IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Мирјана Цветковић

Истраживач приправник

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Студентски трг 12-16, 11000 Београд, Србија
Центар за инструменталну анализу, (приземље, соба 311)
Телефон: +381 11 2630474
Факс: +381 11 2636061
Електронска пошта: miracvet@chem.bg.ac.rs

Образовање:

2012. Дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2013. Мастер хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2013. Уписане докторске академске студије-Хемијске науке, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.

Звања: 2013. Истраживач приправник

Чланства у друштвима: Српско хемијско друштво

Професионално искуство:

2013. и сада ИХТМ – Центар за хемију.
2014. 35. Тест оспособљености Организације за забрану хемијског оружја (OPCW)

Области интересовања: Хемија секундарних метаболита

Знање језика: Енглески

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2015 и сада Секундарни метаболити дивље-растућих и култивисаних биљака са потенцијалном биолошком активношћу (Пројекат међуакадемијске сарадње између Бугарске академије наука (БАН) и Српске академије наука и уметности (САНУ))

Основна истраживања:
2011 – 2016. - Биоактивни природни производи самониклих, гајених и јестивих биљака: одређивање структуре и активности

Изабране публикације:

  1. Cvetković M., Đorđević I., Jadranin M., Vajs V., Vučković I., Menković N., Milosavljević S., Tešević V., Further Amphoricarpolides from the Surface Extracts of Amphoricarpos Complex from Montenegro, Chemistry and Biodiversity, 11 (9), 1428-1437, (2014).
  2. Miroslav Novaković, Irena Novaković, Mirjana Cvetković, Dušan Sladić, Vele Tešević. Antimicrobial activity of the diarylheptanoids from the black and green alder. Brazilian Journal of Botany, 38(3), 441-446, (2015).