IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Срђан Туфегџић

истраживач сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ-Центар за хемију, Лабораторија за биоорганску и медицинску хемију,
Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, први спрат, лабораторија 481,
11158 Београд, ПАК 105104, Србија Телефон: +381113336683
Факс: +381112636061
Мобилни телефон: +381642367673
Електронска пошта: srdjant@chem.bg.ac.rs

Образовање:

2000. дипломирани хемичар

Звања:

2000. Асистент приправник
2003. Истраживач приправник
2013. Истраживач сарадник

Чланства у друштвима: Члан Српског хемијског друштва

Професионлно искуство:

Од 2000. до 2002. Хемијски факултет Универзитета у Београду од 2003. и даље ИХТМ – Центар за хемију

Области интересовања:

Синтезе биолошки активних органских молекула, Изоловање природних производа из морских организама, Хроматографске методе раздвајања, Микробиолошки тестови, Квантитативни однос структуре и активности, Комбинаторна хемија

Знање језика: Српски језик (матерњи језик), Енглески, Француски

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:
2011-2014. године Интеракције природних производа, њихових деривата и комплексних једињења са протеинима и нуклеинским киселинама
2011-2014. године Испитивања односа структура-функција у ћелијском зиду биљака и измене структуре зида ензимским инжењерингом
2006-2007. године: ИП8235 Антитуморска и имуномодулаторна једињења аутохтоних гљива Ganoderma lucidum и Trametes versicolor - технологија екстракције (Финансиран од Министарства за науку и заштиту животне средине).

Изабрне публикације:

Публиковани радови:

 1. S. Tufegdžić, J. Bogdanović, V. Maksimović, Ž. Vučunić: Characterisation of enzymatically synthesized diferulate, Ann. NY Acad. Sci., 1048, 466-470, 2005 (mult. sci. 5/48 (2005) if. 1,971)
 2. Lj. Harhaji, S. Mijatović, D. Maksimović-Ivanić, I. Stojanović, M. Momčilović, V. Maksimović, S. Tufegdžić, Ž. Marjanović, M. Mostarica-Stojković, Ž. Vučinić, 
  S. Stošić-Grujičić: Anti-tumor effect of Coriolus versicolor methanol extract against B16 melanoma cells: in vitro and in vivo study, Food Chem. Toxicol. 46, 1825-1833, 2008 (food sci. technol. 7/96 (2006) if. 2,393)
 3. Lj.M. Harhaji Trajković, S.A. Mijatović, D.D. Maksimović-Ivanić, I.D. Stojanović, M.B. Momčilović, S.J. Tufegdžić, V.M. Maksimović, Ž.S. Marjanović, S.D. Stošić-Grujičić: Anticancer properties of Ganoderma lucidum methanol extracts in vitro and in vivo, Nutr. Cancer 61, 696-707, 2009 (nutr. dietetics 16/56 (2007) if. 2,361)
 4. T. Božić, I. Novaković, M.J. Gašić. Z. Juranić, T. Stanojković, S. Tufegdžić, Z. Kljajić, D. Sladić: Synthesis and biological activity of derivatives of the marine quinone avarone, Eur. J. Med. Chem. 45, 923-929, 2010 (chem. med. 10/46 (2009) if. 3,269)
 5. Vujcic Miroslava T., Tufegdzic Srdjan J., Novakovic Irena T., Djikanovic Daniela B., Gasic Miroslav J., Sladic Dusan M.: Studies on the interactions of bioactive quinone avarone and its methylamino derivatives with calf thymus DNA, Int. J. Biol. Macromol., (2013), vol. 62 br. , str. 405-410
 6. J. Bogdanović, D. Dikanović, V. Maksimović, S. Tufegdžić, D. Doković, V. Isajev, K. Radotić: Phenolics, lignin content and peroxidase activity in Picea omorika lines, Biol. Plantarum, 50, 461-464, 2006 (plant sci. 65/147 (2006) if. 1,198)
 7. M. Tsoukatou, J.P. Maréchal, C. Hellio, I. Novaković, S. Tufegdžić, D. Sladić, M.J. Gašić, A.S. Clare, C. Vagias, V. Roussis: Evaluation of Activity of the Sponge Metabolites Avarol and Avarone and their Synthetic Derivatives Against Fouling Micro- and Macroorganisms, Molecules, 12, 1022-1034, 2007 (chem. org. 34/55 (2005) if. 1,113)
 8. M. Vujčić, S. Tufegdžić, Z. Vujčić, M.J. Gašić, D. Sladić: Interactions of the anti-tumor sesquiterpene hydroquinone avarol with DNA in vitro, J. Ser. Chem. Soc., 72, 1265-1269, 2007 (chem. mult. 95/127 (2007) if. 0,536)
 9. N. Filipović, T. Todorović, R. Marković, A. Marinković, S. Tufegdžić, D. Gođevac, K. Anđelković: Synthesis, characterisation and biological activity of 
  N-heteroaromatic hydrazones and their complexes with Pd(II), Pt(II) and Cd(II), Transition Met. Chem. 35, 765-772, 2010 (chem. inorg. nucl. 27/44 (2009) if. 1,223)
 10. M. Vujčić, S. Tufegžić, I. Novaković, D. Sladić: A study of interactions of the biologically active methoxy derivative of the marine quionone avarone with DNA. XI annual conference ,,YUCOMAT 2009'', Herceg Novi, Crna Gora, 2009, Book of abstracts str. 82, P.S.A.11
 11. M.B. Živković, I.T. Novaković, S. Tufegdžić, J. Vilipić, M. Jeremić, D. Sladić, N. Krstić: Synthesis, characterisation and in vitro antimicrobial activity of new steroidal thiosemicarbazones and thiadiazolines. XXIII congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, 2014, Book of abstracts str. 178, MPCE 009
 12. J. Vilipić, T. Stanojković, I.T. Novaković, S. Tufegdžić, M. Jeremić, M. Živković, N. Krstić, D. Sladić: Synthesis and biological activity investigation of ten new amino acid tert-butylquinone derivatives. XXIII congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, 2014, Book of abstracts str. 180, MPCE 011
 13. Andjelkovic Uros, Pajic Ivana A., Vizovisek M., Vidmar R., Prislan I., Tufegdzic Srdjan J., Fonovic M., Lah Jurij, Turk B., Sladic Dusan M.: A new lectin from coral Gerardia savaglia: purification, physico-chemical characterization and thermodynamics of saccharide binding (Meeting Abstract) FEBS J., (2013), vol. 280 br. , str. 531-531
 14. M. Vujčić, S. Tufegdžić, I. Novaković, D. Đikanović, M.J. Gašić, D. Sladić: Interactions of sesquiterpene quinone avarone and its methylamino derivatives with calf thymus DNA, XLVII savetovanje SHD, Srbija, Beograd, mart 2009, Izvod radova str. 140, OH 21