAZIE, (2011), 344 (5), 287-291
  7. Simultaneous Determination of Pb and Cd Traces in Water Samples by Anodic Stripping Voltammetry Using a Modified GC Electrode, Stankovic Dalibor M,  Manojlovic Dragan D,  Roglic Goran M,  Kostic-Rajacic Sladjana V,  Andjelkovic Ivan,  Dojcinovic Biljana P,  Mutic Jelena J , ELECTROANALYSIS, (2011), 23 (8), 1928-1933