IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Сања Стојадиновић (рођена Мркић)

Истраживач сарадник

 

 

 

 

Адреса:

НУ ИХТМ, Центар за хемију, Студентски трг 12-16, Лаб 629/III,
11158, Београд, Србија
Телефон: +381 11 333 66 82
Факс: +381 11 263 60 61
Електронска пошта: mrkics@chem.bg.ac.rs

Образовање:

1998. Дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2007. Магистар хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Звања:

1999. Стручни сарадик, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2002. Истраживач-приправник, Центар за хемију Научне установе ИХТМ, Универзитет у Београду
2008. Истраживач-сарадник, Центар за хемију Научне установе ИХТМ, Универзитет у Београду

Чланства у друштвима: Српско хемијско друштво

Професионално искуство:

2002. и сада, Центар за хемију Научне установе ИХТМ, Универзитет у Београду
1999. – 2002. Стручни сарадник на Хемијском факултету Универзитета у Београду за предмете:

 • Индустријска хемија
 • Хемија животне средине II

Хонорарни рад
2000. – 2002. Асистент на Хемијском факултету – Катедра за примењену хемију, Универзитет у Београду

 • Хемија животне средине II
 • Хемија воде и отпадних вода
 • Основи хемије атмосфере и загађивачи ваздуха
 • Мониторинг ваздуха и воде
 • Хемија атмосфере
 • Хемија ваздуха и воде

2008. – 2011. Асистент на Пољопривредном факултету на предметима:

 • Општа и неорганска хемија
 • Органска хемија

Области интересовања:

 • Геохемијска карактеризација различитих типова седиментних стена (матичне стене за нафту, рецентни седименти, угљеви).
 • Органско-геохемијска карактеризација сирових нафти
 • Хемија животне средине

Знање језика: Српски (матерњи), Енглески

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања
2011. - 2016. „Геохемијска испитивања седиментних стена-фосилна горива и загађивачи животне средине″, Пројекат број 176006, Министарство образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије
2006. - 2010. „Геохемијска испитивања у функцији проналажења нових лежишта фосилних горива и заштите животне средине”, Пројекат број 146008, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије
2002. - 2005. „Проучавање структуре, састава и трансформација природних производа Земљине коре (кероген, битумен, нафта, гас)“, Пројекат број 1574, Министарство за науке, технологије и развој Републике Србије
2002. - 2005. „Хемодинамика загађујућих супстанци акватичних система и водних ресурса (површинске и подземне воде, седименти) у функцији заштите“, Пројекат број 1727, Министарство за науке, технологије и развој Републике Србије

Изабране публикације:

 1. Stojadinović S., Kostić A., Nytoft H.P., Stojanović K. (2015) Applicability of Calculated Vitrinite Reflectance for Assessment of Source Rock’s Organic Matter Maturity in Hyperthermal Basins (Banat Depression, Serbia). Petroleum Chemistry 55, 444-454.
 2. Mrkić S., Stojanović K., Kostić A., Nytoft P. H., Šajnović A. (2011) Organic geochemistry of Miocene source rocks from the Banat Depression (SE Pannonian Basin, Serbia). Organic Geochemistry 42, 665-677.
 3. Mrkic S., Pfendt P.A., Jovančićević B., Matić B., Vujasinović S., Babič D., Vrvić M., Djordjević D., Gojgić-Cvijović G., Nikolić P., Dević G., Matić V., Relić D., Trifunović S. (2005) The influence of the association patterns of phosphorus–substrates and xylene–substrates on the degradation of xylenes in an alluvial aquifer. Journal of the Serbian Chemical Society 70, 1515-1531.