IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Јасна Џунузовић

научни саветник

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Група за полимере, Студентски трг 12-16,11158 Београд
Соба 635
Телефон: 011-2635839
Факс: 011-2636061
Електронска пошта: jasnav2002@yahoo.com; jdzunuzovic@ihtm.bg.ac.rs

Образовање:

2000. Дипломирани инжењер технологије, Teхнолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
2003. Магистар техничких наука, Teхнолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
2006. Доктор хемијских наука, Факултет за биологију и хемију, Универзитет у Osnabrück-у, Немачка

Звања:

2001. Истраживач стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
2003. Научни сарадник Института за хемију, Универзитета у Osnabrück-у, Немачка
2007. Истраживач приправник ИХТМ-а
2008. Научни сарадник
2011. Виши научни сарадник
2015. Научни саветник

Чланства у друштвима: Члан Српског хемијског друштва

Професионлно искуство:

2001. – 2003. Израда магистарске тезе (Технолошко-металуршки факултет, Београд) са тромесечним боравком у Институту за хемију, Универзитета у Osnabrück-у, Немачка
2003. – 2007. Израда докторске тезе на Институту за хемију, Универзитет у Osnabrück-у, Немачка, као и одржавање вежби студентима из области физичке хемије и хемије макромолекула
2007. – ИХТМ, Центар за хемију

Награде и признања:

1997., 1998., 1999., 2000. “Панта Тутунџић” - Годишње награде Технолошко-металуршког факултета, Београд, намењене студентима за изузетан успех
2001. “Панта Тутунџић” - Награда Технолошко-металуршког факултета, Београд, за целокупно студирање
2001. Специјално признање Српског хемијског друштва за изузетан успех у току студија на Технолошко-металуршком факултету, Београд
2003. Награда Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за успешно завршене постдипломске студије у предвиђеном року
2007. Награда компаније “Felix-Schoeller” GmbH & Co. KG, Osnabrück, Немачка, за најуспешнију докторску тезу из области хемије на Универзитету у Osnabrück-у за 2006. годину

Области интересовања:

- Синтеза, модификација и карактеризација хиперразгранатих полимера различитих псеудо генерација применом различитих процедура.
- Синтеза и карактеризација умрежених полиуретана на бази различитих хиперразгранатих полиестара и поли(диметилсилоксана) са различитим крајњим групама.
- Синтеза и карактеризација полимерних нанокомпозита на бази различитих немодификованих и површински модификованих нанопуниоца (Ag, Fe2O3, TiO2, SiO2) и различитих полимерних матрица (PMMA, PS, епоксидна и алкидна смола, незасићени полиестри).
- Испитивање структуре и својстава синтетисаних полимера и полимерних нанокомпозита применом различитих метода: FTIR, NMR и UV спектроскопија, осмометрија напона паре, МАLDI-ТОF и ESI масена спектрометрија, GPC, статичко и динамичко расипање светлости, WАXS, SАXS, XRD, вискозиметрија разблажених раствора, бубрење у различитим растварачима, реологија концентрованих раствора и растопа, динамичко механичка анализа, SEM, TEM, DSC анализа, термогравиметрија, испитивње антикорозионих и диелектричних својстава итд.

Знање језика: Енглески и немачки

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:
2001. - 2003. „Синтеза, модификација и карактеризација синтетских и природних полимерних материјала“, евид. бр. 1948, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
2007. - 2010. „Синтеза и карактеризација полимера и полимерних (нано)композита дефинисане молекулске и надмолекулске структуре“, Пројекат бр. 142023, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
2011. - 2016. „Синтеза и карактеризација нових функционалних полимера и полимерних нанокомпозита“, Пројекат бр. 172062, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Изабране публикације:

Монографије:

 1. J. Vuković, "Hyperbranched Polymers Based on Aliphatic Polyesters – Synthesis and Characterization", VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG, Saarbrücken, Deutschland, (2008), (ISBN: 978-3-639-06007-2).

Поглавља:

 1. J. V. Džunuzović, E. S. Džunuzović, „Rheological behavior of hyperbranched polymers“, In (Ed: Geoffrey Mitchell): Rheology: Theory, Properties and Practical Applications, ISBN: 978-1-62618-963-8; ISBN: 978-1-62618-999-7 (eBook), Nova Science Publishers, Inc. New York, Chapter 14 (2014) 359-382.
 2. V. V. Vodnik, E. S. Džunuzović, J. V. Džunuzović, „Synthesis and Characterization of Polystyrene Based Nanocomposites“, In (Ed: Cole Lynwood): Polystyrene Synthesis, Characterisctics and Applications, ISBN: 978-1-63321-356-2; ISBN: 978-1-63321-371-5 (eBook) Nova Science Publishers, Inc. New York, Chapter 8 (2014) 201-240.
 3. J. Vuković, S. Jovanović, M. D. Lechner, V. Vodnik, "Synthesis and Molecular Structure Investigation of Aliphatic Hyperbranched Polyesters" in: Modern Trends in Macromolecular Chemistry, ISBN: 978-1-60741-252-6, Nova Science Publishers, Inc. New York, (2009) 39-59.

Публиковани радови:

 1. J. D. Rusmirović, K. T. Trifković, B. Bugarski, V. B. Pavlović, J. Džunuzović, M. Tomić, A. D. Marinković, High performance unsaturated polyester based nanocomposites: Effect of vinyl modified nanosilica on mechanical properties. Express Polymer Letters, 10(2) (2016) 139–159.
 2. J. D. Rusmirović, T. Radoman, E. S. Džunuzović, J. V. Džunuzović, J. Markovski, P. Spasojević, A. D. Marinković, Effect of the modified silica nanofiller on the mechanical properties of unsaturated polyester resins based on recycled polyethylene terephthalate. Polymer Composites (2015) DOI 10.1002/pc.23613.
 3. P. M. Spasojević, V. V. Panić, J. V. Džunuzović, A. D. Marinković, A. J. J. Woortman, K. Loos, I. G. Popović, High performance alkyd resins synthesized from postconsumer PET bottles. RSC Advances 5 (2015) 62273–62283.
 4. T. S. Radoman, J. V. Džunuzović, K. T. Trifković, T. Palija, A. D. Marinković, B. Bugarski, E. S. Džunuzović, Effect of surface modified TiO2 nanoparticles on thermal, barrier and mechanical properties of long oil alkyd resin-based coatings. Express Polymer Letters 9 (2015) 916-931.
 5. T. S. Radoman, J. V. Džunuzović, K. B. Jeremić, B. N. Grgur,  D. S. Miličević, I. G. Popović, E. S. Džunuzović, Improvement of epoxy resin properties by incorporation of TiO2 nanoparticles surface modified with gallic acid esters. Materials and Design 62 (2014) 158-167.
 6. I. D. Vukoje, V. V. Vodnik, J. V. Džunuzović, E. S. Džunuzović, M. T. Marinović-Cincović, K. Jeremićc, J. M. Nedeljković, Characterization of silver/polystyrene nanocomposites prepared by in situ bulk radical polymerization. Materials Research Bulletin  49 (2014) 434-439.
 7. M. V. Pergal, J. V. Džunuzović, R. Poręba, D. Micić, P. Stefanov, L. Pezo, M. Špírková, Surface and thermomechanical characterization of polyurethane networks based on poly(dimethylsiloxane) and hyperbranched polyester. Express Polymer Letters, 7(10) (2013) 806-820.
 8. M. V. Pergal, J. V. Džunuzović, R. Poręba, M. Steinhart, M. M. Pergal, V. V. Vodnik, M. Špírková, Structure-property correlation study of novel poly(urethane-ester-siloxane) networks. Industrial & Engineering Chemistry Research, 52(18) (2013) 6164-6176.
 9. M. V. Pergal, J. V. Džunuzović, R. Poręba, S. Ostojić, A. Radulović, M. Špírková, Microstructure and properties of poly(urethane-siloxane)s based on hyperbranched polyester of the fourth pseudo generation. Progress in Organic Coatings 76(4) (2013) 743-756.
 10. E. S. Džunuzović,  J. V. Džunuzović, T. S. Radoman, M. T. Marinović-Cincović, Lj. B. Nikolić, K. B. Jeremić, J. M. Nedeljković, Characterization of in situ prepared nanocomposites of PS and TiO2 nanoparticles surface modified with alkyl gallates: effect of alkyl chain length. Polymer Composites 34 (2013) 399-407.
 11. V. V. Vodnik, Z. Šaponjić, J. V. Džunuzović, U. Bogdanović, M. Mitrić, J. Nedeljković, Anisotropic silver nanoparticles as filler for the formation of hybrid nanocomposites. Materials Research Bulletin 48 (2013) 52-57.
 12. J. V. Džunuzović, M. V. Pergal, R. Poręba, V. V. Vodnik, B. R. Simonović, M. Špírková, S. Jovanović, Analysis of dynamic mechanical, thermal and surface properties of poly(urethane-ester-siloxane) networks based on hyperbranched polyester. Journal of Non-Crystalline Solids 358(23) (2012) 3161-3169.
 13. J. V. Džunuzović, M. V. Pergal, R. Poręba, S. Ostojić, N. Lazić, M. Špírková, S. Jovanović, Studies of the thermal and mechanical properties of poly(urethane–siloxane)s cross-linked by hyperbranched polyesters. Industrial & Engineering Chemistry Research 51(33) (2012) 10824-10832.
 14. E. S. Džunuzović, J. V. Džunuzović, A. D. Marinković, M. T. Marinović-Cincović, K. B. Jeremić, J. M. Nedeljković, Influence of surface modified TiO2 nanoparticles by gallates on the properties of PMMA/TiO2 nanocomposites. European Polymer Journal 48(8) (2012) 1385-1393.
 15. V. Vodnik, D. K. Božanić, J. V. Džunuzović, I. Vukoje, J. Nedeljković, Silver/polystyrene nanocomposites: Optical and thermal properties. Polymer Composites 33(5) (2012) 782-788.
 16. E. S. Džunuzović, S. V. Tasić, B. R. Božić, J. V. Džunuzović, B. M. Dunjić, K. B. Jeremić, Mechanical and thermal properties of UV cured mixtures of linear and hyperbranched urethane acrylates. Progress in Organic Coatings 74 (2012) 158-164.
 17. M. V. Pergal, J. V. Džunuzović, S. Ostojić, M. M. Pergal, A. Radulović,  S. Jovanović, Poly(urethane-siloxane)s based on hyperbranched polyester as crosslinking agent: synthesis and characterization. Journal of the Serbian Chemical Society 77(7) (2012) 919-935.
 18. V. V. Vodnik, D. K. Božanić, E. Džunuzović, J. Vuković, J. M. Nedeljković, Thermal and optical properties of silver-poly(methylmethacrylate) nanocomposites prepared by in-situ radical polymerization. European
  Polymer Journal 46(2) (2010) 137-144.
 19. E. Džunuzović, M. Marinović-Cincović, J. Vuković, K. Jeremić, J. M. Nedeljković, Thermal properties of PMMA/TiO2 nanocomposites prepared by in-situ bulk polymerization. Polymer Composites 30(6) (2009) 737-742.
 20. J. Vuković, S. Jovanović, M. D. Lechner, V. Vodnik, Melt rheology of aliphatic hyperbranched polyesters. Journal of Applied Polymer Science 112(5) (2009) 2925-2934.
 21. V. V. Vodnik, J. V. Vuković, J. M. Nedeljković, Synthesis and characterization of silver—poly(methylmethacrylate) nanocomposites. Colloid and Polymer Science 287(7) (2009) 847-851.
 22. E. Džunuzović, M. Marinović-Cincović, K. Jeremić, J. Vuković, J. Nedeljković, Influence of α-Fe2O3 nanorods on the thermal stability of poly(methyl methacrylate) synthesized by in situ bulk polymerisation of methyl methacrylate. Polymer Degradation and Stability 93(1) (2008) 77-83.
 23. G. Berth, J. Vuković, M. D. Lechner, Physicochemical characterization of carrageenans – a critical reinvestigation. Journal of Applied Polymer Science 110(6) (2008) 3508-3524.
 24. J. Vuković, M. D. Lechner, S. Jovanović, Rheological properties of concentrated solutions of aliphatic hyperbranched polyesters. Macromolecular Chemistry and Physics 208(21) (2007) 2321-2330.
 25. J. Vuković, D. Steinmeier, M. D. Lechner, S. Jovanović, B. Božić, Thermal degradation of aliphatic hyperbranched polyesters and their derivatives. Polymer Degradation and Stability 91(8) (2006) 1903-1908. 

Укупно 49 објављених радова.