IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Александра Шајновић

Виши научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Студентски трг 12-16, 11000 Београд
Лабораторија 631, III спрат
Телефон: +381 11 3336 724
Факс: +381 11 26 36 061
Електронска пошта: sajnovica@chem.bg.ac.rs

Образовање:

1998. Дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2002. Магистар хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2008. Доктор хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.

Звања:

2004. Истраживач сарадник
2008. Научни сарадник
2015. Виши научни сарадник

Чланства у друштвима: Српско хемијско друштво

Професионално искуство:

2004.– ИХТМ – Центар за хемију, Универзитет у Београду
2001.-2004. Асистент приправник на Хемијском факултету Универзитета у Београду за предмете:

 • Аналитичка хемија
 • Хемија животне средине II
 • Хемија воде и отпадних вода
 • Индустријска хемија

2004.-2012. Асистент на Хемијском факултету Универзитета у Београду (хонорарни рад) за предмете:

 • Загађивачи земљишта
 • Индустријска хемија
 • Нафтни загађивачи
 • Органска геохемија и нафтни загађивачи

Области интересовања:

- Геохемијска карактеризација различитих типова седиментних стена (језерски неогени седименти, изворне стене за нафту, битуминозни шкриљци, угљеви, речни муљеви)

- Органско-геохемијска карактеризација сирових нафти

- Оптимизација услова пиролитичких и оксидационих техника за испитивање асфалтена и малтена оклудованих у њима.

Знање језика:

енглески

Најзначајнији пројекти:

Међународни
Истраживач на пројекту:

2010.-2013. „Модернизација последипломских студија хемије и њој сродних програма “ (No. 511044-1-TEMPUS-2010-1-UK-JPCR)
http://www.tempus-mchem.ac.rs/hidden/people.aspx
2012.-2016. „Мрежа за образовање и обуку јавних лабораторија за животну средину“ (NETREL) (No. 530554-TEMPUS-1-2012-1-SK-TEMPUS-JPHES)
http://www.netrel.uns.ac.rs/

Основна истраживања
Истраживач на пројекту:

2002. – 2006. Проучавање структуре, сасатава и трансформација природних производа Земљине коре (број 1574)
2006. – 2010. Геохемијска испитивања у функцији проналажења нових лежишта фосилних горива и заштите животне средине (број 146008)
2010. – 2016. Геохемијска испитивања седиментних стена – фосилна горива и загађивачи животне средине (број 176006)

Чланства у комисијама:

Израда и одбрана 3 докторске дисертације на Хемијском факултету Универзитета у Београду (2014. i 2015.)
Израда и одбрана 5 мастер радова на Хемијском факултету Универзитета у Београду (2009. – 2011.)
Израда и одбрана 28 дипломских радова на Хемијском факултету Универзитета у Београду (2005. – 2011.)

Изабране научне публикације:

 1. Šajnović A., Stojanović K., Jovančićević B., Cvetković O. (2008) Biomarker distributions as indicators for the depositional environment of lacustrine sediments in the Valjevo-Mionica basin (Serbia). CHEMIE DER ERDE-Geochemistry 68, 395-411. 
 2. Životić D., Wehner H., Cvetković O., Jovančićević B., Gržetić I., Scheeder G., Vidal A. Šajnović A., Ercegovac M., Simić V. (2008) Petrological, organic geochemical and geochemical characteristics of coal from the Soko mine, Serbia. International Journal of Coal Geology 73, 285-306. 
 3. Šajnović A., Simić V., Jovančićević B., Cvetković O., Dimitrijević R., Grubin N. (2008) Sedimentation History of Neogene Lacustrine Sediments of Sušeočka Bela Stena Based on Geochemical Parameters (Valjevo-Mionica Basin, Serbia). Acta Geologica Sinica-English Edition 82, 1201-1212. 
 4. Stojanović K., Jovančićević B., Šajnović A., Sabo T., Vitorović D., Schwarzbauer J. and Golovko A. (2009) Pyrolysis and Pt(IV)- and Ru(III)-ion catalyzed pyrolysis of asphaltenes in organic geochemical investigation of a biodegraded crude oil (Gaj, Serbia). Fuel 88, 287-296. 
 5. Šajnović A., Stojanović K., Jovančićević B., Golovko A. (2009) Geochemical investigation and characterisation of Neogene sediments from Valjevo-Mionica Basin (Serbia). Environmental Geology 56, 1629-1641. 
 6. Životić D., Jovančićević B., Schwarzbauer J., Cvetković O., Gržetić I., Ercegovac M., Stojanović K., Šajnović A. (2010) The Petrographical and organic geochemical composition of coal from the East field, Bogovina basin (SERBIA). International Journal of Coal Geology 81, 227-241. 
 7. Stojanović K., Šajnović A., Sabo J.T., Golovko A., Jovančićević B. (2010) Pyrolysis and Catalyzed Pyrolysis in the Investigation of a Neogene Shale Potential from Valjevo-Mionica Basin, Serbia. Energy & Fuels 24, 4357-4368. 
 8. Šajnović A., Stojanović K., Pevneva G., Golovko A. and Jovančićević, B. (2010) Origin, organic geochemistry, and estimation of the generation potential of Neogene lacustrine sediments from the Valjevo–Mionica Basin, Serbia. / Происхождение, характеристика органического вещества и оценка генерационного потенциала неогеновых озерных осадочных пород (бассейн Валево-Мионица, Сербия). Geochemistry International /Geokhimiya 48, 678-694 / 723-740. 
 9. Mrkić S., Stojanović K., Kostić A., Nytoft P. H. , Šajnović A. (2011) Organic geochemistry of Miocene source rocks from the Banat Depression (SE Pannonian Basin, Serbia). Organic geochemistry 42, 665-677. 
 10. Stojanović K., Коstić A., Šajnović A. Pevneva G., Golovko A. and Jovančićević,B. (2011) Validation of Data on Cyclic Biomarker Hydrocarbons, Naphthalenes, Phenanthrenes, and Alkyldibenzothiophenes Obtained by Gas Chromatographic–Mass Spectrometric Analysis of Lube Oils. Petroleum chemistry 51, 243-251. 
 11. Šajnović A., Stojanović K, Simić V., Pevneva G., Golovko A., .Jovančićević B. (2011) Studying of liquid thermolysis products of various types of immature kerogen in sedimentary lacustrine rocks from the valjevo-Mionica basin, Serbia, and the effect of Pt(4+) and Ru(3+) ions on their yield and the hydrocarbon composition / Исследование жидких продуктов термолиза различных типов непреобразованного керогена неогеновых озерных осадочных пород (Валево-Мионица бассейн, Сербия) и влияния Pt4+ и Ru3+ ионов на их выход и углеводородный состав. Geochemistry International /Geokhimiya 49, 1022-1034 / 1083-1096.
 12. Životić D., Stojanović K., Gržetić I., Jovančićević B., Cvetković O., Šajnović A., Simić V., Stojaković R., Scheeder G. (2012) Petrological and geochemical composition of lignite from the D field, Kolubara basin (Serbia). International Journal of Coal Geology 111, 5-22. 
 13. Šajnović A., Stojanović K., Simić V., Jovančićević B. (2012) Geochemical and Sedimentation History of Neogene Lacustrine Sediments from the Valjevo-Mionica Basin (Serbia). In the book Geochemistry - Earth's System Processes edited by Dionisios Panagiotaras, ISBN 978-953-51-0586-2, InTech, May 5, 2012, 1-26. 
 14. Stojanović K., Životić D., Šajnović A., Cvetković O., Nytoft H.P., Scheeder G. (2012) Drmno lignite field (Kostolac Basin, Serbia): origin and palaeoenvironmental implications from petrological and organic geochemical studies. Journal of the Serbian Chemical Society 77, 1109-1127. 
 15. Miladinović D., Ilić B., Najman S., Cvetković O., Šajnović A., Miladinović M., Nikolić N. (2013) Antioxidative responses to seasonal changes and chemiluminescence assay of Astragalus onobrychis leaves extract. Central European Journal of Chemistry 11, 123-132. 
 16. Perunović T., Stojanović K., Simić V., Kašanin-Grubin M., Šajnović A., Erić V., Schwarzbauer J., Vasić N., Jovančićević B., Brčeski I. (2014) Organic geochemical study of the lower Miocene Kremna basin, Serbia. Annales Societatis Geologorum Poloniae 84, 185-212. 
 17. Grba N., Šajnović A., Stojanović K., Simić V., Jovančićević B., Roglić G., Erić V. (2014) Preservation of diagenetic products of β-carotene in sedimentary rocks from the Lopare Basin (Bosnia and Herzegovina). Chemie der Erde-Geochemistry 74, 107-123. 
 18. Štrbac S., Gajica G., Šajnović A., Vasić N., Stojanović K., Jovančićević B. (2014) The use of biological markers in determination of origin and type of organic matter in the Tisza river sediments. Journal of the Serbian Chemical Society 79, 597-612. 
 19. Štrbac S., Šajnović A., Budakov Lj., Vasić N., Kašanin-Grubin M., Simonović P., Jovančićević B. (2014) Metal in the sediment and liver of four fish species from different trophic levels in Tisza River, Serbia. Chemistry and Ecology 30, 169-186. 
 20. Štrbac S., Šajnović A., Kašanin-Grubin M., Vasić N., Dojčinović B., Simonović P., Jovančićević B. (2014) Metals in Sediment and Phragmites Australis (Common Reed) from Tisza River, Serbia. Applied ecology and environmental research 12, 105-122. 
 21. Grba N., Neubauer F., Šajnović A., Stojanović K., Jovančićević B. (2015) Heavy metal contents of Neogene sediment as significant geogenic hazard for surface and groundwater contamination in reagion of northeastern (NE) part of Bosnia and Herzegovina (eastern Posavina and Lopare basin). Journal of the Serbian Chemical Society 80, 827-838. 
 22. Perunović T., Stojanović K., Kašanin-Grubin M., Šajnović A., Simić V., Jovančićević B., Brčeski I. Geochemical investigation as a toll in determining of the potential hazard for soil contamination (Kremna Basin, Serbia). Journal of the Serbian Chemical Society doi: 10.2298/JSC170914108P